Металеві конструкції каркасів одноповерхових виробничих будинків та навантаження і дії на них, страница 2

2)   елементи покриття  (намету) будинку, до яких відносяться прогони покрівлі й ліхтарі, а при великому кроці колон також проміжні кроквяні ферми й підтримуючі їх підкроквяні    ферми;    до конструкцій покриття  звичайно відносяться також і ригелі поперечних  рам   (наскрізні або суцільні), згадані в п.  1;

3)  зв'язки, частина яких також відноситься до конструкцій покриття;

4)   каркас стін   (фахверк).

Крім того, до комплексу сталевих конструкцій каркаса виробничого будинку відносяться:

1)   конструкції, які    підтримують    вантажні   механізми, - підкранові балки, монорейкові шляхи;

2)   конструкції, пов'язані з особливостями технологічного процесу, - площадки, сходи й т.д.

У сталевих каркасах елементи конструкцій по своїй відносній вазі в загальному комплексі розподіляються в такий спосіб:

покриття (зі своїми зв'язками) .   .    60-20%

підкранові балки    ..... ……              1040%

колони.........   . ...……………..............      15-35%

фахверк і зв'язки (поза покриттям)   15-5%

Перші цифри ставляться до легенів, другі - до важких цехів.

Для проектування, конструкцій промислового будинку важливішими є дані технологічної частини проекту цеху, крім того, як і при проектуванні всякого спорудження, необхідно мати дані геологічні, кліматичні, топографічні й ін.

Технологічні умови, визначаючи вихідні геометричні розміри будинку і його об'ємно-планувальне рішення, істотно впливають на вибір раціональних архітектурних і конструктивних форм спорудження.До технологічних умов ставляться:

1.  Дані про розташування й габарити: апаратури й робочих агрегатів;

обслуговуючий будинок піднімальних пристосувань і транспортних пристроїв, які залежать від технологічного процесу (як розташовуваних усередині будинку, так і тих, що примикають до нього ззовні);

підземного господарства (підземні трубопроводи, канали різного призначення й ін.);

побутових пристроїв, пов'язаних з виробничим процесом.

2.  Дані про експлуатаційний режим будинки:

робота агрегатів і робочої апаратури і її вплив на внутрішній режим цеху (включаючи аварійні випадки);

експлуатаційний режим кранів і інших піднімальних пристосувань;

характеристика виробничих і людських потоків, а також інші питання, пов'язані з експлуатацією спорудження.

3.  Питання,   пов'язані   з перспективами розвитку   виробництва   й відповідна реконструкція цеху в майбутньому:

розширення будинку у зв'язку з можливим збільшенням масштабу виробництва;

перспективи збільшення вантажопідйомності піднімальних механізмів.

Всі ці відомості закладають в основу складання проектного завдання.

На основі проектного завдання розробляються технічний проект і креслення КМ, а потім на заводі-виготовлювачі - креслення КМД.

Компонування конструкцій промислового будинку безпосередньо визначається технологічним процесом виробництва, розміщеного в будинку.

ОСНОВНІ ВИМОГИ, ПРОПОНОВАНІ ДО КОНСТРУКТИВНОГО РІШЕННЯ  СТАЛЕВОГО  КАРКАСА  ВИРОБНИЧОГО БУДИНКУ

Як уже вказувалося, раціональність конструктивної схеми спорудження оцінюється насамперед з погляду задоволення умовам технології й експлуатаційного режиму.Крім того, достоїнства компоновочного рішення визначаються умовами економіки й індустріалізації будівництва.

Конструктивно-компоновочное рішення будинку як загалом, так і в окремих деталях повинне задовольняти також умовам охорони праці й техніки безпеки.

Розглянемо докладно ці умови.

1. Умови експлуатації

З погляду зручності експлуатації розташування конструкцій, їхньої схеми й габаритних розмірів повинні забезпечувати:

а)   доступність і зручність обслуговування агрегатів цеху і їхнього ремонту (виконання цієї умови вимагає відповідного розташування колон, зв'язків, підкранових колій і т.д.);

б)  можливість нормальної експлуатації кранового встаткування цеху й інших піднімальних механізмів  (виконання цієї умови вимагає додання спорудженню належної поперечної й поздовжньої твердості);

в)   доступність огляду й ремонту елементів кранового господарства;

г)   можливість здійснення необхідних умов аерації, висвітлення, водопостачання та ін.

Темпи розвитку промисловості вимагають також, щоб спорудження могли бути пристосовані до змін, пов'язаним з розвитком технології й експлуатаційного режиму (можливі зміни габаритів робочих агрегатів і їхнього розташування, зміни підйомно-транспортних засобів, що обслуговують цех, та ін.).

Будинку, що задовольняють останнім вимогам (які долж-< ны бути застережені в проектному завданні), називаються універсальними.