Проектування автомобільної бази (Архітектурно-будівельний розділ дипломного проекту), страница 3

№ п/п

Назва

Площа,

м2

Категорія по вибух. безпеці

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

Слюсарно - механічнаділянка

Коридор

Ділянка ремонту та зарядки акумуляторів

Тамбур

Кислотна

Коридор

Жіночий гардероб

Жіноча душова

Жіночий санвузол

Чоловіча душова

Переддушова

Чоловічий санвузол

Чоловічий туалет

Чоловічий гардероб

Кабінет зав майстерні, головного механіка

Коридор

Бухгалтерія

Кабінет з техніки безпеки

Приймальна

Кабінет начальника

Інвентарна

Інвентарна

Жіночий санвузол

Кімната маляра

Венткамери

Жіночий санвузол

Чоловічий санвузол

Інвентарна

Інвентарна

Підсобне приміщення буфету

Мийка посуду

Обідній зал з роздаточною

м2

м2

м2

м3

м

%

2635,36

2771,36

2671,17

30688,78

11,49

79

Дипломний проект

Аркуш

Вим

Аркуш

№докум.

Підп.

Дата

Підрахунок техніко-економічних показників.

1. Площа забудови:

SБУД= а х в= 48,52х42,52 = 2063,1 м2;

2. Робоча площа :

SРОБ= 1512,2 м2;

3. Загальна площа :

SЗАГ= SБУД + SДОП = 2077,1м2;

4. Будівельний об’єм :

VБ= SБУД х Н = 14812,34 м3;

  5. Об’ємний коефіцієнт:

6.  Планувальний  коефіцієнт:

   

Техніко-економічні показники будівлі.

№ п/п

Назва

Од. вим

Кількість

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Площа забудови

Робоча площа

Загальна площа

Будівельний об’єм

Об’ємний коефіцієнт

Планувальний коефіцієнт

м2

м2

м2

м3

м

%

2063,1

1512,2

2077,1

14812,34

7,1

73

Дипломний проект

Аркуш

Вим

Аркуш

№докум.

Підп.

Дата

1.4. Архітектурно-конструктивне рішення.

1.4.1. Вибір основних несучих та огороджуючих конструкцій.

Всі запроектовані несучі та огороджуючі конструкції узгоджені з діючими нормами та правилами. При проектуванні були враховані кліматичні умови, район забудови, призначення будівлі, що проектується, та технологічні процеси, що протікають в ній, нормативні та розрахункові навантаження.

Фундаменти проектуємо, виходячи з геологічних умов будівництва (несучий грунт – суглинок) ,  мінімальної глибини закладання (див. розрахунково-конструктивний розділ даного проекту)  та спираючись на СНиП 2.03.01.-84 “Бетонные и железобетонные конструкции. Нормы проектирования” та “Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры” (до СНиП 2.03.01-84) .

Огороджуючі конструкції прийняті згідно звукоізоляційних та теплоізоляційних  нормативних вимог (R=2,2 (м2*К/Вт)) та необхідного освітлення,  спираючись на  СНиП 1-3-79** “Строительная теплотехника”,

 ДСТУ Б В.2.6-19-2000 (ГОСТ 26602.3-99) “Блоки віконні та дверні”,

СНиП 2.01.01-82 “Строительная климатология и геофизика”,

ГОСТ 27296-87 (СТ.СЭВ 4866-84) “Звукоизоляция ограждающих конструкций.  Методы измерения”.

            Конструкції покриття (плити покриття 1,2 х 6м,  та плити оболонки типу КЖС)  проектуємо, виходячи з конструктивного рішення будівлі, що проектується, нормативних та розрахункових навантажень,  спираючись на  СНиП 2.03.01.-84 “Бетонные и железобетонные конструкции. Нормы проектирования”.

Дипломний проект

Аркуш

Вим

Аркуш

№докум.

Підп.

Дата