Порівняння варіантів ферм покриття виробничого каркасу заводу алюмінієвих будівельних матеріалів, страница 3

ЗВ – загальновиробничі витрати будівельно – монтажної організації, які включаються до виробничої собівартості будівельно – монтажних робіт, грн.

Кз.зд=1,022 – коефіцієнт , що враховує здороження робіт при їх виконанні в зимовий час [4, додатку 8].

     Нормативно-розрахункову трудомісткість в загальновиробничих витратах визначають розрахунково. 

Визначаємо нормативно – розрахункову трудомісткість в прямих витратах на монтаж металевих ферм по варіантах:

а) для першого варіанта - кроквяна  ферма - пояси та решітка з труб:

Тнв1=108,36+108,36=216,72 люд-год.

б) для другого варіанта – кроквяна  ферма - пояси з прокату таврового перерізу та решітка з кутиків:

Тнв2=91,10+91,10=182,20 люд-год.

в) для третього варіанта – кроквяна  ферма - пояси та решітка з прокатних кутиків:

Тнв3=51,52+51,52=103,04 люд-год.

Нормативно – розрахункова трудомісткість в прямих витратах на оздоблювальні роботи визначаємо згідно [13] та [12]. Антикорозійний захист виконуємо фарбою МА – 25 - жовтого кольору.

Визначаємо нормативно – розрахункову трудомісткість в прямих витратах на оздоблювальні роботи по варіантах:

а) для першого варіанта - кроквяна  ферма - пояси та решітка з труб:

Тнв1=1,46+6,75=8,21 люд-год.

б) для другого варіанта – кроквяна  ферма - пояси з прокату таврового перерізу та решітка з кутиків:

Тнв2=1,41+6,52=7,93 люд-год.

в) для третього варіанта – кроквяна  ферма - пояси та решітка з прокатних кутиків:

Тнв3=1,44+6,65=8,09 люд-год.

Всі розрахунки заносимо в таблицю 2.2.

Усереднений коефіцієнт переходу від нормативно – розрахункової трудомісткості робіт, що передбачається в прямих витратах до трудовитрат працівників (графа 6) прийнято за рекомендаціями [8].

Трудомісткість в загальновиробничих витратах визначаємо за рекомендацією [9] за виразом:

Тзвпв·К;

де  Тпв - нормативно – розрахункова трудомісткість робіт, що передбачаються в прямих витратах (5 графа), люд.год;

К – усереднений коефіцієнт переходу від нормативно – розрахункової трудомісткості робіт, що передбачаються в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загально - виробничих витратах, К=0,064[4, додаток 3 п.6].

Визначаємо трудомісткість в загально виробничих витратах

Тзв=216,72·0,064=13,87 люд.год;

       Усереднена вартість люд-год. працівників, заробітна плата яких враховується в загально - виробничих витратах (8 графа) приймається відповідно до листа Держбуду України від 04.04.2005 №7/8, станом на 1 січня 2005р. за рекомендаціями Держбуду для будівництва. Приймаємо 7,05 грн.

Заробітна плата в загально – виробничих витратах 1 блок визначаємо за таким виразом:

ЗПзв·Вл.г

де  ЗПІб – заробітна плата в загально - виробничих витратах (І блок), грн.

      Тзв – трудомісткість в загальновиробничих витратах , люд.-год.

         Вл.г. – усереднена вартість люд.-год. За розрядами складності робіт.

Визначаємо заробітну плату в загально виробничих витратах 1 блок для першого варіанту:

ЗП=13,87·7,05=97,78 грн.;

         Заробітна плата 1 прямих витратах  визначається за виразом:

де Свц – відпускна ціна збірних конструкцій, гривень;

     Пзп – відсоток заробітної плати у структурі відпускної ціни, прийнято Пзп=15,62%;

Тп – витрати праці на перевезення готової конструкції від заводу виробника до будівельного майданчика, люд.-год.;

Тп=0,25n

де Р – вага вантажу, конструкції, т.;

L – відстань перевезення вантажу, км.;

Q – вантажопідйомність транспортних засобів, т.;

V – середня швидкість руху транспортних засобів згідно [14], V=25км/год.;

КВ – коефіцієнт використання транспортних засобів по вантажопідйомності;

КП - кількість чоловік зайнятих керуванням автотранспорту КП=1.

Визначаємо витрати праці на перевезення готової конструкції по варіантах: