Листові конструкції. Призначення, класифікація та особливості роботи листових конструкцій, страница 2

            Будують газгольдери змінного об’єму /мокрі і сухі/ та постійного об’єму.

            Мокрі газгольдери мають об’єм до 3000 м3 /рис. 93/.

            Сухі газгольдери застосовують у випадках, коли гази не допускають зволоження. Зовні вони нагадують вертикальні циліндричні резервуари підвищеного тиску. Всередині газгольдера розміщена спеціальна конструкція у вигляді шайби, що переміщується як поршень.

Для збереження природного газу застосовують газгольдери постійного об’єму /циліндричні та сферичні/.

                        Рис. 91 Вертикальний циліндричний резервуар підвищеного

                           тиску із сферичним покриттям:

                           1 – анкер кріплення днища

                          2 – фундамент

Рис. 92. Види розкрою оболонки сферичних резервуарі

4.1.6.  Бункери та силосні башти

Бункери і силосні башти – це ємкості для збереження й перевантаження сипучих матеріалів /рис. 94/.

Бункер – це сховища, у яких висота – не більша півтора розміру ширини у плані. Вищі сховища називають силосними баштами. Останні, як правило, круглі у плані.

Бункери відрізняються великим різноманіттям конструктивних форм. Розрізняють бункери з плоскими стінками і гнучкі. Бункери із плоскими стінками виконують жорсткими, також  їх роблять пірамідально – призматичними. Для покращення само розвантаження бункери і силосні башти закінчуються знизу воронкою. Найменший кут нахилу стінки – воронки до горизонту α повинен бути на 5-10o більше кута природного нахилу сипучого матеріалу φ.

У бункерах, що призначені для збереження твердих кускових матеріалів необхідне футерування внутрішньої поверхні проти стирання.

Вертикальні стінки бункера створюються несучими балками, що мають поперечні й повздовжні ребра жорсткості ззовні. Воронка звичайно закріплюється тільки горизонтальними ребрами жорсткості.

Бункери спираються на стінки або колони через бункерні балки, які з як платівки, шарнірно оперті по контуру. Ребра виконують із кутових профілів та розраховують на розтяг і косий згин:

σ=c /n

 

Бункерні балки розраховують на дію вертикальних й горизонтальних навантажень як однопрольотні, шарнірно оперті балки.

Гнучкий /або висячий/ бункер – це розтягнена оболонка, що підвішена до двох повздовжніх балок, які спираються на колони. По торцях таких бункерів встановлюють жорсткі вертикальні стінки – діафрагми. Ці бункери розраховують тільки на розтяг як гнучкі нитки. Мінімальні товщина стінки 4 мм. Для сприйняття розпору в стінці бункера між несучими балками встановлюють розпірки.

Рис. 93. Схема мокрого газгольдера при верхньому положенні коло кола і 

              телескопів: 1 – резервуар     4 – гідро затвор

                                       2 – телескоп5 – зовнішні напрямні

                                       3 – колокол     6 – напрямні ролики                                     

Рис. 94 Схема бункера /а/ і силосної башти /б/:

                        1 – верхня частина

                        2 – воронка

                        3 – випускний отвір 

У сільськогосподарському будівництві силосні башти – це капітальні герметичні силососховища, у яких можна зберігати різні продукти. Циліндричний корпус башти звичайно має діаметр 6 м, висоту 16...20 м. Стінки башти виконують із листової сталі або легованого листового алюмінію, нижні пояси – із листів товщиною 5 мм, а вище – 3 мм. Днище - у вигляді воронки товщиною 10 мм. Купольний дах – із листової сталі товщиною 2 мм по металевому каркасу. За необхідності корпус підсилюють горизонтальними й вертикальними поясами з кутових  профілів у нижній частині башти. З’єднання металевих елементів звичайно здійснюється на болтах, але є башти, виконані цілком на зварюванні.

Стінки башт, як і вертикальних циліндричних резервуарів, піддаються розтягу від тиску вмісту на стінки,  а також незначному вертикальному стисненню: від власної маси конструкції, снігового навантаження на покриття, тертя вмісту об стінки башти. На ці впливи відповідно працюють і розраховуються елементи башти.

Башти мають “дихальну систему” для захисту конструкцій від неприпустимих за умовами міцності коливань внутрішнього тиску газів при змінах температури і пристрій для відведення соку.

Питання

1. Призначення , класифікація і особливості роботи листових конструкцій

[ 1, с.463-464] .

2. Робота і розрахунок тонких оболонок обертання  [ 1, с.464-468] .

3. Вертикальні циліндричні резервуари  [ 1, с.468-480] .

4. Резервуари високого тиску  [ 1, с.480-482] .

5. Газгольдери  [ 1, с.489-494] .

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК

Великі прольоти  (прогони) будинків – найбільша відстань між поздовжніми рядами колон каркасу будинку (24 і більше метрів).

Вогнетривкість сталі – здатність вподовж визначеного терміну зберігати свої фізичні властивості (твердість, міцність, пружність, тощо).

Несучі конструкції – елементи каркасу будинку, які сприймають основні постійні, короткочасні та технологічні навантаження і передають їх на фундаменти та основу.

Спеціальні конструкції – доменні печі, антени, телескопи, радари, резервуари,башти, щогли, великопрогонові просторові покриття і т.п.

Транспортабельність конструкцій  -  можливість перевезення конструкцій від місця виготовлення до місця монтажу звичайними видами транспорту – автомобільним , залізничним, водним, тощо.

Рекомендована література.

1. СНиП 2 - 23 - 81* Стальные конструкции - М., ЦИТП Госстроя СССР, 1990 / 96c.

2. СНиП 2 .01.07 - 85 Нагрузки и воздействия - М., ЦИТП Госстроя СССР, 1986 / 35с.

3. Металлические конструкции (под редакцией Е.И.Беленя) М., Стройиздат, 1986 / 510с.

4.Клименко Ф.Є., Барабаш  В.М., Стороженко Л.І. “Металеві конструкції “, Львів, Світ, 2002р./ 312с