Розрахунок фундаменту. Розрахунок ростверку, страница 2

          5.Визначення коефіцієнта пористості за значенням питомої ваги часточок ґрунту γs, питомої ваги ґрунту γ у природному стані і природній вологості W

                           е= (γs(1-W))/ γ-1

                      -шар 1  е=0,87 

                     -шар 2  е=0,59

                     -шар 3  е=0,51

                     -шар 4  е=0,58

          6. Визначення виду пісків в залежності від коефіцієнта пористості е

                      -шар 1  е=0,87  ґрунт не відноситься до пісків

                     -шар 2  е=0,59  ґрунт не відноситься до пісків

                     -шар 3  е=0,51  ґрунт не відноситься до пісків

                     -шар 4  е=0,58  пісок дрібний середньої щільності

          7.Визначення питомої ваги сухого ґрунту γd за значенням питомої ваги ґрунту в природному стані γ і природній вологості W.

                              γd=γ/(1+W)  

                     -шар 1  е=0,87     γd=13,21кН/м3<15,5кН/м3

                     -шар 2  е=0,59     γd=14,59кН/м3<15.5кН/м3

                     -шар 3  е=0,51     γd=16,06кН/м3>15.5кН/м3

                     -шар 4  е=0,58     γd=16.58кН/м3>15.5кН/м3

          Отже, шар 1 і 2 необхідно ущільнювати при використанні їх в якості природної основи, так як  γd<15.5кН/м3 , а ґрунти 3 і 4 ущільнювати не потрібно, так як γd>15.5кН/м3

          8.Визначення ступеня вологості грунтів Sr  за значенням питомої ваги часточок ґрунту γs ,природної вологості W, коефіцієнта пористості е і питомої ваги води γw =10 кН/м3

                                  Sr = (Wγs)/ (е γw)

                      -шар 1   Sr =0,57

                     -шар 2    Sr =0,48

                     -шар 3    Sr =0,46

                     -шар 4    Sr =0,82

          Значення  Sr  використовується при попередній оцінці просадковості пилувато-глинистих грунтів. При ступені вологості Sr>0,8 ґрунт не може проявляти просадні властивості, а якщо Sr<0,8 ґрунт може проявляти просадні властивості .

          Отже при попередній оцінці просадковості виявлено, що шари 1,2,3 можуть проявляти просадні властивості , тому що в них Sr<0,8.

          9.Визначення питомої ваги піщаного ґрунту у зваженому у воді стані

                                      γsb= (γs-10)/ (1+е)

                      -шар 1   водоупір

                     -шар 2    водоупір

                     -шар 3    водоупір

                     -шар 4    γsb=9,69кН/м3

          10.Визначення коефіцієнта пористості пилувато-глинистого ґрунту е при при його вологості на границі плинності Wl

                                        еl= (γs/ γw) Wl

                      -шар 1   еl=0,89

                     -шар 2    еl=0,68

                     -шар 3    еl=0,66

                     -шар 4  ґрунт не відноситься до пилувато-глинистих 

          11.Визначення показника для попереднього висновку про просадковість і набухання пилувато-глинистого ґрунту  Iss= (еl-е)/ (1+е)

                      -шар 1   Iss=0,01

                     -шар 2    Iss=0,006

                     -шар 3    Iss=-0,01

                     -шар 4    ґрунт не  відноситься до пилувато – глинистих

          12. Визначення вологості замоченого ґрунту до постійного ступеня вологості ( повна вологоємкість Wsat ) Wsat =(е*γw)/γs :

                    - шар 1 Wsat = 0,33

                    - шар 2 Wsat = 0,25

                    - шар 3 Wsat = 0,21

                    - шар 4 Wsat = 0,22

             Отже робимо висновок, що шари ґрунту 1,2,3 є просадковими при попередній оцінці інженерно-геологічних досліджень, так як Iss<0,1 і Sr<0,8.

             В результаті обробки даних інженерно-геологічних досліджень було виявлено , що ґрунти №№ 1,2,3 можуть проявляти просадні властивості, отже при замочуванні названих нашарувань грунтів можливе проявлення просадки. І  для запобігання цьому в даному проекті застосовуються палеві фундаменти, так як палі проходять просадковий ґрунт і передають основне навантаження від будівлі на шар №4(це пісок дрібний), який не може проявляти просадні властивості, і має достатню несучу спроможність.

Розрахунок фундаменту за першою групою граничних станів :

          - під колону середнього ряду

      Визначення розрахункової довжини палі