Обґрунтування вибору конструкцій. Розрахунок довжини сторони фундаменту, страница 7

 


Розрахунок та конструювання фундаментів під колону.

1.Вихідні дані.

    Ґрунти  основи – піски. Розрахунок мінімальної площі фундаментів див. в частині механіка ґрунтів та фундаментів.

Бетон  важкий класу В20,   МПа.

  Арматура класса  A-III,  МПа.

    Розрахункове зусилля, що передається з колони середнього ряду на фундамент   кН. Середнє значення коефіцієнта надійності по навантаженню  . Нормативне значення навантаження буде:

 кН.

    Отже виходячи з розрахунку в розділі механіка ґрунтів, приймаємо фундаменти з стороною а=1,8м і S=3.24м2

 кН/м2.

    Робоча  висота з умови продавлювання по підколоннику:

, де

м.

    Повна висота фундаменту встановлюється з умови:

1). продавлювання:  висота частини фундаменту під підколонником.

2). заделки колони в фундаменті:

 см (менше висоти підколонника).

3).анкеровки  стиснутої  арматури: 

    Приймаємо повну висоту фундаменту 150 см, в том  числі висота підколонника 110 см.

    Перевіряємо, чи відповідає робоча висота нижньої частини або (нижньої ступені)  см умові по міцності при дії поперечної сили без поперечного армування в похилому перерізі. Для  одиниці ширини цього перерізу (b=1 м) повинна виконуватися умова:

.

Поперечна  сила  від тиску гранта в перерізі по грані підколонника:

, де

 - розмір  підошви  фундамента;

- розмір  підколонника;

- робоча  висота  фундамента;

*- тиск на ґрунт від розрахункового навантаження.

Розрахункова поперечна сила, що сприймається нижньою частиною фундаменту без поперечного армування:

  кН.

   Поперечна  сила котру сприймає фундамент нижньою  ступенью, без  поперечного  армування:

 кН.

 - умова задовольняється.

    Перевіряємо монолітну частину на міцність проти  продавлювання:  , де

 - розрахунковий опір бетону осьовому розтягу;

- середнє  арифметичне між периметрами  верхньої  й нижньої основи  піраміди продавлювання в межах корисної   высоты:

м;

- робоча  висота  нижньої частини фундаменту.

Продавлююча  сила  ,де

- розрахункове зусилля, що передається з колони;

*- площа нижньої основи піраміди продавлювання.

 м2;

N-тиск, що діє на ґрунт.

Продавлююча  сила   кН.

 кН.

.

Отже, міцність монолітної частини проти продавлювання забезпечена.

Визначення площі арматури фундаменту.

    Розрахункова схема нижньої частини фундаменту приймається в вигляді консолі з рівномірно розподіленим навантаженням, що дорівнює тиску на ґрунт. Розрахунковий згинаючий момент по грані підколінника визначається за формулою:

 кНÍм.

Площа  перерізу арматури визначається за формулою:

 см2.

Приймаємо зварну сітку з одноковою в обох напрямках робочою арматурою  з стержнів 8Æ8 A-III зсм2.

   Приймаємо ширину підошви фундаменту 1800*1800мм.