Практичні способи розрахунку поперечних рам каркасу. Металеві конструкції покриттів промбудинків. Елементи покриття

Страницы работы

Содержание работы

4. Практичні способи розрахунку поперечних рам каркасу. Металеві конструкції покриттів промбудинків. Елементи покриття. Вибір схеми і основних розмірів крокв'яних та підкрокв'яних ферм, ліхтарів. Особливості роботи крокв'яних ферм як ригелів поперечної рами.

До  лекцій 4,5:      4год. ( 6, стор. 19-36)).

Інші навантаження

Крім навантажень, які властиві всім промисловим будинкам з мостовими кранами, у деяких випадках при розрахунку рами доводиться враховувати й інші навантаження, зв'язані зі специфікою умов експлуатації проектованого об'єкта. Сюди ставляться насамперед різні навантаження від ваги конструкцій і робочих площадок, навантаження від консольних і підвісних кранів або тельферів, іноді спеціальні навантаження, що виникають при ремонті або ревізії технологічного встаткування. Для промислових будинків, що будуються в районах, підданих землетрусам, необхідно враховувати сейсмічні впливи.

При розрахунку поперечних рам у ряді випадків ураховуються кліматичні й технологічні температурні впливи.

ВРАХУВАННЯ ПРОСТОРОВОЇ РОБОТИ КАРКАСУ  ПРИ РОЗРАХУНКУ ПОПЕРЕЧНИХ РАМ

Зсуви рам, що входять  у систему каркасу, відрізняються від зсувів окремо стоячих рам, навантажених так само. Поздовжні елементи (зв'язки, гальмівні конструкції, покрівля) для завантаженої рами є горизонтальними пружними опорами, сприймають частину навантаження й передають її на сусідні рами (мал. 12.9, а, б). У результаті цього горизонтальні зсуви рами стають менше. Зсув рами, що входить у систему каркаса Dін, можна визначити як частку зсуву окремої плоскої рами D, тобто

Dпр = aінD.                                      (12.13)

де aін — коефіцієнт просторової роботи.

Горизонтальні елементи, що забезпечують перерозподіл навантаження, можна представити у вигляді балки, опорами для якої будуть поперечні рами (мал. 12.9, в). Балка навантажена силами F, тобто силами, що викликають такий же зсув D одиночної рами, що й задане навантаження F Э, але прикладеної в рівні горизонтальних елементів. Під впливомсили FЭ балка буде изгибаться. Опори балки (поперечні рами) мають пружну піддатливість. Вид вигнутої осі балки залежить від її жорсткості Е1г,  і при Е1Г= ¥балка не буде вигинатися, а переміститься паралельно самій собі. Якщо ж сила F Э прикладена не посередині довжини балки, то балка при Е1Г= оо буде не тільки поступально переміщатися, але й повертатися. жорсткість балки складається із жорсткостей всіх елементів, що забезпечують просторову роботу. Істотне значення має параметр жорсткості .конструкціі покрівлі. Якщо покрівля мало піддатлива (наприклад, при залізобетонних панелях, приварених до верхніх поясів ферм), то жорсткість балки можна вважати нескінченною, тобто покрівлю «жорсткою». Якщо ж покрівля виконана з дрібнорозмірных елементів, то вона не може сприймати значні горизонтальні навантаження й передача зусиль забезпечуватися головним чином горизонтальними поздовжніми зв'язками по нижньому поясу ферм, а участь у роботі покрівлі не враховується. Такі передумови приводять до двох різних підходів при визначенні aін в одно-двопрогінних каркасах.

Просторова робота каркаса при відсутності  жорсткої покрівлі

Дослідження показали, що в цьому випадку в роботу утягується 5—6 рам разом із завантаженою, і для визначення aінздостатньою точністю можна розглянути пятиопорну нерозрізну балку на пружнозміщуваних опорах. Реакція в опорі, що відповідає завантаженій рамі Ев, залежить від співвідношення жорсткості самої опори й жорсткості балки (зв'язків), тобто від висоти колони Н, співвідношення погонних жорсткостей верхньої й нижньої частин ступінчастої колони, кроку поперечних рам Ь и сумарної жорсткості горизонталь них елементів, що перерозподіляють зусилля. Відношення реакції опори до еквівалентного


.

Таблица   12.2. Таблица коэффициентов а и а' для блока из пяти   рам с одноступенчатыми колоннами

р

0

,01

0,02

0

,03

0

,04

0

,05

0

,1

0

,15

0

,2

0,5

а

0

л

0,73

0

,71

0

,69

0

,67

0

,62

0

58

0

,56

0,46

а'

—0

Л

—0,22

—0

24

—0

,25

—0

,25

—0

26

—0,

26

—0

,26

-0,25

Похожие материалы

Информация о работе