Перелік теоретичних питань для проведення підсумкового контролю знань з екзамену з дисципліни «Металеві конструкції»

Страницы работы

8 страниц (Word-файл)

Содержание работы

Перелік   теоретичних питань                           

для   проведення  підсумкового   контролю  знань з екзамену

  з дисципліни  «Металеві конструкції»

Форма проведення:     усно

Спеціальність 6.060101           Курс__4__о.к.р. ”Бакалавр”

1. Конструкція й розрахунок решітки наскрізної позацентрово стиснутої колони.

2. Місцева стійкість елементів колон одноповерхового виробничого будинку.

 Навести  схеми.

3. Конструкція і розрахунок бази суцільної колони одноповерхового

виробничого будинку. Особливості конструкції та розрахунку бази 

наскрізної колони. Показати на кресленні.

4. Варіанти вузла сполучення верхньої та нижньої частин ступінчастої колони одноповерхового виробничого будинку. Особливості проектування колон постійного перерізу.Навести креслення.

5. Типи й галузі раціонального застосування металевих підкранових конструкцій.

6. Навантаження на підкранові балки.Перевірка міцності й витривалості

підкранових балок.

7. Робота й розрахунок центрально розтягнутих елементів. Робота й граничні стани центрально стиснутих елементів, порядок їх розрахунку  за СНиП.

8. Робота й розрахунок стикових та кутових зварних швів у випадках простих та складних деформацій. Навести схеми та малюнки.

9. Болтові з’єднання. Загальні відомості, робота і розрахунок на зріз, зминання і розтяг. Особливості роботи й розрахунку з’єднань на високоміцних болтах; конструктивні вимоги до цих з’єднань.

10. Компонування та порядок розрахунку балкових кліток та їх елементів.

11. Послідовність розрахунку та визначення розмірів перерізускладеної (головної) балки. Навести схеми й креслення.

12. Зміна перерізу по довжині складеної балки: конструктивні вимоги, розрахунок. Навести креслення, показати на епюрах моментів та перерізуючих сил.

13. Перевірка місцевої стійкості полиць і стінки складеної балки - порядок

розрахунку та основні розрахункові формули; пояснити їх зміст.

14. Поясні шви й ребра жорсткості в складених балках - їх призначення та порядок розрахунку.

15. Вузли балкових кліток: монтажні (укрупнювальні) стики, опорні вузли, вузли сполучень. Правила конструювання та  порядок розрахунку. Навести креслення.

16. Центрально стиснуті колони й стояки. Добір суцільних перерізів, забезпечення місцевої стійкості; конструктивне оформлення.

17. Наскрізні центрально стиснуті колони. Добір перерізу віток, визначення зусиль у з'єднувальних елементах решітки, проектування планок, розкосів.

18. Вузли центрально стиснутих колон: бази та оголовки; правила конструювання та розрахунку. Навести креслення.

19. Ферми. Класифікація та компонування; методи статичного розрахунку

металевих крокв'яних ферм, в тому числі із застосуванням ПЕОМ.

20. Ферми. Розрахункові довжини та граничні гнучкості стержнів ферм.

Типи і добір перерізів стержнів легких ферм. Пояснити на схемах.

21. Ферми. Конструкція та розрахунок проміжних вузлів ферм з кутиків і таврів; те ж - опорних вузлів у випадках шарнірного та жорсткого сполучення ригеля з колоною. Навести креслення.

22. Ферми. Укрупнювальні вузли з кутиків і таврів. Особливості проектування ферм з труб та гнутозамкнутих зварних профілів. Навести креслення.

23. Одноповерхові виробничі будинки. Призначення, типи, кранове устаткування та вимоги до каркасів; вибір матеріалу для каркасу.

24. Одноповерхові виробничі будинки. Загальна конструктивна схема, робота й компонування каркасу; зв'язки по колонах та покриттю; засади розрахунку та конструювання зв'язків.

25. Конструкція і компонування поперечних рам каркасу. Показати на схемах.

26. Навантаження на поперечну раму одноповерхового виробничого будинку: постійні,атмосферні, кранові - визначення, підрахунок, збір з вантажної площі, нормативні й розрахункові значення. Завдання завантажень  на ПЕОМ.

27. Просторова робота одноповерхового виробничого будинку і особливості дійсної роботи поперечної рами.

28. Методи статичного розрахунку рам та визначення розрахункових зусиль  в елементах рами. Послідовність виконання розрахунку рами на ПЕОМ за методом кінцевих елементів.

28. Основні елементи й компонування покриттів одноповерхових виробничих будинків. Огороджуючі конструкції покриттів. Конструкції та засади розрахунку прогонів покрівлі.

29. Типи колон одноповерхових виробничих будинків і галузі їх рационального застосування. Визначення розрахункових довжин колон.

Особливості роботи і добір перерізів наскрізних позацентрово стиснутих

колон одноповерхових виробничих будинків.

30.Робота й розрахунок центрально розтягнутих елементів. Робота і граничні стани центрально стиснутих елементів. Розрахунок центрально стиснутих елементів за СниП

31. Вузли центрально стиснутих колон: бази та оголовки; правила конструювання та розрахунку. Навести креслення.

32. Типи колон одноповерхових виробничих будинків і галузі їх рационального застосування. Визначення розрахункових довжин колон.

33. Наскрізні центрально стиснуті колони. Добір перерізу віток, визначення усиль у з'єднувальних елементах решітки, проектування планок, розкосів.

34. Поясні шви й ребра жорсткості в складених балках - їх призначення та порядок розрахунку.

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Экзаменационные вопросы и билеты
Размер файла:
87 Kb
Скачали:
0