Охорона навколишнього середовища (екологічна політика) під час будівництва житлової будівлі

Страницы работы

Содержание работы

6. Охорона природи.

Вступ.

Охорона навколишнього середовища (екологічна політика) - це система державних, міжнародних заходів, які до раціонального використання, забезпечують охорону й відновлення природних ресурсів, захист навколишнього природного середовища від забруднення й руйнування для створення найбільш сприятливих умов процвітання нинішнього й майбутнього покоління.

Екологічна політика встановлює загальний напрямок і визначає принципи діяльності в дипломному проектуванні. Вона визначає загальну мету щодо необхідного рівня відповідальності  за стан навколишнього середовища й відповідні екологічні характеристики, за яких будуть оцінюватися всі її подальші дії.

Це з екологічної політики є загальною установкою щодо впровадження й удосконалення в організацію системи охорони навколишнього середовища для того, щоб зберігалися й по можливості, поліпшувалися екологічні характеристики результатів діяльності.

Система керування навколишнім середовищем є невід'ємною частиною системи загального керування в межах цього дипломного проекту. Розробка й впровадження системи є безперервним і інтерактивним процесом.

Створення ефективної системи керування навколишнім середовищем забезпечує рішення завдань із охорони здоров'я людини й охорони навколишнього середовища від потенційно можливих негативних впливів діяльності будівництва, а також, сприяє підтримці й поліпшенню якості навколишнього середовища.

Мета й завдання дипломного проекту відповідають знанню екологічних аспектів і впливів на навколишнє середовище, пов'язаних з його діяльністю. Це створює умови для надання гарантії того, що значні впливи на навколишнє середовище, пов'язані із цими аспектами, будуть усуненні.

Основні завдання,  дипломного проекту в сфері керування навколишнім середовищем полягає в тім, що:

- забезпечується відповідальність діяльності й продукції - як її результатів національним і міжнародним вимогам;

- постійно впорядковується й послідовно вирішуються екологічні проблеми шляхом розподілу ресурсів, визначення обов'язків і регулярного оцінювання технічних правил, методик і процесів;

-  зусилля направляються насамперед на здійснення запобіжних заходів, а не на коригувальні дії.

Що стосується даного дипломного дипломного проекту , то джерелом шкідливого впливу на навколишнє середовище опалювальні котли марки  «VELA COMPACT CTFS 24 AF», виробництва фірми «Nova Florida» (Італія), що працюють  на природному газі, установленні в кухнях житлової будівлі.

Котли оснащені автоматикою с високими показниками ефективності, екологічної надійності та безпеки.

Відповідно проведеним розрахункам, кількість шкідливих викидів – СО и NОх, в атмосферу складає не більше 0,05 ПДК, що має несуттєвий вплив  на зовнішнє середовище. Тому спеціальних заходів по охороні атмосферного повітря проектом не заплановано.

Тверді побутові відходи виносяться на площадку для великогабаритного и побутового сміття,потім вивозяться автомашиною.

Охорона земельних ресурсів

При  виборі чи освоєнні ділянки, необхідно потурбуватися не лише про її зовнішні дані, й про її “ внутрішній світ ”- земельні недра. Як правило будівництво проводиться на невгіддях. Щодо проекту :

ділянка відведена під будівництво житлової будівлі , знаходиться в північно-східній частині міста й до початку будівництва не використовувалася.

Межами ділянки є:

-  Зі східної сторони - пустир;

-  З півдня – 10 – ти поверхова будівля , що проектується;

-  З півночі – пустир ;

-  З заходу – 16- ти поверхова будівля.

 Виїзд з ділянки здійснюється на вул. Інтернаціоналістів.

 На початковій стадії знімаємо родючий шар 93,2 м3 з поверхні землі в межах розміщення будівель і споруд, шляхів різного виду покриттів та вивозимо його на родючі землі.

Проектом передбачено, що розкривні породи, шлаки, очищене від органіки   будівельне сміття використовується при влаштуванні основ фундаментів і це деяким чином запобігає забрудненню корисних земель. А також широко використовується при влаштуванні підготовок, решта сміття вивозиться на міський сміттєвий полігон.

Похожие материалы

Информация о работе