Конструювання й розрахунок сполучення надкранової і підкранової частин колони

Страницы работы

Содержание работы

11. Конструювання й розрахунок сполучення надкранової і підкранової частин колони.

Мета роботи:

Засвоєння студентами послідовності і правил конструктивного розрахункуперехідного вузла між верхньою суцільнозварною і нижньою наскрізною частинами наскрізної двовіткової позацентрово навантаженої одноступінчастої сталевої колони крайнього ряду цеху з мостовими кранами у відповідності з положеннями будівельних норм і правил (СНиП ІІ – 23 – 81*, «Стальные конструкции») на основі результатів статичного компьютерного розрахунку поперечноЇ  рами з фермою покриття цеху і у відповідності з  правилами  конструювання зварних і болтових з’єднань сталевих конструкцій.

Типові завдання  :

На основі результатів компьютерного розрахунку поперечної рами з фермою покриття цеху і складання таблиці розрахункових сполучень зусиль розрахувати і сконструювати перехідний вузол між верхньою суцільнозварною і нижньою наскрізною частинами зовнішньої вітки колони крайнього ряду цеху. Виконати креслення цього вузла  в двох – трьох проекціях з необхідними розрізами і видами.

.

Довідковий матеріал:

Матеріал конструкцій та його міцносні характеристики приймати у відповідності з

 вказівками таблиць 50*, 51* та розділів 5 та 6  СНиП ІІ -23 - 81*, а  також Методичних вказівок, розроблених кафедрою БК та із підручників і довідників з металевих конструкцій (перелік рекомендованої літератури – див.документ 0).

Питання для закріплення та самоконтролю:

1. Наведіть послідовність і необхідні креслення розрахунку і конструювання перехідного вузла між верхньою суцільнозварною і нижньою наскрізною частинами наскрізної двовіткової позацентрово навантаженої одноступінчастої сталевої колони крайнього ряду цеху , оснащеного мостовими кранами великої вантажності.

2. На які зусилля  та в якій послідовності розраховується траверса, що поєднує верхню суцільну та нижню наскрізну частини ступінчастої позацентрово навантаженої сталевої колони?

3. Як розподіляються зусилля Nта  +Mабо - Mміж полицями верхньої суцільнозварної  частини сталевої колони?

4. За якими правилами приймається оптимальний катет зварного шва при конструюванні та розрахунку перехідного вузла між верхньою суцільнозварною і нижньою наскрізною частинами позацентрово навантаженої одноступінчастої сталевої колони?

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Задания на лабораторные работы
Размер файла:
32 Kb
Скачали:
0