Конструкція, особливості роботи й розрахунку суцільних та наскрізних прогонів і металевих панелей покриття, спирання прогонів та панелей на ферми

Страницы работы

Содержание работы

6. Конструкція, особливості роботи й розрахунку суцільних та наскрізних прогонів і металевих панелей покриття, спирання прогонів та панелей на ферми.

           До  лекції  6:    5год ( 6, стор. 50-52), (8, стор.207-213).

 КОНСТРУКЦІЇ ПОКРИТТЯ

Покриття виробничого будинку складається з покрівельних огороджуючих конструкцій, несучих елементів (прогонів, ферм, ліхтарів), на які опирається покрівля, і зв'язків по покриттю, що забезпечують просторову незмінюваність, жорсткість і стабільність усього покриття і його окремих елементів.

      Покриття виробничого будинку вирішується із застосуванням прогонів або без них. У першому випадку між кроквяними фермами через 1,5-3 м установлюють прогони, на які укладають дрібнорозмірні покрівельні плити, листи, настили (рис. 13.1, а). У другому випадку безпосередньо на кроквяні ферми укладають великорозмірні плити або панелі шириною 1,5-3 м і довжиною 6 або 12 м, що об’єднують функції несучих і конструкцій, що огороджують (рис. 13.1 : б).

 Рис.   13.1.   Схеми   покриттів

а — по прогонах; б — беспрогонное; / — кроквяні ферми; 2 — прогони; 3 — покрівельні плити; 4 — великопанельні  плити


 КОНСТРУКЦІЯ ПОКРІВЛІ

Покрівля по прогонах виходить легше внаслідок невеликого прольоту елементів, що обгороджують, але вимагає більшого видатку металу Дна прогони) і більше трудомісткий у монтажі. Беспрогонная покрівля индустри-альна й проста в монтажі, забезпечує менший видаток стали (при застосуванні залізобетонних панелей); основний недолік її -більша маса.

Зниження маси покрівельної конструкції має надзвичайно важливе значення, тому що зменшує вартість не тільки конструкцій покрівлі, але й всіх нижерасположенных' конструкцій: ліхтарів, ферм, колон і фундаментів.

Вибір конструкції покрівлі провадиться на підставі техніко-економічного порівняння можливих варіантів з врахуванням технологічних і економічних факторів - призначення будинку, температурно-вологісного режиму внутрішньоцехового середовища, вартості зведення, наявності виробничої бази по виготовленню крупноразмерных панелей у районі будівництва, умов транспортування, забезпеченості монтажними механізмами й т.д.

Залежно від прийнятого типу покрівлі визначається необхідний ухил покриття для забезпечення водовідводу. При покрівлях, що самрзаліковуються, із гравійним захистом приймається ухил 1,5 %; при покрівлях з рулонних матеріалів без захисту — 1/8 – 1/12; при покрівлях, не забезпечиваючих герметизацію покриття (азбестоцементні листи, хвиляста сталь і т.д.), ухил покрівлі повинен бути не менш 1/4—1/6.

1. Покриття по прогонах

Прогони встановлюють на верхній пояс кроквяних ферм у їхніх вузлах. Як прогони застосовують прокатні балки, гнуті профілі або легкі наскрізні конструкції (при кроці ферм більше 6 м). Покрівельні покриття бувають теплими (з утеплювачем) в опалюваних виробничих будинках і холодними без утеплювача (для неопалюваних будинків, а також гарячих цехів, що мають надлишкові тепловиділення від технологічних агрегатів).

Для теплих покрівель як несучі елементи, що укладаються по прогонах, широко використовується.сталевий профільований настил. Застосовують також дрібнорозмірні керамзитобетонні, армоцементні й асбестоцементні плити, тришарові панелі типу сэндвич, що складаються із двох металевих листів, між якими розташований утеплювач, або монопанелі з несучою верствою із профільованого настилу й гідроізоляцією з м'якої ковдри.

Профільований настил (мал. 13.2) виготовляють із оцинкованої рулонної сталі товщиною t=0,8; 0,9; 1 мм; еысота профілю h=40, 60 і 80 мм; щирина.b=680, 711 і 782 мм; довжина до 12м.

Профільовані листи укладають по прогонах, розміщених через 3 — 4 м. При кроці кроквяних ферм 4 м настил може вкладатися  безпосередньо на ферми.


