Металеві конструкції. Короткий історичний огляд розвитку МК. Загальна характеристика МК. Області застосування. Переваги і недоліки, страница 2

Подальше  становлення МК ґрунтується на комплексному  врахуванні кращих  принципів  вітчизняної  і  закордонних шкіл проектування,  мето­дів  оптимізації  конструкцій,  застосування прогресивних  конструктив­них форм,  використання  ефективних матеріалів,  профілів,  заводських і  монтажних  зєднань.  Важливим  є удосконалення методів  розрахунку і  конструювання, виготовлення і монтажу  конструкцій,  подовження термінів  корозійного  та фізичного  зношування,  підвищення  культури експлуатації  МК.

3. Загальна характеристика МК. Області застосування. Переваги  і  недоліки.

Металеві будівельні конструкції  можна поділити на 8 видів.

1.  Несучі  конструкції  промислових  будівель.

2. Покриття, що мають   великі прольоти  виробничих і  цивільних  будівель.

3. Мости  і  естакади.

4. Листові_конструкції.
          5.  Башти  й   щогли.

6.  Каркаси  багатоповерхових  будов.

7.  Кранові  та  інші  рухомі  конструкції.

8.  Спеціальні  конструкції.

Особливості  металевих  конструкцій.

1.  Усі  металеві  конструкції  виготовляють  із прокату /листи,  ку­тові  профілі,  двотаври,  швелери,  труби,  тощо/.

2. Усі  конструкції  виготовляють  за єдиним  технологічним процесом:
холодна  обробка, різання,  гнуття,  обробка  отворів,  з'єднування за до­помогою  зварювання, болтів.

Переваги металевих  конструкцій

1.  Надійність.  Робота металевих  конструкцій досить близько  від­повідає  розрахунковим  передумовам,  бо метал має  високу  однорідність
структури.

2.  Легкість.  МК відносно найбільш легкі.  Легкість  визначається
відношенням  густини матеріалу  ρдо  його розрахункового  опору Ry: c = ρ / Ry;

                для сталі звичайної міцності с = 3,7х10-4 1/м;

                для  сталі високої міцності с = 1,7х10-4 1/м;

                для дюралюмінію ДІ6Т    с = 1,1х10-4 1/м ;

для дерева   с =   5,4хІ0-4   1/м ;

для бетону  середньої   міцності    с =18,5х10-4   1/м.

  3.    Індустріальність.  МК виготовляють  на  заводах, обладнаних
сучасним  устаткуванням.

   4.    Непроникність для газів  і  рідин  завдяки  великій  щільності
металу.

Недоліки  МК.

1.       Корозія.  Щорічно  10% виплавленого  металу  іде  на  відновлення
втрат  від  корозії.  Корозія -  це  процес  поступового  руйнування МК
від  контакту  із  зовнішнім  середовищем.  Руйнування залежить  від:

1) хімічної  природи металу;    2) хімічної  природи навколишнього  се­редовища і  концентрації  агресивних  речовин;  3) температури  і  вологос­ті.  Найбільш  поширена  електрохімічна  корозія;  тобто руйнування металу під час  контакту  з  розчином  електроліту.  Наприклад,  мікроклімат тваринницьких  приміщень:  вологість  повітря 90% і  вище;  в  складі  по­вітря є  аміак,  сірководень,  вуглекислий  газ,  які  розчиняються у  воді і  створюють  електроліти.  Засоби  боротьби  з  корозією:  легуючі  домішки, надання раціональної  форми МК,  металізація,  фарбування.

2.       Незначна  вогнетривкість.  При    t  = 200°С у  МК починає  змен­шуватись модуль  пружності,  при    t   = 600°С сталь переходить у плас­тичний  стан.

При проектуванні  металевих конструкцій  слід дотримуватись  та­ких  вимог:

І/  відповідності  умовам  експлуатації;

2/  економії  металу;

З/ транспортабельність;

4/  технологічності;

5/ швидкого монтажу;

6/ довговічності;

7/ естетичності.

Питання

1.  Предмет  і  завдання  курсу МК [1, с.  3]

2.  Короткий  огляд  розвитку МК   [ 1, с, 4-І6]

3.  Загальна характеристика МК:  області  застосування,  переваги  і недоліки [1,с.16-24].

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК

Великі_прольоти  (прогони) будинків – найбільша відстань між поздовжніми рядами колон каркасу будинку (24 і більше метрів).

Вогнетривкість сталі – здатність вподовж визначеного терміну зберігати свої фізичні властивості (твердість, міцність, пружність, тощо).

Несучі конструкції – елементи каркасу будинку, які сприймають основні постійні, короткочасні та технологічні навантаження і передають їх на фундаменти та основу.

Спеціальні конструкції – доменні печі, антени, телескопи, радари, резервуари,башти, щогли, великопрогонові просторові покриття і т.п.

Транспортабельність конструкцій  -  можливість перевезення конструкцій від місця виготовлення до місця монтажу звичайними видами транспорту – автомобільним , залізничним, водним, тощо.

Рекомендована література.

1. Металлические конструкции (под редакцией Е.И.Беленя) М., Стройиздат, 1986 / 510с.

2.Клименко Ф.Є., Барабаш  В.М., Стороженко Л.І. “Металеві конструкції “, Львів, Світ, 2002р./ 312с