Заходи щодо покращення умов праці в процесі будівельно-монтажних робіт при будівництві будівлі. Заходи з техніки безпеки і пожежної безпеки, страница 6

   Заготовка і опрацювання арматури виконується в спеціально призначених для цього і відпові дно влаштованих до цього майданчиках.

   При виконанні робіт із заготівлі арматури необхідно:

-  обгороджувати місця, призначені для розмотування бухт (мотків) і виправлення арматури;

-  при різанні верстатами стержнів арматури на відрізки довжиною менш 0,3 м застосовувати пристосування, що попереджають їхній розліт;

-  складати заготовлену арматуру в спеціально відведені для цього місця;

-  закривати щитами торцьові частини стержнів арматури в місцях загальних проходів, що мають ширину менш 1 м.

6.3. Заходи пожежної безпеки

   Контроль за дотриманням затверджених відповідно до діючого законодавства норм і правил пожежної безпеки на об’єктах народного господарства здійснюють органи Державного пожежного нагляду /ДПН/ управління пожежної охорони Міністерства внутрішніх справ України.

   Керівництво пожежною охороною і державний пожежний нагляд здійснюється головним управлінням пожежної охорони /ГУПО/ МВС, а також обласними, міськими управліннями і відділами пожежної охорони.

 Органи ДПН проводять роботу по запобіганню пожеж і забезпеченню пожежної безпеки на об′єктах, що будуються, реконструюються чи експлуатуються, здійснюють контроль за виконанням пожежно-профілактичних заходів і вимог пожежної безпеки будівельними організаціями при будівництві і реконструкції об'єктів народного господарства. Під час огляду перевіряється виконання правил пожежної безпеки, наявність засобів пожежогасіння і пожежної сигналізації і при наявності недоліків дають письмові вказівки про усунення пожежної небезпеки. Вони є обов"язковими для виконання.

   Відповідальність за прийняття протипожежних заходів в організаціях покладається персонально на їх керівників без права передовіряти цю відповідальність іншим, підлеглим їм особам. Вони здійснюють загальне керівництво роботою в галузі пожежної безпеки підприємств і організацій.

   Керівник організації призначає наказом відповідальних за пожежну безпеку на кожній дільниці осіб, які повинні встановити на ввірених їм дільницях необхідний протипожежний режим; організовують навчання всіх підлеглих їм працівників правилам пожежної безпеки, забезпечють плакатами та інструкціями всі робочі місця.

   Керівник підприємства наказом призначає персональной склад пожежно-технічної комісії /ПТК/. Основні функції ПТК полягають у виявленні недоліків та порушень в процесі будівництва чи реконструкції, які можуть призвести до виникнення пожежі, вибуху чи аварії, і розробленні заходів щодо усунення цих порушень і недоліків.

 ПТК не рідше 2-4 разів за рік проводить детальний огляд всіх будівельних майданчиків, будівель та інших приміщень. Вона бере активну участь у розробці інструкцій, правил пожежної безпеки для

об¢єктів будівництва, проводить конференції. Всі протипожежні заходи, які намічає ПТК до виконання, оформляються актом і підлягають виконанню в установлений строк.

Протипожежні заходи за характером поділяються на кілька видів:

-  заходи режимного характеру, що не вимагають для виконання

-  спеціальних асигнувань і виконуються при повсякденній роботі підприємства;

-  заходи, які здійснюються за рахунок поточних витрат підприємства, а також такі, що вимагають для здійснення спеціальних асигнувань, які затверджуються вищестоячою організацією.

   Кожна пожежа чи загоряння розслідуються незалежно від розміру матеріальних втрат. Однією з основних задач розслідування пожеж і  визначення причин виникнення їх і вживання заходів щодо запобігання подібних явищ.

   Акт складається на всі без винятку пожежі, які мали місце на підприємстві, в житлових чи громадських будівлях.

   Порушники правил пожежної безпеки, якщо порушення мали тяжкі наслідки, притягаються до кримінальної відповідальності згідно з Кримінальним кодексом, наказуються виправними роботами строком до 2 років, а якщо мали місце і людські жертви, - позбавленням волі до 8 років.