Порівняння варіантів ферм покриття виробничого каркасу заводу алюмінієвих будівельних матеріалів, страница 4

а) для першого варіанта - кроквяна  ферма - пояси та решітка з труб:

Тп=0,25·1=1,33 люд-год.;

б) для другого варіанта – кроквяна  ферма - пояси з прокату таврового перерізу та решітка з кутиків:

Тп=0,25·1=1,33 люд-год.;

в) для третього варіанта – кроквяна  ферма - пояси та решітка з прокатних кутиків:

Тп=0,25·1=1,33 люд-год.;

         Вл.г. – усереднена вартість люд.-год. За розрядами складності робіт (графа 8). Вл.г.з=5.42 грн.

      ЗПе6 – заробітна плата робітників зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин за збирання конструкцій по рекомендаціях по шифру норм поточних розцінок;

      Ов – одиниця виміру монтажних робіт по конструкціях. Так як для збірних конструкцій немає державних нормативів, то сума коштів заробітної плати визначається по нормативах монтажних робіт;

ЗПчч – заробітна плата робітників будівельників та монтажників на монтаж конструкцій в проектне положення по рекомендаціях [8]            по цьому шифру норм поточних розцінок, грн.;

      ЗПе6 – заробітна плата робітників зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин на монтажних роботах по рекомендаціях [15]             по шифру норм поточних розцінок;

Визначаємо заробітну плату в прямих витратах для першого варіанту:

Заробітна плата в прямих витратах (10 графа) по захисту будівельних конструкцій та устаткування від корозії, грн.

де - заробітна плата в прямих витратах (10 графа) по захисту будівельних конструкцій та устаткування від корозії, грн.;

          ЗПз.к.ч – заробітна плата робітників-будівельників та монтажників за оздоблювальні роботи приймаємо 12,80 грн., по нормативу [13, Е 15-163-5];

          ЗПЕзк.6 – заробітна плата робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин при оздоблювальних роботах [13];

           Ов – одиниця виміру оздоблювальних робіт, [13].

Визначаємо заробітну плату в прямих витратах по захисту будівельних конструкцій для першого варіанту:

Заробітна плата в прямих витратах (10 графа) по оздоблювальних роботах, визначаємо за виразом:

де    - заробітна плата в прямих витратах оздоблювальних  робіт, грн.;

          ЗПорч– заробітна плата робітників-будівельників та монтажників за оздоблювальні роботи по рекомендаціях [13] по шифру поточних розцінок,грн.;

          ЗПЕзк.6 – заробітна плата робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин при оздоблювальних роботах [12];

           Ов – одиниця виміру оздоблювальних робіт [12].

Визначаємо заробітну плату в прямих витратах по оздоблювальних роботах для першого варіанту:

 Збір до пенсійного фонду і фондів соціального страхування, ІІ блок загальновиробничих витрат (11 графа) визначають за таким виразом:

,

             ЗПн.в. – заробітна плата в прямих витратах за видами будівельних і монтажних робіт, грн.;

             Нн=41.39% - установлений чинним законодавством держави відрахування до пенсійного фонду і фондів соціального страхування у відсотках,Закон України від 31.03.2005року.

Визначаємо збір до пенсійного фонду і фондів соціального страхування:

      Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат  (3 блок) визначають за виразом (13 графа):

;

              Тпв – нормативно-розрахункова трудомісткість в прямих витратах    (5 графа);

              П – усереднений показник для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат [10].

Усереднені показники для визначення  коштів на покриття решти статей загально виробничих витрат з [10 додаток 3]. Приймаємо:

-  монтаж металевих конструкцій П=0,48;

-  оздоблювальні роботи П=0,47.

Визначаємо кошти на покриття решти статей загально виробничих витрат (13 графа), грн. для першого варіанту:

        Всього загальновиробничих витрат (графа 14)  визначається шляхом додавання значень граф, блоків  відповідного рядку.