Розрахунок монолітної плити машинного приміщення вантажного ліфта

Страницы работы

Содержание работы

Розділ другий

”Розрахунково - конструктивний”

2.1. Розрахунок монолітної плити машинного приміщення

вантажного ліфта

2.1.1. Збір навантажень на плиту

Монолітне перекриття над шахтою вантажного ліфта має розміри в плані 2,1 х 2,2 м.

Плиту розглядаємо як пружну, защемлену по контуру. Для такої плити визначаємо максимальні значення проміжних Мsp моментів і опорних Мsup моментів.

Попереднє навантаження на монолітну плиту визначаємо з урахуванням всіх завантажень. Значення розрахункових згинаючих моментів  визначаємо як суму пролітних і опорних моментів від навантажень піднімаючих механізмів ліфта і рівномірно розподіленого навантаження на 1м2 монолітної плити. Розрахунок проводиться двічі.

 Розрахунок несучої здатності балочної плити перекриття при завантаженні зосереджених сил в місцях незнімних механізмів ліфта.

Р1=56,4кН-навантаження на буфер кабіни ліфта;

Р2=39,5кН-навантаження на направляючі тяги.

Враховуються всі навантаження, які діють одночасно з урахуванням коефіцієнта динамічності.

Рис. 2.2.1 Розміри монолітної ділянки

Визначаємо максимальні значення моментів плити балочного типу (вирізаємо смугу плити шириною 1м) в напрямку короткої сторони l01.

Для розрахунку використовуються табличні формули визначення згинаючих моментів і переміщень в статично-невизначених одно пролітних балках.

        

Рис. 2.2.2 Розрахункові схеми завантаження монолітної ділянки

Для першої схеми завантаження:

;

.

Для другої схеми завантаження:

Для сумарної епюри моментів:

Таблиця 2.2.1

Збір навантаження на 1 м2 плити

Вид навантаження

Нормативне навантаження, кН

Коефіцієнт надійності за навантаженням, gf  

Розрахункове навантаження, кН

Постійні

- цементно-піщана стяжка t=0.02 м,  r=20 кН/м3

0.4

1.2

0.48

- шлакобетонний шар t=0.05 м, r=16кН/м3

0.8

1.2

0.96

- плита перекриття t=0.12 м,    r=25 кН/м

3.0

1.1

3.3

- машинне обладнання

3.6

1.1

3.96

Всього

7.8

8.7

Тимчасове навантаження

0.8

1.3

1.04

Всього

8.6

9.74

Повне розрахункове навантаження g=9.74 кН/м2.

Сумарне навантаження на плиту:

При пружньому розрахунку максимальні згинаючі моменти на смугу плити шириною 1 визначаємо за формулами:

- для пролітних моментів:

-  для опорних моментів:

a1, a2, b1, b2 – табличні коефіцієнти для розрахунку плит, опертих по контуру при рівномірно розподіленому навантаженні, визначаються в залежності від співвідношення сторін і способу опирання (додаток 8, [1]).

Рис. 2.2.3 До пружнього розрахунку монолітної ділянки

Методом алгебраїчного сумування визначаємо значення згинаючих пролітних і опорних моментів від всіх навантажень в напрямку короткої сторони l01:

Мsp1max=0.83+15.98=16.81 кН×м;

Мsup=MI+MA=2.03+24.68=26.71 кН×м.

2.1.2 Розрахункові дані

Для бетону класу В15: Rb=8.5 МПа, Rb,ser=11.0 МПа, Rbt=0.75 МПа, Rbt,ser=1,15 МПа, gb2=0.9, Eb=23000 МПа.

Для арматури із сталі класу А-400C (Æ 6-8 мм) Rs=355 МПа, Rsw=285МПа;  

А-400C (Æ 10-40 мм) Rs=365 МПа, Rsw=290 МПа, Es=20000 МПа.

Для дротової арматури класу ВР-I: Rs=365 МПа, Rsw=265 МПа (Æ 4мм);

Rs=360 МПа, Rsw=265 МПа (Æ 5 мм).

2.1.3 Розрахунок арматури плити

Арматуру сітки плити розраховуємо із значенням моментів, вирахуваних методом лінійно-пружної постановки. Розрахунок зусиль по пружній схемі за допомогою таблиць в достатній мірі умовні, що приводить інколи до перевитрат матеріалів.

Підбір перерізів арматури на 1 м ширини плити при товщині h=12 см; h01=12-1.5=10.5 см; h02=12-2.2=9.8 см.

В прольоті Мsp=16.81 кН×м

Приймаємо арматуру 9 Æ 8 A-400C Asp=4.53 см2.

В напрямку l02 приймаємо таку ж кількість арматурних стержнів на 1 п.м.

На опорах плити Мsup=26.71 кН×м

Приймаємо 7 Æ 12 А-400C As=7.92 cм2.

Коефіцієнт армування

mS,% > mS,% min=0.05 %.

2.1.4 Розрахунок монолітної плити по прогинам

Після розрахунку плити за міцністю визначаємо прогини і ширину розкриття тріщин.

Приблизна оцінка прогину плити, працюючих у двох напрямках проводиться за формулою:

    при 2 > l02/l01 > 0.5.

Якщо плита оперта по контуру, то l визначається двічі, для кожного з напрямків. З метою спрощення розрахунку для середніх ділянок монолітних ребристих перекриттів допускається приймати  l=0,5.

При визначенні граничних прогинів fn по наближеній формулі статично-невизначених конструкцій, значення граничної кривизни приймаємо рівним:

=   

де

     

При визначенні кривизни приймаємо середнє значення h0, яке рівне:

h0=0.5(h01+h02)=0.5(10.5+9.8)=10.15 cм;

 де  

 

=   

при визначенні величина прогину

=

fu×= , де

Для плити, яка розглядається в відповідності з отриманими результатами:

fu×= 

fu×=

Тоді fu=0.5(1.02-0.84)+0.84=0.93 см.

Прогин fu=0.93 см <

2.1.5 Розрахунок по розкриттю тріщин

Величину розкриття тріщин, нормальних до поздовжньої осі, визначаємо по емпіричній формулі:

 де

Ширина розкриття тріщин при сумісній дії навантаження

аcrc=0.02 < [acrc]=0.4 – умова задовольняється.

2.1.6 Армування балки

Робочу арматуру в балках БМ1; БМ2; БМ3 із конструктивних рішень призначаємо по мінімальному відсотку армування балки:

АS=0.0025×b×h0=0.0025×38×56=3.32 см2

Приймаємо на опорах і в прольотах балки робочу арматуру в кількості 3 Æ 12 A400C; АS=3.39 cм2.

Поперечна арматура ставиться конструктивно, але крок не більше як S=h/2 і не більше 150 мм. Приймаємо S=150 мм.

Немає необхідності також в перевірці балок по утворенню і розкриттю тріщин, а також в роботі по деформаціям (визначенні прогинів).

 

Похожие материалы

Информация о работе