Проект підприємства з ремонту та технічного обслуговування сільськогосподарської техніки в м.Києві (Анотація і архітектурно-будівельний розділ дипломної роботи), страница 3


_


тобто на її територію з м. Києва та с/г господарств  здійснюється під'їзними дорогами, покриття яких складає асфальтобетон.

Розміщення будівлі забезпечує інсоляцію комплексу в межах вимог СНиП.

Крім основної проектуємої неопалюваної будівлі для стоянки і технічного обслуговування сільгосп машин на ділянці розміщуються:

- майстерня  для ремонту техніки та здійснення профілактичних
заходів з нею;

-  котельня на два котли - для підігріву гарячої води, для виробничих
потреб та для підігріву майстерні у зимовий період, металева труба -
здійснює відвід відпрацьованих газів з котельні;

-  резервуари для води  та насосна протипожежного водогону;

-  площадка для мийки машин, поряд з якою знаходиться грязе –відстійник, куди збираються всі відходи після мийки  техніки;

-  заправочна та склад паливо - мастильних матеріалів;

-  площадки для різних типів машин і відповідно з підходящим для них покриттям;

-  на ділянці знаходяться артскважини та водонапірні башні;

-  місце для складування вугілля;

-  площадки для відпочинку та паління.

Неопалювана будівля для стоянки і технічного обслуговування сільгосп машин шкідливого впливу на оточуюче середовище не має, оскільки в ній передбачені всі інженерно - технічні заходи існуючих санітарних норм. ( грязевідстійники, зелені насадження.)

При проектуванні генплану враховувалось:

а)  необхідність смуги території з врахуванням санітарних
шкідливостей та рози  вітрів;

б) виконання санітарних та протипожежних вимог.
Клас будинку - II.

Ступінь довговічності - II. Ступінь вогнестійкості - II


Підрахунок техніко-економічних показників.

1. Площа ділянки:

SM = а в = 246 • 150 - 36900 м2;

2.  Площа забудови: S3=Sб+Sabk=2304m2;

3.  Площа майданчиків і доріг: SM= 15203 м2;

4.  Площа озеленення: S03 =18843 м2;

5.  Відсоток забудови:

%заб= S заб/ S дІЛ • 100% = 2304/36900 • 100% = 6,24%;

6. Відсоток твердих покриттів:

%тв = Stb /Sділ • 100% = 15203/36900•  100% = 41,2%;

7. Відсоток озеленення:

%оз= S03/SДІЛ100% = 18843/36900 • 100% = 51,1%;

Техніко-економічні показники генплану.

Назва

Од.

Кількість

п/п

вим.

1.

Площа ділянки

м2

36900

2.

Площа забудови

м2

2304

3.

Площа майданчиків та доріг

м2

15203

4.

Площа озеленення

м2

18843

5.

Відсоток забудови

%

6,24

6.

Відсоток твердих покриттів

%

41,2

7.

Відсоток озеленення

%

51,1

9


1.3.    Об'ємно - планувальне рішення.

Неопалювана будівля для стоянки і технічного обслуговування сільгоспмашин зі злегшеним просторовим покриттям є одноповерховою виробничою будівлею.

Будівля в плані має форму прямокутника розміром 24 х 96м і складається з чотирьох секцій, кожна з яких має розміри в плані 24х24м. Крок несучих колон – 24м. Будівля являє собою безпідвальну одноповерхову будівлю, висота якої складає 8,7м.

Простота плану, тобто його незаповненість перегородками, стінами, проміжними опорами - дає можливість техніці, яка буде знаходитись в будівлі, її вільного розміщення і маневреності, а також  не затруднюватиметься рух транспорту, тобто виїзд та заїзд.

Так як дана будівля холодна, не опалюється, немає необхідності виконувати  розрахунок опору теплопередачі огороджуючих  конструкцій.

10


1.4.    Архітектурно - конструктивне рішення.

Забезпечення вимог уніфікації, стандартизації в будівництві.

Уніфікація в будівництві забезпечується застосуванням науково -обґрунтованих розмірів будівель, їх частин. Стандартизація досягається застосуванням модулів, які пов'язують розміри деталей з розмірами будівель.

За основу виконання дипломного проекту прийнято типовий проект неопалюваної будівлі для стоянки і технічного обслуговування сільгосп машин. Конструкції в проекті прийняті збірні залізобетонні так і металеві.

Обґрунтування вибору типу несучих конструкцій Неопалювана будівля для стоянки і технічного обслуговування сільгосп машин представляє собою будівлю з каркасною схемою.

Фундаменти проектуємо виходячи з геологічних умов будівництва, мінімальної глибини закладання та спираючись на СНиП 2.03.01.-84 "Бетонные и железобетонные конструкции. Нормы проектирования"

11