Порівняння варіантів ферм покриття виробничого каркасу заводу алюмінієвих будівельних матеріалів, страница 5

Разом=78,37+3718,08+104,03=3901,08 грн.

Розрахунки по кожному варіанту конструкцій проводимо відповідно.

а) для першого варіанта - кроквяна  ферми - пояси та решітка з труб:

Ск1=[(50501,07+250,45)∙1,0075+5050,107+0+1324,70+103,94+3926,28]·                 ·1,022=60973,8 грн.

б) для другого варіанта – кроквяна  ферма - пояси з прокату таврового перерізу та решітка з кутиків:

Ск2=[(84867,62+285,43)∙1,0075+8486,762+0+1225,01+100,40+5200,07]·                   ·1,022= 99502,58 грн.

в) для третього варіанта – кроквяна  ферма - пояси та решітка з прокатних кутиків:

Ск3=[(19960,92+202,59)∙1,0075+1996,092+0+686,88+102,37+1822,13]·                         ·1,022= 23737,79 грн.

2.1.4 Капітальні вкладення в базу

Капітальні вкладення в базу будівництва для виконання будівельних робіт визначають за виразом:    

                                       Кбм + Кт+ Кмех. , [грн] .

Кб – капітальні вкладення в базу будівництва;

Км – капітальні  вкладення в виробництво збірних конструкцій для монтажних робіт;

Кт – капітальні вкладення на придбання транспортних засобів, [грн]. 

Кмех. – капітальні вкладення на придбання монтажних засобів або механізмів для виконання монтажних робіт, [грн] .

   Капітальні вкладення у придбання транспортних засобів для перевезення конструкцій, виробів, матеріалів від постачальника до будівельного майданчика за таким:

Ц – балансова вартість транспортних засобів , гривень .   

tтр – необхідний час роботи транспортних засобів на будівельному майданчику , маш.-зм. ;

- нормативний час роботи транспортних засобів на протязі року , маш-зм. .

    Визначаємо балансову вартість транспортного засобу для перевезення збірних конструкцій (фермовоз ПФ 20-18), прийнято згідно [38]:

Ц=Цопт ∙ К=165000 ∙ 1,07=176550 грн.;

Необхідний час роботи транспортних засобів на будівельному майданчику визначаємо за виразом :

                                              ,

Р – вага вантажу , що підлягає перевезенню , т ;

L – відстань перевезення вантажу , км ;

Q – вантажопідйомність транспортних засобів , т ;

V – середня швидкість руху транспортних засобів , приймаємо 30км/год ;

Кв – коефіцієнт використання транспортних засобів.

Визначаємо необхідний час роботи транспортних засобів на будівельному майданчику по варіантах:

а) для першого варіанта - кроквяна  ферма - пояси та решітка з труб:

 маш/зм;

 б) для другого варіанта – кроквяна  ферма - пояси з прокату таврового перерізу та решітка з кутиків:

 маш/зм;

в) для третього варіанта – кроквяна  ферма - пояси та решітка з прокатних кутиків:

 маш/зм;

Визначаємо капітальні вкладення в придбання транспортних засобів для перевезення матеріалів, конструкцій по варіантах:

а) для першого варіанта – кроквяна  ферми - пояси та решітка з труб:

грн.

б) для другого варіанта – кроквяна  ферма - пояси з прокату таврового перерізу та решітка з кутиків:

грн.

в) для третього варіанта – кроквяна  ферма - пояси та решітка з прокатних кутиків:

 грн.

Капітальні вкладення на придбання монтажних засобів ( кранів ) або механізмів для виконання монтажних  робіт визначають за таким виразом :

,

Цм – балансова вартість кранів, гривень.

– необхідний час роботи монтажних засобів ( кранів ) по встановленні конструкцій в проектне положення, маш.-зм:

 - нормативний час роботи кранів;

Визначаємо капітальні вкладення на придбання монтажних засобів (кранів) за варіантами:

а) для першого варіанта – кроквяна  ферма - пояси та решітка з труб:

 грн.;

б) для другого варіанта – кроквяна  ферма - пояси з прокату таврового перерізу та решітка з кутиків:

 грн.;

в) для третього варіанта – кроквяна  пояси та решітка з прокатних кутиків:

 грн.;

Капітальні вкладення у виготовлення збірних конструкцій визначаємо за виразом: