Конструювання, робота під навантаженням, засади розрахунку зварних, болтових з'єднань при різних видах напруженого стану, багаторазового навантажування й від'ємної температури

Страницы работы

Содержание работы

Контрольні завдання

Контрольні завдання до самостійної роботи виконуються  у вигляді рефератів об’ємом не менше 6 сторінок, не враховуючи титульної сторінки, змісту та переліку літературних джерел. Реферати можуть бути виконані як в рукописному варіанті, так і в компьютерному наборі редактором WORD , з необхідними розрахунками і схемами

Варіанти завдання.

Варіант завдання вибирається  у відповідності з порядковим номером  в списку групи. № теми і питання вибираються з наведеної нижче таблиці .

Таблиця 1

    Колонка

           №              

Варіант №

№ теми

№ питання

Колонка

           №              

Варіант №

№ теми

№ питання

Колонка

           №              

Варіант №

№ теми

№ питання

1

2

1

2

1

2

1

1

1

11

3

3

21

6

1

2

1

2

12

3

4

22

6

2

3

1

3

13

4

1

23

6

3

4

1

4

14

4

2

24

6

4

5

2

1

15

4

3

25

7

1

6

2

2

16

4

4

26

7

2

7

2

3

17

5

1

27

7

3

8

2

4

18

5

2

28

7

4

9

3

1

19

5

3

29

8

1

10

3

2

20

5

4

30

8

2

ТЕМА1.

Вплив умов роботи конструкцій (зміна мікроструктури в часі, швидкість навантаження, температура й агресивність середовища) на властивості та характер руйнування металу.

До лекції 2:   2 години самостійної роботи,( 3, стор. 35 – 50).

Питання  

1.  Структура і робота сталі і алюмінієвих сплавів під навантаженням

2.   Робота сталі під навантаженням як наслідок її структури

3.  Діаграми розтягу різних видів сталі

4.  Вплив вуглецю і легуючих домішок на структуру сталі

Тема2.

Напружений і деформований стани центрально, позацентрово навантажених та металевих стержнів, щозгинаються, - у пружній і пружно-пластичній стадіях.

До лекції 2:   2 год., (3, стор.  64 – 78).

Питання

1.  Робота  сталі  при  концентрації  напружень,

2.  Робота сталі при  складному  напруженому  стані  та  при  повторних  навантаженнях.

3.  Характеристика пружно-пластичного стану роботи елемента при згині.

4.  Економічна ефективність допущення пружно-пластичної роботи балок.

Тема 3.Конструювання, робота під навантаженням, засади розрахунку зварних, болтових з'єднань при різних видах напруженого стану, багаторазового навантажування й від'ємної температури.

До лекції 8:   4 год., (3, стор.106 – 108, 110 – 120).

Питання ( в розрізі теми):

1.  Робота і розрахунки стикових швів.

2.  Робота і розрахунок кутових швів.

3.  Робота і розрахунок зєднань на нормальних болтах.

4.  Робота і розрахунок зєднань на високоміцних болтах.

Тема 4. Основи проектування, виготовлення й монтажу металоконструкцій. Основні вимоги до проектних рішень. Технологічність конструкцій і методи її забезпечення. Організація проектування, склад проекту.

До лекції 10:   6 год., (3, стор.16 – 24).

Питання ( в розрізі теми):

1.  Основи  проектування9  виготовлення  і  монтажу металевих    конструкцій.

2.  Основні вимоги до проектних рішень.

3.  Технологічність конструкцій і методи її забезпечення.

4.  Організація проектування, склад проекту.

         Тема 5.Балки й балочні конструкції. Область застосування, класифікація балок.

До лекції 11:   6 год., (3, стор.171 – 179), (8, стор.96 – 98).

Питання ( в розрізі теми):

1.  Конструювання складених балок.

2.  Конструювання стиків балок.

3.  Вузли поєднання балок.

4.  Конструювання олірних вузлів балок.

                   Тема 6. Проектування настилів, прокатних і складених балок, визначення навантажень та зусиль, добір перерізу, перевірка міцності основних перерізів, забезпечення жорсткості, загальної стійкості.

           До лекції 12:   6 год., (8, стор. 96 – 99).

Питання ( в розрізі теми):

1.  Типи балок.

2.  Забезпечення жорсткості балок.

3.  Забезпечення загальної стійкості.

4.  Перевірка міцності основних перерізів

                    Тема 7. Методика оптимізації перерізів складених балок.

         До лекції 14:4 год., (8, стор.89 - 94).

Питання ( в розрізі теми):

1.  Будівельна й конструктивна висоти перекриття.Висота балки.

2.  Визначення висоти перерізу балки з умови жорсткості.

3.  Визначення висоти переріз у балки з умови економії металу.

4.  Взаємозалежність розмірів стінки і полиць балки.

Тема 8. Центрально стиснуті колони й стояки. Область застосування, класифікація колон. Особливості роботи суцільних та наскрізних колон, зведена гнучкість.

          До лекції  16:   14 год., (3,  стор. 179 – 189).

Питання ( в розрізі теми):

1.  Загальна характеристика центрально стиснутих колон.

2.  Особливості роботи суцільних колон.

3.  Особливості роботи наскрізних колон.

4.  Конструктивні варіанти баз колон.

Література

1. Снип 2 - 23 - 81* Стальные конструкції - М., ЦИТП Госстроя СРСР, 1990 / 96c.

2. ДБН В.1.2-2:2006 «Навантаження й впливи» - К. Мінбуд України,2006/78с.

3. Металеві конструкції (за редакцією Е.И.Беленя) М., Стройиздат, 1986 / 510с.

4.Клименко Ф.Є., Барабаш  В.М., Стороженко Л.І. “Металеві конструкції “, Львів, Світ, 2002р./ 312з

5. Методичні вказівки до виконання курсової роботи "Робоча площадка промислового будинку" - С.В.Паустовський, "СНАУ", 2006р./ 76с.

6. Методичні вказівки до виконання курсового проекту  "Сталевий каркас одноповерхового промислового будинку" - С.В. Паустовський, СНАУ, 2006р., / 98с.

Додаткова

7. Металеві конструкції (специальний курс), за редакцією Е.И.Беленя  - 3-е видання, - М., Стройиздат, 1991 / 684с.

8. Металеві конструкції: Справочник проектировщика, за редакцією Н.П.Мельникова, 2-е видання - М., Стройиздат, 1991 / 776с.

9. Справочник проектировщика “Металлические конструкции” в 3-х томах, під заг. редакцією В.В.Кузнєцова - М, Цниипроектстальконструкция, изд-во АСВ, 1998./ 576с.

10. Металеві конструкції (под. ред.Н.С.Стрєлецького) М., Стройиздат, 1961/776з

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Задания на контрольные работы
Размер файла:
66 Kb
Скачали:
0