Розрахунок фундаменту. Розрахунок ростверку, страница 4

         Так як , за результатами розрахунку було призначено кущ із трьох паль , то розрахунок фактичного навантаження будемо проводити для самого небезпечного випадку – коли згинаючий момент буде довантажувати одну із паль , а інші дві розвантажувати , як показано на схемі 1.

         Фактичне навантаження на палю :

         Nф=(959,89+71,28)/4+(170,542*0,45)/(4*0,45²)=352,5 кН<490,3 кН

         Умова розрахунку задовольняється , так як фактичне навантаження на палю не перевищує допустимого

Розрахунок основи фундаменту за 2 граничним станом:

               - під колону середнього ряду

              1.Визначення середньозваженого значення кута внутрішнього тертя у межах довжини ствола палі.

          φ11= (φ3*h3+φ4*h4+φ5*h5)/(h3+h4+h5)

    φ11=(24*4,60+25*0,5+32*1,56)/(4,60+0,5+1,56)=25,94 º

 2.Встановлення розмірів у плані умовного фундаменту з підошвою у рівні вістря паль:

                    - довжина

          Lу =3*0,3+0,3+2*6,66*tg 25,94/4=2,71 м

                    - ширина

          bу=3*0,3+0,25+2*6,66* tg 25,94/4=2,66 м

           3.Обчислення ваги умовного фундаменту

          G=2,71*2,66*7,76*20=1118,7 кН

4.Визначення середньозваженого значення питомої ваги ґрунту, що залягає вище підошви умовного фундаменту

 γ=(16,2*4,60+16,63*0,5+18,8*1,56)/(4,60+0,5+1,56)=16,84 кН/м3

5.Розрахунок середнього тиску по підошві умовного фундаменту

                  P=(1087,44+1118,7)/(2,71*2,66)=306,1 кН/м2

 6.Визначення розрахункового опору ґрунту основи на рівні підошви умовного фундаменту

      

где gс1 и gс2     -   коефіцієнти умов праці приймаємо по  табл.3 СНиП 2.02.01-83

     k-коефіцієнт, що приймається рівним 1.1 якщо міцнісні характеристики ґрунту визначені по табл. 1-3 додатку 1 СНиП 2.02.01-83 

Мg , Мq , Mc      -  коефіцієнти, що приймаються по табл.4 СНиП 2.02.01-83  

                 kz    -  коефіцієнт, що приймається рівним: при b < 10 м - kz=1,

                  b   -      ширина підошви фундаменту, м;

                gII   -    середньозважене значення питомої ваги ґрунту, що залягає нижче підошви умовного фундаменту

                 g/  -     те ж, що залягає вище підошви выше подошвы;

                 сII   - розрахункове значення питомого зчеплення грунта, що залягає безпосередньо під підошвою фундаменту , кПа (тс/м2);

             R=1,3*1,3/1,1*(1,34*1*2,64*1,88+6,34*7,76*16,84+8,55*3)=1325,6 кПа

                    Попередню умову розрахунку основи за деформаціями виконано,так як R=1325,6 кПа>Р=306,1 кПа

                       7.Розрахунок напружень в масиві ґрунту від власної ваги:

                    Значення напружень в масиві ґрунту від власної ваги розраховуємо шляхом множення товщини шару ґрунту на його питому вагу з подальшим сумуванням значень напружень кожного наступного шару.

                                      σzg=γ*h   кН/м2

ТАБЛИЦЯ

напружень в масиві ґрунту від власної ваги під фундаментом

середнього ряду колон.

№ п/п

Напруження в масиві ґрунту кН/м²

Глибина від рівня підлоги підвалу , м

Глибина від рівня планування , м

1

2

3

4

1

6.48

0.4

2.5

2

12.96

0.8

2.9

3

19.44

1.2

3.3

4

25.92

1.6

3.7

5

32.4

2

4.1

6

38.88

2.4

4.5

7

45.36

2.8

4.9

8

51.84

3.2

5.3

9

58.32

3.6

5.7

10

64.8

4

6.1

11

71.28

4.4

6.5

12

77.76

4.8

6.9

13

84.24

5.2

7.3

14

92.34

5.7

7.8

15

97.929

6

8.1

16

101.655

6.2

8.3

17

109.615

6.6

8.7

18

117.575

7

9.1

19

125.535

7.4

9.5

20

132.699

7.76

9.86

21

140.659

8.16

10.26

22

148.619

8.56

10.66

23

156.579

8.96

11.06

24

164.539

9.36

11.46

25

172.499

9.76

11.86

26

180.459

10.16

12.26

27

188.419

10.56

12.66

28

196.379

10.96

13.06

29

204.339

11.36

13.46

30

212.299

11.76

13.86

31

220.259

12.16

14.26

32

228.219

12.56

14.66