Проектування автомобільної бази (Архітектурно-будівельний розділ дипломного проекту), страница 7

після чого повторно використовуються з метою виробничого водопостачання. Самотічна мережа промислово-дощової каналізації передбачена із азбестоцементних труб Æ  150-400мм і з.-б. труб Æ  від 400мм і вище. Виробничі й  дощові стоки з території майданчику не викидаються і повністю використовуються після їх очищення.

1.6.3.  Опалення і вентиляція.

1.6.3.1. Опалення

Згідно технічних умов , теплових навантажень і норм будівельного проектування проектом прийнято такі теплоносії:

опалення -  перегріта вода з розрахунковою температурою в подаючому трубопроводі –150 0С, в зворотньому - 700С;

гаряче забезпечення водою – вода питної якості з температурою в точках водозбору  - 65 0С;

технологічні потреби – насичений пар , тиск

  Р=1,4 МПа (14,0 кгс/см2).

1.6.3.2. Система вентиляції.

Система вентиляції в основних виробничих приміщеннях прийнята

природня.

Біля зовнішніх воріт основних технологічних проїздів передбачається влаштування повітряно-теплових завіс. Від технологічного обладнання, що викидає шкідливі речовини, передбачається влаштування місцевих відсмоктів з очисткою запиленого повітря, що складає найбільш токсичні пари й гази в пиловідділювачах і фільтрах. Для робочих місць , що знаходяться в зоні інтенсивного теплового випромінювання, передбачається влаштування систем повітряного душування.

1.6.4. Обладнання санвузлів

Обладнання   санвузлів – мийки,  унітази,  ванни, умивальники.

Дипломний проект

Аркуш

Вим

Аркуш

№докум.

Підп.

Дата

1.6.5.  Електроосвітлення.

Технічні  показники  електроосвітленнякатегоріяелектропостачання  ІІІ,  розрахунковапотужність  22 кВт,  встановленапотужність  32 кВт,  напруга  в  мережу  220 Вт.  Освітленняздійснюється  за  допомогою  ламп  накалювання   і  ламп “денного  світла”.

1.6.6.Влаштування  зв’язку

    Влаштування  зв’язку –  радіотрансляція,  колективні  телеантени,  телефонні  вводи,  пожежно-охоронна  сигналізація.

Дипломний проект

Аркуш

Вим

Аркуш

№докум.

Підп.

Дата

1.7. Будівельна теплофізика.

1.Прийнята  конструкція  стінової  огорожі  показана  на  схемі.

                                         1)Шар  цегли  d1=0,120 м,  γ1=1800 кг/м3

                 2)Утеплювач  d2=0,140 м

                                          3)Шар  цегли  d3=0,250 м,  γ3=1800 кг/м3

                    4)Вапняно-піщаний розчин

d4=0,015 м,  γ4=1600 кг/м3                                    

                                                2.Зона  будівництва  - 1 ( с.В.Сироватка,

                                                                                    Сумського р-ну).

                                                3.Нормативний  опір  теплопередачі

                                                   R0тр=2,2 м2с/Вт

4.Для  прийнятої  огороджуючої  конструкції  формула  опору  теплопередачі  має   вигляд:

aв=8,7 Вт/м2 ос - коефіцієнт  теплозасвоєння  внутрішньої  поверхні огороджуючої  конструкції

Вологовий  режим  приміщення – нормальний.

Вологова  зона  району  будівництва – нормальна.

Умови  експлуатації  огороджуючих  конструкцій – Б.

aн=23 Вт/м2 ос - коефіцієнт  теплопередачі  зовнішньої поверхні огороджуючої  конструкції

 Коефіцієнт  теплопровідності  матеріалів  конструкції  стіни

l1=0,81 Вт/м2 оС, l3=0,81 Вт/м2 оС, l4=0,81 Вт/м2 оС

l2£ 0,089 Вт/м2 оС

В  якості  утеплювача  застосовується  вермікуліт

 (γ=1800 кг/м3 із  l=0,08 Вт/м2 оС )

Дипломний проект

Аркуш

Вим

Аркуш

№докум.

Підп.

Дата