Металеві конструкції каркасів одноповерхових виробничих будинків та навантаження і дії на них, страница 3

Виробничі будинки можуть бути досить різні за умовами їхнього експлуатаційного режиму верб першу чергу по режиму роботи кранів (легкому, середньому, важкому, досить важкому або досить важкому безперервної дії).

Ознаками віднесення кранів до тієї або іншої групи є: коефіцієнт використання їх за часом (протягом доби й року), відносна тривалість їхніх включень, кількість включень у годину, частота підйому максимального вантажу.

Для кранів легкого режиму характерні більші перерви в роботі, рідкі випадки роботи при максимальних навантаженнях, мала відносна тривалість включень (приблизно до 15%) і невелике число включень (приблизно до 60 у годину).Прикладом кранів легкого режиму є крани, призначені для монтажу й ремонту агрегатів цеху (кран будинку блюмінга прокатного цеху, кран машинного залу електростанції й ін.)-

Для кранів середнього режиму характерна регулярна робота при різних по величині навантаженнях, тривалості включень до 25% і середнім числі включень до 120 у годину.До цієї групи ставляться крани, що обслуговують механічні й складальні цехи зі среднесерийным виробництвом.

Крани, що обслуговують технологічні цехи й склади заводів із крупносерийным виробництвом, ставляться до важкого режиму роботи (тривалість включень до 40% при середнім числі включень 240 у годину).

Для кранів досить важкого й досить важкого безперервного режимів роботи характерні: постійна цілодобова робота при навантаженнях, близьких до максимальних, більша відносна тривалість включення (60% і більше) і велика кількість включень (відповідно 300 і 720 у годину).До цих груп ставляться крани сталеплавильних, прокатних і деяких інших цехів, заводів чорної металургії, а також і інші крани, що працюють в аналогічних умовах.

Конструктивні особливості кранів визначають їхній режим роботи.Так, крани з так званим твердим підвісом ставляться до кранів досить важкого режиму через особливо підвищені динамічні впливи, обумовлених особливостями їхньої конструкції.Прикладами таких кранів можуть служити крани «кліщові» ( тиглер-крани) для операцій по нагріванню злитків перед прокаткою, «шаржирные» для подачі твердої шихти в мартенівські печі, « стриппер-крани» для виштовхування злитків з изложниц, і т.п.

Промислові будинки, що обслуговуються кранами досить важкого й досить важкого безперервного режимів роботи, називаються будинками з важким режимом роботи.При проектуванні конструкцій цих будинків необхідно враховувати особливо несприятливі умови роботи кранів зазначених груп.

Спеціальні вимоги до конструкцій будинків з важким режимом роботи наведені в Технічних умовах проектування сталевих конструкцій.

2. Економічні фактори й індустріалізація будівництва.Типізація й уніфікація конструкцій

До питань економіки ставляться насамперед витрати, пов'язані зі зведенням спорудження, тобто вартість матеріалів, транспорту, вартість виготовлення й монтажу конструкцій.Економіка спорудження визначається також скороченням строків його зведення.

До економічних факторів ставляться, крім того, витрати, пов'язані з підтримкою спорудження в стані, що забезпечує умови його нормальної експлуатації протягом усього терміну служби, а також амортизаційні витрати, що залежать від терміну служби спорудження.

Особливе значення при проектуванні сталевих конструкцій   має   питання   економії   стали.

Література:

Основна

1. СНиП 2 - 23 - 81* Стальные конструкции - М., ЦИТП Госстроя СССР, 1990 / 96c.

2. СНиП 2 .01.07 - 85 Нагрузки и воздействия - М., ЦИТП Госстроя СССР, 1986 / 35с.

3. Металлические конструкции (под редакцией Е.И.Беленя) М., Стройиздат, 1986 / 510с.

4.Клименко Ф.Є., Барабаш  В.М., Стороженко Л.І. “Металеві конструкції “, Львів, Світ, 2002р./ 312с

5. Методичні вказівки до виконання курсової роботи "Робоча площадка промислового будинку" - С.В.Паустовський, "СНАУ", 2006р./ 76с.

6. Методичні вказівки до виконання курсового проекту  "Сталевий каркас одноповерхового промислового будинку" - С.В. Паустовський, СНАУ, 2006р., / 98с.

Додаткова

7. Металлические конструкции (специальный курс), под редакцией Е.И.Беленя  - 3-е издание, - М., Стройиздат, 1991 / 684с.

8. Металлические конструкции: справочник проектировщика, под редакцией Н.П.Мельникова, 2-е издание - М., Стройиздат, 1991 / 776с.

9. Справочник проектировщика “Металлические конструкции” в 3-х томах, под общ. редакцией В.В.Кузнецова – М, ЦНИИПроектстальконструкция, изд-во АСВ, 1998./ 576с.

10. Металлические конструкции (под ред.Н.С.Стрелецкого) М., Стройиздат, 1961/776