Конструювання й розрахунок оголовка та бази центрально стиснутої колони

Страницы работы

Содержание работы

Тема:

Конструювання й розрахунок  оголовка та бази центрально стиснутої колони

Мета:

Навчити студентів практичному  застосуванню теоретичних знань з конструювання і розрахунку бази ы оголовка суцільної або наскрізної центрально стиснутої сталевої колони

На практичних заняттях розв’язуються завдання типу наведених нижче.

 Завдання 1.

Запроектувати жорсткий опорний вузол центрально стиснутої колони з прокатного двотавра 60Ш1 зі сталі С255 з поздовжньою розрахунковою силою N = 2600кН, якщо бетон фундаменту відповідає класу В7,5 (Rb = 0,45кН/см2) .

Завдання 2.

Виконати перевірку на зім’яття верхнього торця центрально стиснутої

колони  з прокатного двотавра 70Ш1, який сприймає поздовжню силу N = 4100кН.

Сталь С345, gс = 1. Закріплення кінців - шарнірне.

Методичні рекомендації.

Послідовність розрахунку і конструювання бази та оголовка  центрально стиснутих суцільних та наскрізних колон виконувати у відповідності з “ Методичними вказівками з проектування  робочих площадок “, автор – доц. Паустовський С.В.,  вид. СНАУ, 2007р., 76с.,

Питання

1.. Варіанти конструктивних рішень бази та оголовка центрально стиснутих суцільних та наскрізних сталевих колон. [3, c. 156 – 160]

2. Перевірка міцності на зім’яття торців  центрально стиснутих колон. [3, с. 160 – 163]

Рекомендована література.

1. СНиП 2 - 23 - 81* Стальные конструкции - М., ЦИТП Госстроя СССР, 1990 / 96c.

2. СНиП 2 .01.07 - 85 Нагрузки и воздействия - М., ЦИТП Госстроя СССР, 1986 / 35с.

3. Металлические конструкции (под редакцией Е.И.Беленя) М., Стройиздат, 1986 / 510с.

4.Клименко Ф.Є., Барабаш  В.М., Стороженко Л.І. “Металеві конструкції “, Львів, Світ, 2002р./ 312с

Тема:

Конструювання й розрахунок  оголовка та бази центрально стиснутої колони

Мета:

Навчити студентів практичному  застосуванню теоретичних знань з конструювання і розрахунку бази ы оголовка суцільної або наскрізної центрально стиснутої сталевої колони

На практичних заняттях розв’язуються завдання типу наведених нижче.

 Завдання 1.

Запроектувати жорсткий опорний вузол центрально стиснутої колони з прокатного двотавра 60Ш1 зі сталі С255 з поздовжньою розрахунковою силою N = 2600кН, якщо бетон фундаменту відповідає класу В7,5 (Rb = 0,45кН/см2) .

Завдання 2.

Виконати перевірку на зім’яття верхнього торця центрально стиснутої

колони  з прокатного двотавра 70Ш1, який сприймає поздовжню силу N = 4100кН.

Сталь С345, gс = 1. Закріплення кінців - шарнірне.

Методичні рекомендації.

Послідовність розрахунку і конструювання бази та оголовка  центрально стиснутих суцільних та наскрізних колон виконувати у відповідності з “ Методичними вказівками з проектування  робочих площадок “, автор – доц. Паустовський С.В.,  вид. СНАУ, 2007р., 76с.,

Питання

1.. Варіанти конструктивних рішень бази та оголовка центрально стиснутих суцільних та наскрізних сталевих колон. [3, c. 156 – 160]

2. Перевірка міцності на зім’яття торців  центрально стиснутих колон. [3, с. 160 – 163]

Рекомендована література.

1. СНиП 2 - 23 - 81* Стальные конструкции - М., ЦИТП Госстроя СССР, 1990 / 96c.

2. СНиП 2 .01.07 - 85 Нагрузки и воздействия - М., ЦИТП Госстроя СССР, 1986 / 35с.

3. Металлические конструкции (под редакцией Е.И.Беленя) М., Стройиздат, 1986 / 510с.

4.Клименко Ф.Є., Барабаш  В.М., Стороженко Л.І. “Металеві конструкції “, Львів, Світ, 2002р./ 312с

Похожие материалы

Информация о работе