Практичні способи розрахунку поперечних рам каркасу. Металеві конструкції покриттів промбудинків. Елементи покриття, страница 2

Параметр р визначається по формулі

р = &Ыяа/н*Х1Г9                                                                  (12.14)

де Ь — крок поперечних рам; І-Висота колони; /і — момент інерції нижньої частини колони; й — коефіцієнт приведення східчастої колони до колони постійного розтину, еквівалентної по зсуві; /г — момент інерції горизонтальних елементів. 1 Якщо колони поперечної рами однакові, те й може бути винесене за знак суми, відношення 2/н/2/г прийнято при звичайних конструкціях каркаса рівним 0,5—0,25, а коефіцієнт із1=1/із при шарнірному сполученні ригеля з колоною або з1=\/до при твердому (з, & -см. табл. 12.3).

Коэффициентом а враховується загружение лише однієї рами блька; у дійсності ж вертикальні й горизонтальні навантаження від крана, розташованого невыгоднейшим образом стосовно розглянутої рами, одночасно впливають і на рами, суміжні з нею.При цьому зменшується величина пружної відсічі зв'язків, навантажується розраховується рама, щоМ.

Звичайно досить урахувати вплив навантаження на дві суміжні рами стосовно середньої розглянутої рами даного блоку. ЗначенняР'э й Р"зУ щовідповідають загружению суміжних рам, можна визначити виходячи зі співвідношень навантажень, що доводяться на середню раму й суміжні з нею (мал. 12.9, е):

 9 і Р3 = (%і"/Ху) Р9.(12.15)

У табл. 12.2 дані значення коефіцієнтів а', які враховують вплив на розраховується раму, що, часткового загружения крановим навантаженням суміжних рам.

Повна величина пружної відсічі для розраховується рамы

З огляду на, що при однакових зусиллях коліс крана (число коліс

(см. мал. 12.9,2) і Дпрзггбп^ э- е дорівнює:

апр= 1 — а -а' (по/2^— 1),                                (12.17)

где а, а'— коефіцієнти по табл. 12.2; п0 — число коліс кранів на одній нитці підкранових балок; Ху — сума ординат лінії впливу реакції розглянутої рами.

Зсув рами з урахуванням просторової роботи визначається по формулі (12.13).

рп), де бц — зсув рами від сили /*э=1, коефіцієнт аПр буд


Просторова робота каркаса при жорсткій покрівлі

Найбільший зсув рами при твердій покрівлі буде, якщо сила Рэ від кранового навантаження прикладена до крайньої рами каркаса (див. мал. 12.9, б). З огляду на, що крайня рама завантажена менше, ніж інші, коефіцієнт аПр визначається для другої рами від краю температурного блоку (мал. 12.10). Якщо силу Р9 замінити силою, рівної по величині, але прикладеної посередине блоку, і моментом М, рівним /^ #2/2, то отпоры при поступальному переміщенні Р'я будуть рівне Ра/п ( п-п— число рам у блоці), а отпоры від повороту Р"ш можна визначити з рівняння рівноваги

                                     Просторова робота каркаса багатопрогонових рам

У багатопрогонових рамах (при числі прольотів більше двох) зсуву рам від горизонтальних і вертикальних навантажень значно -менше, ніж в однопрогонові.

З огляду на просторову роботу, можна вважати, що верх всіх колон, що входять у розрахунковий блок, при наявності горизонтальних зв'язків зміщається однаково при будь-якій покрівлі.

При великій кількості прольотів (4-5) навантаження від вітру й від мостових кранів, що впливають на деякі колони розрахункового блоку, сприймаються більшим числом колон. Тому верхні кінці колон, на які впливають ці навантаження, можна вважати несмеща-емыми.

ПРАКТИЧНІ ПРИЙОМИ ВИЗНАЧЕННЯ РОЗРАХУНКОВИХ ЗУСИЛЬ В ЕЛЕМЕНТАХ РАМИ

У зв'язку з тим що для різних елементів, для різних їхніх перетинів найбільші розрахункові зусилля можна одержувати при різних сполученнях тимчасових навантажень, визначати зусилля М, Q, N в елементах рам доводиться окремо від кожного з навантажень, прикладених до рами.

Рама розраховується звичайними методами будівельної    механіки (сил, переміщень)  з урахуванням дійсної роботи каркаса, що    входить у просторову систему, і із введенням деяких спрощень, що   не приводять до більших погрішностей (див. гл. 12, § 1).

Однопрогонові й багатопрогонові рами з однаковою висотою прольотів звичайно розраховуються методом переміщень, а багатопрогонові складного профілю - методом сил. У наш час розрахунок рам, як правило, провадиться з використанням ЕОМ.

Література:

1. Металлические конструкции (под редакцией Е.И.Беленя) М., Стройиздат, 1986 / 510с.

2. Клименко Ф.Є., Барабаш  В.М., Стороженко Л.І. “Металеві конструкції “, Львів, Світ, 2002р./ 312с

3 . Металлические конструкции (по дред.Н.С.Стрелецкого) М., Стройиздат, 1961/776с