Настил кріпиться до прогонів самонарізаючими вцнтами. Між собою листи настилу з'єднуються комбінованими заклепками, що дозволяютьвести клепку з однієї сторони настилу. Маса настилу— 10—15 кг/м2.

Холодні покрівлі виконують  із хвилястих асбестоцементних, сталевих або алюмінієвих листів, укладених по прогонах ,розміщених через 1,25—1,5 м. Маса азбестоцементних листів  у середньому - 20 кг/м2. Сталеві хвилясті листи виготовляють з холоднокатаної сталі товщиною від 1 до 1,8 мм. Висота хвилі h=30 і 35 мм Маса -  15—20 кг/м2. Алюмінієві хвиляисті лцсти мають товщину 0,6— 1,2 мм і масу 5—7 кг/м2. Хвилясті щстц кріплять до прогонів  з допомогою спеціальних пружних клямер або гаків із круглої сталі(рис. 13.3).

Для забезпечення водовідводу в місцях стиків хвилясті листи перепускаютьвнахльост на 150—200 мм, при цьому ухил покрівлі для азбестоцементнихлистів повинен бути не менш 1/4; а для сталевих і алюмінієвих- не менш 1/6.

Для того щоб уникнути конденсації вологи, у цехах з надлишковим тепловиділенням іноді влаштовують утеплені покриття.Рис. 13.2. Теплая кровля со стальным профилированным настилом

а — профилированный   настил;      б — комбинированная   заклепка;     в — узел   кровельного   покрытия; I— стальной стержень;  2 — алюминиевая  втулка;  3 — самонарезающий  винт;  4 — комбинированные

заклепки-8...12МН


/   \

Рис.   13.3.   Узлы   крепления    волнистых    (а)    и   плоских стальных (б)  листов к прогонам

1 — гнутый  лист *=8...1О мм;  2 — кляммеры;   3 — волни­стые листы; 4— стальной лист *=3...4  мм


Гидроизй/мционный ковер

Асшапь.тоВая

Крупнопанельные плиты

Рис.   13.4-   Узел   кровли   по

крупнопанельным   плитам I— залиека     швов;   2 — за­кладные уголки
Рис.   13.5.   Стальная  панель

для теплрЙ кровли / — профилированный       на­стил;      2 —- самонарезающие  винты


Рис. 13.6. Приклади конструкцій панелей для холодних покрівель

 — сталевий аркуш /=3...4  мм;  2 — ребра  /-4...6 мм;  3 ~ гнутий ^ист ^

Щоб уникнути електрохімічної корозії у місцях контакту алюмінію зі сталлю при установці алюмінієвих листів на сталеві прогони дотичні поверхні вкривають спеціальними грунтами  (наприклад, АЛГ) або застосовують ізолюючі прокладки. Сталеві металовироби для кріплення листів потрібно оцинковувати або кадмірувати.

Література:

Основна

1. СНиП 2 - 23 - 81* Стальные конструкции - М., ЦИТП Госстроя СССР, 1990 / 96c.

2. СНиП 2 .01.07 - 85 Нагрузки и воздействия - М., ЦИТП Госстроя СССР, 1986 / 35с.

3. Металлические конструкции (под редакцией Е.И.Беленя) М., Стройиздат, 1986 / 510с.

4.Клименко Ф.Є., Барабаш  В.М., Стороженко Л.І. “Металеві конструкції “, Львів, Світ, 2002р./ 312с

5. Методичні вказівки до виконання курсової роботи "Робоча площадка промислового будинку" - С.В.Паустовський, "СНАУ", 2006р./ 76с.

6. Методичні вказівки до виконання курсового проекту  "Сталевий каркас одноповерхового промислового будинку" - С.В. Паустовський, СНАУ, 2006р., / 98с.

Додаткова

7. Металлические конструкции (специальный курс), под редакцией Е.И.Беленя  - 3-е издание, - М., Стройиздат, 1991 / 684с.

8. Металлические конструкции: справочник проектировщика, под редакцией Н.П.Мельникова, 2-е издание - М., Стройиздат, 1991 / 776с.

9. Справочник проектировщика “Металлические конструкции” в 3-х томах, под общ. редакцией В.В.Кузнецова – М, ЦНИИПроектстальконструкция, изд-во АСВ, 1998./ 576с.

10. Металлические конструкции (по дред.Н.С.Стрелецкого) М., Стройиздат, 1961/77


Похожие материалы

Информация о работе