Робоча площадка промислового будинку

Страницы работы

Содержание работы

Міністерство аграрної політики і продовольства України

Сумський Національний аграрний університет

Кафедра будівельних конструкцій

РОЗРАХУНКОВО-ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до курсової роботи з металевих конструкцій

на тему:

“ Робоча площадка промислового будинку”

                                                                                                    Розробив:

                                                                                                    студент IV  курсу 

                                                                                                    Групи ПЦБ 0801-2

                                                                                                    ____________________

                                                                                                    Прийняв:

                                                                                                    доцент кафедри Б .К.

                                                                                                    Паустовський С.В.

СУМИ – 2011 р.

Зміст

1.  Завдання на виконання курсової роботи                           

2.  Збір навантажень                                                                 

3.  Проектування настилу, допоміжних та другорядних балок                                                                                     

4.  Проектування головної балки                                           

5.  Розрахунок монтажного стику                                          

6.  Проектування центрально-стисненої колони                  

7.  Розрахунок зв’язків колони                                                

8.  Список використаної літератури                                      

 Збір навантажень

Згідно вихідних даних для проектування підлоги, має наступний вигляд:

-  Ксилоліт, t = 20 мм, = 12 кН/м3;

-  Щебінь, t = 200 мм,  = 18 кН/м3;

-  Робочий настил, t = 7 мм, = 78,5 кН/м3.

п/п

Найменування

навантажень

Нормативне

павантаження

кН/м2

Коефіцієнт

надійності

f

Розрахункове навантаження

кН/м2

1

2

3

4

5

1

2

3

4

Ксилоліт

(t = 20 мм, = 12 кН/м3)

Щебінь

(t = 200 мм, 

= 18кН/м3)

Робочий настил

(t = 7мм,= 78,5кН/м3)

Корисне навантаження

0,24

3,60

0,55

19,0

1,20

1,30

1,05

1.20

0,29

4,68

0,58

22,8

5

Разом

23,39

28,35

Розрахунок другорядних балок

Визначення навантаження на другорядну балку.

нормативне корисне рівномірно - розподілене навантаження

 Qmax = ql/2 = (34.7∙4)/2 = 69.40 кН

 Для другорядних балок приймаємо сталь С235

(Ry=230МПа=23Кн/см2)

Підбір перерізу прокатного двотавра.

Потрібний момент опору визначається за формулою:     

де:  - згинаючий момент в кН.см;

с - коефіцієнт врахування можливості пластичних деформацій, приймається в цій роботі для прокатного двотавра у першому наближенні 1.12;

 - розрахунковий опір вибраної за табл. 50* та 51* [1] сталі за межею текучості;

 - коефіцієнт умов роботи, приймається за п. 4* та табл. 6* [1].

У відповідності з одержаним значенням  підбираємо переріз балки за сортаментом прокатних двотаврів (ГОСТ 8239-72) з двотавра з  та виписуємо з таблиці його геометричні характеристики:

З таблиці сортаментів приймаємо двотавр № 26Б1

Іх=4024 см4 ;

Wх=312 см3;

S (tw) = 5,8мм;

Sx = 176,6см3;

Маса 1м, с = 28,0кг/м.

Перевірка міцності й жорсткості другорядної балки

Перевірку міцності й жорсткості другорядної балки виконуємо за формулою:

            З умови міцності за дотичними напруженнями згідно формули Журавського:

          Жорсткість розрізної балки перевіряємо порівнянням фактичного і допустимого прогину:

;

 

Умова задовольняється!        

Розрахунок консольної частини робочої площадки

Визначення навантаження на консоль. нормативне корисне рівномірно - розподілене навантаження

Підбір перерізу прокатного двотавра. Потрібний момент опору консолі визначаємо за формулою

Приймаємо двотавр №14Б2.

Проектування головної балки

Визначення навантаження на головну балку.

Навантаження на головну балку складається з корисного навантаження, яке визначається за завданням, та з власно маси підлоги, настилу, допоміжних та головної балки, яка розраховується.

Похожие материалы

Информация о работе