Металеві конструкції покриттів промбудинків. Елементи покриття. Вибір схеми і основних розмірів крокв'яних та підкрокв'яних ферм, ліхтарів

Страницы работы

Содержание работы

5. Металеві конструкції покриттів промбудинків. Елементи покриття. Вибір схеми і основних розмірів крокв'яних та підкрокв'яних ферм, ліхтарів. Особливості роботи крокв'яних ферм як ригелів поперечної рами.

           До  лекції  6:    5год ( 6, стор. 50-52), (8, стор.207-213).Рис.   13.27.   Схемы   аэрационных   фонарей

а с поворотными щитами У;  б —с пово­ротными   створками   2;   3 верхний   пояс стропильных ферм

Рис.    13.28.   Схема   фонаря    по    среднему ряду  колонн

Размер горловины (проема) аэрационных фонарей и их высота оп­ределяются специальным расчетом в соответствии с заданным режимом аэрации. Схемы типовых аэрационных фонарей представлены на рис. 13.27.

Рассчитывают фонари на нагрузки от покрытия, снеговую и ветро­вую по упрощенной схеме в предположении шарнирности всех узлов. Раскосы стоечных фонарей (см. рис. 13.25, а) рассчитывают только на растяжение. Сжатые раскосы при высокой их гибкости считаются вы­ключающимися из работы.

В многопролетных зданиях фонари иногда располагают по оси ко­лонн (общий фонарь для двух пролетов) (рис. 13.28). При достаточной жесткости крепления стоек (например, на сварке) фонарь включается в работу покрытия, что приводит к перераспределению усилий в элемен­тах фермы. Это необходимо учитывать при проектировании.


1. Поперечні горизонтальні зв'язки

Поперечні торцеві зв'язки, розташовані в площині нижни поясів кроквяних ферм, являють собою плоскі ферми, обычн із хрестовими ґратами. Ці ферми сприймають горизонтальне давши ление вітру на торець будинку, передане на них стійками фахверкг Перетину діагоналей торцевих зв'язків при розрахунку їх на розтягання пс лучаются невеликими й звичайно призначаються з одного куточка; їх гинула кістка у вертикальній площині (у площині дії собственног ваги), відповідно до Технічних умов, повинна бути менш 400, за ис ключением будинків з важким режимом роботи, у яких ця гибкост не повинна перевищувати 300. Стислі елементи зв'язків (розпірки) сл« дме призначати із гнучкістю, що не перевищує 200.

Перетину елементів торцевих зв'язків звичайно виходять небольши мі, і тому доцільно зберігати їх і для елементів всіх осталь ных поперечних горизонтальних зв'язків (які є нерабс чими).

У беспрогонном покритті розпірки верхніх связевых ферм целе згідно призначати таврового перетину із двох куточків; при наличи прогонів розпірками служать прогони, які в цьому випадку должш мати гнучкість не більше 200.

Посилення прогонів швелерного профілю у випадку необхідне можливо введенням у перетин куточка.

Звичайно зв'язки прикріплюються поясам ферм на чорних болтах. Пр цьому   хрести   горизонтальних  свя зей, як правило, кріплять до нижниз поясів ферм на загальних фасонках розпірками   (мал.  ХУ.64).

У цехах з важким режимо? роботи, де прикріплення зв'язків п нижнім поясам ферм на чорні болтах неприпустимо, целесообразн переходити на монтажну привар ку зв'язків до ферм. У цьому случа елементи зв'язків прикріплюються : поясам без фасонок. При цьому дл

2. Поздовжні горизонтальні зв'язки

При наявності в складі поздовжнього фахверка стійок частина-ветрово! навантаження передається стійками у вузли поздовжніх связевых фер* (див. § 2 глави XIV), елементи яких у цьому випадку повинні рассчиты ваться так жг, як це було зазначено у відношенні торцевих попереч


Рис. ХУ.64. Прикріплення зв'язків до нижнього пояса ферм  на чотирьох    болтах

фіксації правильного положення зв'язків у з'єднуються элементах, що, ледве дме передбачати контрольні отвори. Щоб уникнути потолоч ний зварювання вертикальні полки куточків повинні бути спрямовані! нагору й тоді при перетинанні діагоналей виникає необхідність ви різати полки куточків однієї системи, що незручно; при розташована вертикальних полиць куточків у різні сторони уникнути потолочно] зварювання при прикріпленні куточків з полками долілиць межно приваркой до ротышей на кінцях діагоналей (мал. ХУ.65), що дозволяють наклады в

1. Поперечні горизонтальні зв'язки

Похожие материалы

Информация о работе