Проектування суцільних позацентрово стиснутих колон: вибір розрахункових комбінацій зусиль, добір перерізу; перевірка міцності, загальної та місцевої стійкості, страница 2


ієнта де р = 1,4(2 а-а- 1

При 0,5<а<1 значення {hCTltc^)max визначається по лінійній інтерполяції між значеннями, обчисленими при а=0,5 і а== 1,

Якщо умова (14.18) дотримується, то перевірку стійкості колони із площини дії моменту по формулі (14.10) проводять із урахуванням всієї площі перетину; якщо стінка нестійка й прийняте співвідношення ЛстАст більше граничного, то в розрахунок включають дві ділянки стінки по 0,85 tCT\fEIR .

Після перевірки підібраного перетину якщо буде потреба (при недонапрузі понад 5 % або перенапрузі) проводять коректування й повторну перевірку.

Стінки суцільних колон при hcT/tcT^2f2yrE/R потрібно зміцнювати поперечними ребрами жорсткості, розташованими на відстані (2,5—3)Аст одне від іншого, які збільшують твердість колони при крутінні. На кожному відправному елементі повинне бути не менш двох ребер.

Ширину виступаючої частини ребра Ьр приймають не менш: ЛСт/30+" г+40 мм — для парного симетричного ребра; /tCT/24+50 мм — для однобічного ребра; товщину ребра tp— не менш 26Р   ^

Зварені шви, що з'єднують стінку й полки в складених перетинах, варто виконувати суцільними. Висоту щвов призначають залежно від товщини полиць (див. табл. 5.4).

У колонах будинків, експлуатованих у неагресивні й Зварені шви, що з'єднують стінку й полки в складених перетинах, варто виконувати суцільними. Висоту щвов призначають залежно від товщини полиць (див. табл. 5.4).

У колонах будинків, експлуатованих у неагресивні й слабоагрессивных середовищах при температурі вище —4(Х°З, допускається застосовувати однобічні шви, крім місць примикання вертикальних зв'язків, кронштейнів, балок і інших елементів, де обов'язкове двостороннє зварювання.

Для підбора несиметричного перетину варто розглянути два за-гружения з позитивним і негативним     моментами    (мал.    14.6).

Приблизно можна прийняти, що висота стінки й відстань між центрами ваги полиць дорівнюють висоті перетину колони hcl^hu^h: погрішність при такому допущенні не перевищує 5 %.

Уведемо наступні безрозмірні параметри: показник асиметрії k=yx/y2 і характеристику розподілу матеріалу в перетині р=Аст/А. У колонах звичайно р=0,25...0,6. Необхідне значення k можна визначити з умови рівності максимальних напруг у крайніх крапках перетину, тобто <7i=a2, де o\ = NdA + Mty\ II-Максимальні напруги при 1-й комбінації зусиль; O2=N2/A + M2y2/I— те ж, при 2-й комбінації зусиль.

Поздовжня сила по довжині ділянки східчастої колони міняється незначно, тому можна прийняти Л^=Л/2«Л/, тоді & = Wi/*/2 = =М2Ь

Виразимо геометричні характеристики перетину через повну площу А и безрозмірні фвн і по формулі (14.16) необхідну площу значенням моментом Лтр=Л7фВн#7* Значення фВн визначимо по прил. 8, знаючи, що кх— (lx/ix)VrE/R і тХ1=цтх=г\(М/Ырх).

Далі призначаємо з урахуванням умови місцевої стійкості товщину стінки й визначаємо площа полиць. З огляду на, що y2 = hl(\+k) і в2~ ^(Aih+ACTh/2)/At знайдемо Ai=A/(l + k)— АСТ/2 і A2=A—ACT—Ai.

Компонування полиць виконуємо так само, як і для симетричного перетину.

На закінчення проводяться перевірка підібраного перетину і його коректування.

слабоагрессивных середовищах при температурі вище —4(Х°З, допускається застосовувати однобічні шви, крім місць примикання вертикальних зв'язків, кронштейнів, балок і інших елементів, де обов'язкове двостороннє зварювання.

Для підбора несиметричного перетину варто розглянути два за-гружения з позитивним і негативним     моментами    (мал.    14.6).

Приблизно можна прийняти, що висота стінки й відстань між центрами ваги полиць дорівнюють висоті перетину колони hcl^hu^h: погрішність при такому допущенні не перевищує 5 %.

Уведемо наступні безрозмірні параметри: показник асиметрії k=yx/y2 і характеристику розподілу матеріалу в перетині р=Аст/А. У колонах звичайно р=0,25...0,6. Необхідне значення k можна визначити з умови рівності максимальних напруг у крайніх крапках перетину, тобто <7i=a2, де o\ = NdA + Mty\ II-Максимальні напруги при 1-й комбінації зусиль; O2=N2/A + M2y2/I— те ж, при 2-й комбінації зусиль.

Поздовжня сила по довжині ділянки східчастої колони міняється незначно, тому можна прийняти Л^=Л/2«Л/, тоді & = Wi/*/2 = =М2Ь

Виразимо геометричні характеристики перетину через повну площу А и (lx/ix)VrE/R і тХ1=цтх=г\(М/Ырх).

Далі призначаємо з урахуванням умови місцевої стійкості товщину стінки й визначаємо площа полиць. З огляду на, що y2 = hl(\+k) і в2~ ^(Aih+ACTh/2)/At знайдемо Ai=A/(l + k)— АСТ/2 і A2=A—ACT—Ai.

Компонування полиць виконуємо так само, як і для симетричного перетину.

На закінчення проводяться перевірка підібраного перетину і його коректування.