Розрахунок стрічкового фундаменту під зовнішню несучу стіну з пінополістирольних блоків, товщиною 250 мм, страница 2

Фундамент матиме вигляд:

Для даного конструктивного рішення фундаменту армування монолітної «подушки» не є обов’язковим, оскільки зміщення виступу проходить під кутом 450, а виступи не виходять за межі лінії зміщення, тобто нема потреби в армуванні:

Захисний шар, згідно СНиПу “Залізобетонні конструкції” приймаємо – 35мм.

Розрахуємо тепер спроектований фундамент на осадку, тобто визначимо осадку фундаменту під несучу цегляну стіну.

Дипломний проект

Аркуш

Вим

Аркуш

№докум.

Підп.

Дата

2.2.3. Розрахункова схема розподілу тиску на горизонтальних

 січеннях у грунті нижче підошви фундаменту.

Рб  -  природній битовий тиск в грунті на відмітці підошви фундаменту, кН/ м2;

Рбz – природній тиск в грунті у горизонтальному січенні, розташованому на глибині z нижче підошви фундаменту, кН/ м2;

Рz – додатковий (до природнього)  тиск в грунті кН/ м2 у горизонтальному січенні, розташованому на глибині z нижче підошви фундаменту, визначають за формулою: Рz =

a - залежить від m =   та  n =  ;

Дипломний проект

Аркуш

Вим

Аркуш

№докум.

Підп.

Дата

За розрахункові беремо розміри підошви фундаменту lxb=1,3х1м; глибина закладання h=1,2м; нормативне навантаження NН=126,41кН; Від поверхні грунту до глибини 6,76м залягають піски дрібні, пилуваті, g0=19,5кН/м3; Е=48,6 МПа;

Грунт №2, тобто вище зазначений , розбиваємо на горизональні шари 0,4*l (фундаменту), тобто 0,4*0,75=0,3м. Загальна розрахункова товщина шара гранта 3*l=3*0,75=2,25м®  2,3м.

Визначаємо додатковий (до природного) тиск під підошвою фундаменту:

РZ= Р-Рб=NН/l*в-g0*h=69,3/0,7*1,0-16,4*1,2=79,32кН/м2;

Інші розрахунки, пов’язані з визначенням осадки, наведені в табличній формі.

Таблиця визначення осадки фундаменту.

№шару

hi,

см

g0,

кг/см3

hi*g0

Рбzі=

Shi*g0

zі,

см

aі

Рzі=

z*aі

Рzі ,ср

Еі

см

кг/см2

кг/см2

120

0,00164

0,1968

0,1968

0

0

1,000

0,7932

1

30

0,00164

0,0492

0,2460

30

0,90

0,919

0,729

0,761

18,0

1,01

2

30

0,00164

0,0492

0,2952

60

1,70

0,471

0,374

0,552

18,0

0,736

3

30

0,00164

0,0492

0,3444

90

2,60

0,276

0,219

0,297

18,0

0,396

4

20

0,00164

0,0328

0,3772

110

3,10

0,208

0,165

0,192

18,0

0,170

5

30

0,00188

0,0540

0,4312

140

4,0

0,140

0,111

0,138

16,0

0,207

6

30

0,00188

0,0540

0,4852

170

4,90

0,113

0,090

0,101

16,0

0,152

7

30

0,00191

0,0573

0,5425

200

5,70

0,075

0,059

0,075

16,0

0,113

8

30

0,00191

0,0573

0,5998

230

6,60

0,047

0,037

0,048

16,0

0,072

Визначаємо сумарну осадку за таблицею:

SSi=1,01+0,736+0,396+0,17+0,207+0,152+0,113+0,072=2,856см;

Рz=0,072<0,2*Рбz=0,2*0,5998=0,120кг/см2;

Стиснена зона гранта дорівнює 3,6м, а на нижній межі стискаючої товщі умова Рz<0,2*Рбz виконується, що є цілком задовільним.

Дипломний проект

Аркуш

Вим

Аркуш

№докум.

Підп.

Дата

Дипломний проект

Аркуш

Вим

Аркуш

№докум.

Підп.

Дата