Розрахунок зовнішньої стіни із повнотілої глиняної цегли пластичного пресування М75 (підрозділ дипломного проекту)

Страницы работы

Содержание работы

2.2. Розрахунок зовнішньої стіни  .

Вихідні дані.

Стіни  запроектовані із повнотілої глиняної цегли пластичного пресування М75. Розчин необхідно підібрати.

Будівля має жорстку конструктивну схему.

Збирання навантажень на 1 м2 покриття.

Вид навантаження

Нормати-вне наван-таження, кгс/м.п.

Кефіцієнт, γf

Розрахун-кове наван-таження,

кгс/м.п.

1

2

3

4

1)Вага шару гравію на бітумній мастиці:

40

1,3

52

2) Вага трьох шарів руберойду на бітумній мастиці:

15

1,3

20

3) Вага цементної стяжки :

36

1,2

44

4) Вага  утеплювача  (пенобетон):

55

1,2

66

5) Вага  пароізоляції з 2 шарів пергаміну :

1,5

1,2

2

6) Вага з. б. плити типу КЖС

149

1,1

164

Всього постыйне навантаження

296,5

348

8)Вага снігового покрова:

70

1,4

98

9) Вітрове навантаження:

Всього тимчасове навантаження:

70

98

Загальне навантаження:

336.5

446

Дипломний проект

Аркуш

Вим

Аркуш

№докум.

Підп.

Дата

1)Вага шару гравію на бітумній мастиці:

   Р1=0,02м х 2000кг/м3=40 кг/м2.;

2) Вага трьох шарів руберойду на бітумній мастиці:

    Р2=15 кг/м2;

3)Вага цементної стяжки :

    Р3=0.02м х 1800кг/м3=36 кг/м2;

4)Вага  утеплювача  (пенобетон):

           Р4=0,1м х 550кг/м3=55 кг/м2.;

5)Вага  пароізоляції з 2 шарів пергаміну :

           Р5=1,5кг/м2;

6)Вага з. б. плити типу КЖС :

   Р6=149кг/м2.

9)Вага снігового покрова:

   Р8=70кг/м2

Грузова площа: F=6,07х9,0=54,6м2.

Від покриття:

-  постійне: 348х54,6=2660кг=19,0 т.;

-  тимчасове: 98х54,6=5400кг =5,4 т.

Повне : Р1=19+5,4=24,4т.;

Вага 1м2 стіни товщиною 51см складається з ваги кладки 0,51х1х1800=918кг/м2 та ваги штукатурки 0,02х1х2200=24кг/м2 , тобто дорівнює 942кг/м2 з врахуванням коеф. перегрузки складе 918х1,1+24х1,2=1040кг/м2 .

Дипломний проект

Аркуш

Вим

Аркуш

№докум.

Підп.

Дата

Розрахунок неармованих елементів кам’яних конструкцій при центральному стиску слід виконувати по формулі:

N<mgjRA,

Де:

N- розрахункова поздовжня сила;

N=24400кг.

R- розрахунковий опір стиску кладки, (Табл. 2-9, СниП 2-22-81)

для кладки при марці цегли М75 та розчину М10:

R=17кг/см2.

А - площа перерізу елемента;

А=1,55м х 0,51м=0,8м2

j- коефіцієнт поздовжнього прогину (Табл. 18, СниП 2-22-81), при:

; де:

L0-розрахункова довжина елемента (в нашому випадку дорівнює висоті стіни 7,18м)

 

Дипломний проект

Аркуш

Вим

Аркуш

№докум.

Підп.

Дата

і- найменший радіус інерції перерізу

і=0,289b=0,289 х 0,51м=0,147м

Отже, для кладки при марці цегли М75 та розчину М10:

j=0,73.

mg- коефіцієнт, враховуючий вплив тривалого навантаження;

 ; де:

Ng- розрахункова поздовжня сила від постійних навантажень; Ng=19000кг;

h- коефіцієнт приймається по табл. 20 СниП 2-22-81;

  h=0.08;

  e0g-ексцентриситет від дії постійних навантажень;

   e0g=0;

   ;

Перевіряємо умову: N<mgjRA;

24400кг<0,938 х 0,73 х 170000 х 0,8=92124кг;

Умова виконується, отже несуча здатність стіни достатня.

Дипломний проект

Аркуш

Вим

Аркуш

№докум.

Підп.

Дата

Похожие материалы

Информация о работе