Проектування автомобільної бази (Архітектурно-будівельний розділ дипломного проекту), страница 2

Підрахунок техніко-економічних показників.

1.  Площа ділянки:

SД= а х в= 174,62 х 218,92= 38227,8 м2;

2.  Площа забудови:

SЗ= SБ + SАВК = 2016+1080+240+640+720+300+20,50+110,40+    200+180,60+16+120=5643,5 м2;

3.  Площа майданчиків і доріг:

SМ = 16292,15 м2;

4.  Площа твердих покриттів:

SТВ = 8046,1 м2;

5.  Площа озеленення:

SОЗ = 8246,0 м2;

6.  Відсоток забудови:

    %ЗАБ =SЗАБ/SДІЛ х 100%=5643,5/38227,8х100%=15,7%;

7. Відсоток озеленення:

    %ОЗ =SОЗ/SДІЛ х 100%=8246,0 /38227,8х100%=21,60%;

Техніко-економічні показники генплану.

№ п/п

Назва

Од. вим.

Кількість

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Площа ділянки

Площа забудови

Площа майданчиків та доріг

Площа твердих покриттів

Площа озеленення

Відсоток забудови

Відсоток озеленення

м2

м2

м2

м2

м2

%

%

38227,8

5643,5

16292,15 8046,1 8246,0

15,7

21,60

Дипломний проект

Аркуш

Вим

Аркуш

№докум.

Підп.

Дат

1.3.  Об’ємно-планувальне рішення.

Основні принципи об’ємно планувальних і конструктивних рішень прийняті на основі технологічного процесу.

В даному проекті будівля в планімаєпрямокутну форму з розмірами в осях 42,00 х 48,00м. Одноповерхова в осях Б-Г і маєвисотуповерху7,18м. Міжосями А-Б знаходиться адміністративно-побутова частина, яка має два поверхи. Висотапершогоповерхускладає 3,3м і висота другого поверху 3,2м.

Виробничий комплекс технічного обслуговування та ремонту автомобільної техніки на 100 одиниць являється безкаркасною спорудою, де спирання несучих конструкцій покриття та перекриття здійснюється на цегляні стіни.

Споруда має другий ступінь вогнестійкості.

Будівля обладнана кран-балкою вантажністю 1.0т.

Експлікація приміщень.

№ п/п

Назва

Площа,

м2

Категорія по вибух. безпеці

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15

Тепла стоянка на 10 автомобілів

Ділянкатехнічногообслуговування №1 та №2, ділянкапоточного ремонту

Малярна ділянка

Ділянка зовнішнього миття

Проміжний склад

Інструментально - роздаточна комора

Сходова клітка

Тамбур

Тамбур

Ділянка температурного армування

Коридор

Деревообробний і обойний участки

Ділянка ремонту електрообладнання та приводів

Вулканізаційна та шиномонтажнаділянки

Зварювальна ділянка

71,68

114,93

114,93

35,81

414,96

903,40

159,00

338,40

В

В

В

В

В

В

В

Д

Дипломний проект

Аркуш

Вим

Аркуш

№докум.

Підп.

Дат