Заходи щодо покращення умов праці в процесі будівельно-монтажних робіт при будівництві будівлі. Заходи з техніки безпеки і пожежної безпеки, страница 7

Основні причини виникнення пожеж при будівельних роботах:

-  недоліки в будівельних конструкціях, спорудах, плануванні приміщень, влаштуванні комунікацій;

-  дефекти обладнання, порушення режиму технологічних процесів та неправильне проведення робіт;

-  несправність систем живлення і випуску відпрацьованих газів у двигунах внутрішнього згоряння, відсутність іскрогасників на вихлопних трубах двигунів;

-  порушення правил користування відкритим вогнем, особливо поблизу місць застосування або зберігання горочих або легкозаймистих речовин;

-  відсутність або несправність заземлення цистерн з рідкими нафтопродуктами;

-  несправність або відсутність на деяких об¢єктах системи блис-кавкозахисту.

   Пожежна безпека - це стан об′екту, при якому виключається можливість пожежі, а у випадку її виникнення виключається дія на людей небезпечних факторів пожежі і забезпечується захист матеріальних цінностей.

   Пожежна безпека забезпечується завдяки створенню системи заходів пожежної профілактики і активного пожежного захисту.

   Пожежна профілактика - комплекс організаційних заходів і технічних засобів, що спрямовані на запобігання можливого виникнення пожежі чи зменшення її наслідків.

   Система активного пожежного захисту - це комплекс організаційних заходів та технічних засобів по боротьбі з пожежами і запобіганню дії на людей небезпечних чинників пожежі, а також обмеження матеріальних збитків від неї.

   До організаційних заходів належать:

-  правильний вибір технології; недопущення захаращення приміщень і будівельних майданчиків;

-  навчання працівників правилам пожежної безпеки; спеціальне розміщення матеріалів на складах та техніки в гаражах і ремонтних майстернях.

   До технічних належать заходи, що стосуються правильного добору та

монтажу електрообладнання, систем блискавкозахисту об’єктів та влаштування заземлення, іскрогасників тощо.

   Заходи режимного характеру - це заборона куріння, запалювання вогню, правильне зберігання промаслених ганчірок, постійний контроль за зберіганням матеріалів, до можуть самозагорятись і т.ін.

   Тактико-профілактичні заходи передбачають швидку дію пожежних

команд, забезпечення об"єктів первинними засобами вогнегасіння, а

також підтримування постійно в справному стані водопровідної системи тощо.

   Заходів будівельно-конструктивного характеру вживають в процесі проектування і будівництва споруд, створення протипожежних конструкцій будівель, а також при конструюванні машин і обладнання.

   На будмайданчику організовані пости з протипожежними засобами, а також визначені особливо небезпечні зони у пожежному відношенні. В межах цих зон не зберігаються масляні фарби, оліфи, смоли, масел, паливно-мастильні матеріали, вказані матеріали зберігаються в окремих складських приміщеннях або під навісом. Зберігання в одному приміщенні кисневих балонів та балонів з іншими горючими газами забороняється. Всі роботи пов’язані з використанням відкритого вогню, ведеться лише з дозволу відповідального за пожежну безпеку на будівельному майданчику.

                 6.4.  Розрахунок  освітлення  будівельного  майданчика.

   Для освітлення майданчика пирймаємо прожектори ПЭС-15.

   Мінімальне освітлення для монтажних робіт - 10Лк.

Знаходимо кількість прожекторів:

n=(SEmK)/(Фum)=(1000×10×1,16×1,3)/(18500×0,4×0,9)=24  шт;

Приймаємо висоту влаштування прожекторів за виразом:

ω=mEK=0,2×10×1,3=2,6Вт/м2;

Загальна потужність прожекторної установки:

Рзаг=ωS=2,6×1000=2,6кВт;

Одинична потужність лампи:

Р0= Рзаг/n=2600/23=113,0Вт;

Приймаємо лампу потужністю 1000 Вт.

На кожній мачті встановлюють по 8 прожекторів.

Сумарна потужність лампи 1000×8=8000Вт.

На робочих місцях - місцеве (додаткове) освітлення.

Схема 5.1  Розпланування прожекторних мачт

на будівельному майданчику .