Рецензії на методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з дисципліни «Металеві конструкції», частина І, «Робоча площадка промислового будинку»

Страницы работы

Содержание работы

Рецензія

на методичні вказівки щодо виконання  практичних робіт з дисципліни «Металеві конструкції», частина І, «Робоча площадка промислового будинку».

Автори:

1. Паустовський С.В., доцент кафедри будівельних конструкцій СНАУ.

2. Циганенко Г. М., ст.викладач кафедри будівельних конструкцій СНАУ.

Об’єм методичних вказівок: 58 сторінок (2,4 умовн.друк. аркушів), табл.8, рис. 11,библ. 8.

Представлені на рецензію методичні вказівки за об’ємом та змістом в повній  мірі відповідають відповідним розділам навчальної та робочої програм на 2012 – 2013 н.р., затверджених Вченою Радою СНАУ.

Методичні вказівки побудовані в зручному для користування порядку – по кожній обраній темі тематичного плану робочої програми наводяться короткі теоретичні обгрунтування, пояснення, формули з посиланнями на відповідні пункти ДБН, після яких дається приклад розрахунку конструктивного елементу і варіанти вихідних даних для самостійної роботи по цій же темі.

Побудова методичних вказівок дозволяє студенту самостійно розібратися в складних питаннях як компонування розрахункових схем елементів і вузлів, що підлягають розрахунку, встановлення вантажних і розмірних параметрів, коефіцієнтів у відповідності з діючими будівельними нормами і Держстандартами України, так і грамотно виконати всі необхідні розрахунки  цих елементів і вузлів, а також сконструювати вузли їх поеднань між собою і з опорними елементами споруди.

Посилання в кожному розділі методичних вказівок на відповідні розділи, формули, таблиці діючих ДБН і ДСТУ привчають студента користуватися тільки діючою нормативною та довідковою літературою, добре уявляти їх структуру і зміст.

Вважаю раціональним видання означених вище методичних вказівок в необхідній кількості екземплярів для користування студентами будівельного факультету СНАУ при вивченні дисципліни «Металеві конструкції».

Рецензент:

К.т.н., доцент                                        В.М.Мукосєєв

Рецензія

на методичні вказівки щодо виконання  практичних робіт з дисципліни «Металеві конструкції», частина І, «Робоча площадка промислового будинку».

Автори:

1. Паустовський С.В., доцент кафедри будівельних конструкцій СНАУ.

2. Циганенко Г. М., ст.викладач кафедри будівельних конструкцій СНАУ.

Об’єм методичних вказівок: 58 сторінок (2,4 умовн.друк. аркушів), табл.8, рис. 11,библ. 8.

Представлені на рецензію методичні вказівки за об’ємом та змістом в повній  мірі відповідають відповідним розділам навчальної та робочої програм на 2012 – 2013 н.р., затверджених Вченою Радою СНАУ.

Методичні вказівки побудовані в зручному для користування порядку – по кожній обраній темі тематичного плану робочої програми наводяться короткі теоретичні обгрунтування, пояснення, формули з посиланнями на відповідні пункти ДБН, після яких дається приклад розрахунку конструктивного елементу і варіанти вихідних даних для самостійної роботи по цій же темі.

Побудова методичних вказівок дозволяє студенту самостійно розібратися в складних питаннях як компонування розрахункових схем елементів і вузлів, що підлягають розрахунку, встановлення вантажних і розмірних параметрів, коефіцієнтів у відповідності з діючими будівельними нормами і Держстандартами України, так і грамотно виконати всі необхідні розрахунки  цих елементів і вузлів, а також сконструювати вузли їх поєднань між собою і з опорними елементами споруди.

Посилання в кожному розділі методичних вказівок на відповідні розділи, формули, таблиці діючих ДБН і ДСТУ привчають студента користуватися тільки діючою нормативною та довідковою літературою, добре уявляти їх структуру і зміст.

Вважаю раціональним видання означених вище методичних вказівок в необхідній кількості екземплярів для користування студентами будівельного факультету СНАУ при вивченні дисципліни «Металеві конструкції».

Рецензент:

К.т.н., доцент                                        В.В.Душин

Похожие материалы

Информация о работе