Розгляд варіантів конструктивних схем поперечника рами будинку (Дослідницький розділ дипломного проекту)

Страницы работы

Содержание работы

4.Дослідницький розділ

У науково - дослідницькій частині проекту були розглянуті два варіанта конструктивних схем поперечника рами будинку. Для визначення внутрішніх

зусиль в конструктивних елементах поперечника рами будівлі було змоде-

льовано дві розрахункові (геометричні) схеми плоскої системи (не просторо-

вої) на математичних моделях за допомогою програмного комплексу Lira-

9.4. Було задано 7 варіантів завантаження.

В основу розрахунку покладено метод кінцевих елементів переміщення. В якості основних невідомих прийняті слідуючі переміщення вузлів:

X   линійне по осі X

Z   линійне по осі Z

UY  кутове навколо вісі Y

                    В ПК "ЛИРА" реалізовані положення

слідуючих розділів СНиП (з врахуванням змін на 1.01.97):

СНиП 2.01.07-85*   нагрузки и воздействия

СНиП 2.03.01-84*   бетонные и железобетонные конструкции

СНиП II-7-81*      строительство в сейсмических районах

СНиП II-23-81*     стальные конструкции

Типи використовуваних кінцевих елементів вказані в документі 1.

В цьому документі, крім номерів вузлів, відповідаючих відповідному

елементу, вказуються також номера типів жорсткості.

В розрахункову схему включені слідуючі типи елементів:

Tип  10. Універсальний просторовий стержневий КЕ.

Координати вузлів и навантаження, приведені в розвернутих

документах 4,6,7, описані в правій декартовій системі

координат.

            Розрахунок виконаний на слідуючі завантаження:

  завантаження    1  -  статичне завантаження

  завантаження    2  -  статичне завантаження

  завантаження    3  -  статичне(пульсуюче) завантаження

  завантаження    4  -  статичне завантаження

  завантаження    5  -  статическое завантаження

  завантаження    6  -  динамічне завантаження

  завантаження    7  -  особливе завантаження

            Розрахункові поєднання зусиль для стержнів вибираються

по критерію екстремальних нормальних и зсувних напружень

в периферійних зонах перерізу.

            При виборі розрахункових поєднань зусиль враховувались

слідуючі характеристики завантажень:

завантаження    1  -  статичне завантаження

         Дане завантаження враховується як постійне навантаження.

завантаження    2  -  статичне завантаження

         Дане завантаження враховується як короткочасне

         навантаження.

завантаження    3  -  статичне(пульсуюче) завантаження

Дане завантаження враховується як короткочасне  навантаження.

Дане завантаження являється знакоперемінним.

 завантаження    4  -  статичне завантаження

 Дане завантаження враховується як кранове навантаження.

 Даному завантаженню сопутствує завантаження 6.

  завантаження    5  -  статическое завантаження

  Дане завантаження враховується як кранове навантаження.

  Даному завантаженню сопутствує завантаження 6.

  завантаження    6  -  динамічне завантаження

 Дане завантаження враховується як тормозне навантаження.

 Дане завантаження являється знакоперемінним.

  завантаження    7  -  особливе завантаження

Дане завантаження враховується як довготривале

завантаження.

1.Варіант

Шарнірне поєднання ферми з колонами яке вирішується спиранням ферм зверху на колони каркасу.

2.Варіант

Жорстке поєднання всіх трьох ферм (прогонами 18+24+18м), які конструктивно вирішуються з’єднанням верхніх площин опорних частин ферм металевими накладками, привареними до заздалегідь встановлених закладних деталей в усіх місцях ферми.

В результаті комп’ютерного розрахунку математичних моделей цих конструкцій схем поперечної рами будівлі було виявлено наступне.

Для конструктивної схеми з шарнірним поєднанням ферм з колонами від постійного снігового і вітрового навантаження зусилля в поясах ферм досягли максимальних зусиль.

Конструктивній схемі з жорстким поєднанням ферми з колоною зусилля в поясах ферм від цих навантажень розподіляються більш рівномірно і мали менші величини, але від вимушеного осідання проміжної опори додаткові зусилля в жорсткій конструктивній мали значно більші значення ніж в шарнірній .

Все це наглядно відображено в графічній частині роботи.

Похожие материалы

Информация о работе