Розрахунок фундаменту. Розрахунок ростверку, страница 3

       Так як фундамент сприймає позацентрово прикладені стискуючі навантаження, а палі також заглиблені у слабкі ґрунти, то застосовуємо жорстке з’єднання палі з ростверком. Це досягається за рахунок замонолічування випусків робочої арматури в ростверк довжиною nda (n-коефіцієнт, що залежить від класу арматури, da-діаметр арматури)

      Розрахункова довжина палі

  Приймаємо палю С-7-30

L=L- nda-0.1=7-20*0.012-0.1=6.66м

           Визначення несучої здатності палі

Несучу здатність Fd , висячої забивної палі , яка завантажується без виїмки ґрунту і працює на стискуюче навантаження , потрібно визначати як суму сил розрахункових опорів ґрунту основи під нижнім кінцем палі і на її боковій поверхні за формулою :

      де gc= 1- коефіцієнт умов роботи палі в ґрунті ;

R =4000 кН/м² - розрахунковий опір ґрунту під нижнім кінцем палі , який приймається згідно табл.1  СНиП 2.02.03-85 «Свайные фундаменты ».

A=0,075м² - площа спирання на ґрунт палі, що приймається по площі поперечного перерізу палі.

u= 1,1 м – зовнішній периметр поперечного перерізу палі;

fi розрахунковий опір і-того шару ґрунту основи на боковій поверхні палі , що  визначається згідно табл.2 СНиП 2.02.03-85 «Свайные фундаменты».

      Розрахункові опори на боковій поверхні палі для :

                - шару №2 fi = 54 кПа;

                - шару №3  fi = 63,5 кПа;

                - шару №4 fi = 45 кПа.

hiтовщина і-того шару ґрунту в межах якого знаходиться ствол палі, для:

                - шару №2 fi = 4,60 м;

                - шару №3  fi = 0,5 м;

                - шару №4 fi = 1,56 м.

gcR=1gcf=1 - коефіцієнти умов роботи ґрунту під нижнім кінцем і на боковій поверхні палі , які враховують вплив способу завантаження палі на розрахунковий опір ґрунту і приймаються згідно табл.3 СНиП 2.02.03-85 «Свайные фундаменты».

         Визначаємо несучу здатність палі :

                Fd=1*(1*0,075*4000+1,1*(1*54*4,60+1*63,5*0,5+1*1,56*45))=

=685,3 кН

         Розрахункове допустиме навантаження на палю :

                N=Fd/γf=685,3/1,4=489,5 кН

                де γf=1,4 – коефіцієнт надійності прийнятий згідно СНиП 2.02.03-85 «Свайные фундаменты».

         Кількість паль в кущі :

                n=(F+0,1F)/N=((1087,44+0,1*1087,44)/489,5)*1,2=2,94 палі

         Приймаємо 4 палі з урахуванням дії згинаючого моменту.

         Вага ростверку і ґрунту на його уступах :

                G=1,8*1,75*20*1,1=69,3 кН

                Фактичне навантаження на палю :

Nф=(1087,44+69,3)/3+(76,214*0,45)/(4*0,45²)=331,54кН<489,5кН

         Умова розрахунку задовольняється , так як фактичне навантаження на палю не перевищує допустимого.

         Отже , спираючись на результати розрахунку приймаємо фундамент із чотирьох паль марки С7-30 з розмірами поперечного перерізу 300*250 мм.

      -  під колону крайнього ряду:

Для розрахунку фундаменту під крайній ряд колон приймаємо наступну комбінацію зусиль: М= 170,542 кНм , N=959,89 кН , Q=96,98 кН.

               Приймаємо палю марки С7-30

Визначення несучої здатності палі :

Fd=1*(1*0.075*4000+1,1*(1*54*4,40+1*63,5*0,7+1*1,56*45)) =686,5 кН

Розрахункове допустиме навантаження на палю :

                N=Fd/γf=686,5/1,4=490,3 кН

                де γf=1,4 – коефіцієнт надійності прийнятий згідно СНиП 2.02.03-85 «Свайные фундаменты».

         Кількість паль в кущі :

                n=(F+0,1F)/N=((959,89+0,1*959,89)/490,3)*1,2=2,58 палі

         Приймаємо 3 палі

         Вага ростверку і ґрунту на його уступах :

                G=1,7*1,75*20*1,1=65,45 кН

         Так як , за результатами розрахунку було призначено кущ із трьох паль , то розрахунок фактичного навантаження будемо проводити для самого небезпечного випадку – коли згинаючий момент буде довантажувати одну із паль , а інші дві розвантажувати , як показано нижче на схемі.

         Фактичне навантаження на палю :

Nф=(959,89+65,45)/3+(170,542*0,52)/(2*0,26²+0,52²)=560,4кН>490,3кН

        Умова розрахунку не задовольняється , так як фактичне навантаження на палю перевищує допустиме , отже збільшуємо кількість паль до 4.

             Вага ростверку і ґрунту на його уступах :

                G=1,8*1,8*20*1,1=71,28 кН