Заходи щодо покращення умов праці в процесі будівельно-монтажних робіт при будівництві будівлі. Заходи з техніки безпеки і пожежної безпеки, страница 4

-  неправильним і недостатнім кріпленням риштувань до стін, нерівномірним опиранням стойок на грунт;

-  перенавантаженням внаслідок накопичення матеріалів і будівельних деталей на настилах риштувань, що перевищує допустимі величини;

-  динамічним впливом на елементи конструкцій, риштувань і втратою міцності їх окремих елементів.

   До загальних вимог техніки безпеки, що пред'являються до експлуатації риштувань і підмостей, можна віднести:

-  міцність конструкцій і надійність їх під час збирання і експлуатації;

-  стійкість під час монтажу і в процесі експлуатації;

-  наявність міцного огородження, що виключає можливість падіння людей і окремих предметів з висоти, і суцільних настилів, безпечний підйом робітників і матеріалів.

   Конструкція риштувань  розрахована на стійкість, а окремі елементи - на міцність. Розрахунки несучих елементів (опор, настилів, прогонів і

  т.ін,) виконують, враховуючи масу робітників, (масу матеріалів, тари, транстгортнях засобів тощо.)

   Для забезпечення стійкості риштувань у поперечному напрямку їх 

надійно кріплять до стіни за допомогою анкерів.

   Монтажне захисне огородження складається з трьох основних частин: поручня, проміжного елемента і бортової дошки шириною не менше 15 см. Всі дошки прибиті з внутрішньої сторони.

   Демонтаж риштувань проводиться в зворотній послідовності його монтажу, коли з настилів зняті всі матеріали, інструмент і транспортні засоби, спуск елементів риштування здійснюється за допомогою кранів.

    Для захисту людей, що перебувають на риштуваннях, від прямого удару блискавки передбачено блискавковідвід.

У будівництві є цілий ряд робіт, де огородження неможливе (на краю перекриття, карнизу тощо), у цих випадках використовується тільки канатний захист і монтажні пояси.

6.2.4.  Заходи з ТБ при виконанні бетонних та залізобетонних робіт.

   Бетонні роботи включають виготовлення і установку опалубки, приготування бетонної суміші, її транспортування і укладку, догляд за бетоном, механічну обробку бетонних конструкцій, контроль якості робіт, розбирання опалубки після затвердіння бетону тощо.

   Матеріали, які використовується для виготовлення бетонної суміші, при обробці, транспортуванні та інших операціях утворюють значну кількість пилу, що шкідливо діє на дихальні шляхи людини і викликає захворювання шкіри обличчя і рук. Виготовлення бетонної суміші супроводжується значним шумом, вібрацією, які шкідливо впливають на

органи слуху і нервову систему обслуговуючого персоналу. Це може викликати виробничо-обумовлену захворюваність або бути причиною травматизму.

   Для запобігання падіння з висоти робочі місця огороджують

інвентарними пристроям і підмостями. Використання хімічних добавок, а також високоактивних бетонних сумішей викликає необхідність захистити людину від доторкаиня до бетонної суміші. Для цього  використовують засоби індивідуального захисту: гумові рукавиці, захисний  спецодяг і спецвзуття, захисні окуляри.

   До початку укладання бетону  складають акт про надійність опалубки, підтримуючих риштувань і настилів. Перед початком робіт пе­ревіряють справність обладнання та інструментів, необхідних для роботи.

   Розміщення на опалубці устаткування і матеріалів, не предбачених проектом виробництва робіт, а також перебування людей, безпосередньо  на настилі, що бере участь в роботі, не допускається.

     Тару для бетонної суміші до початку роботи перевіряють, звертаючи увагу на справність замків, щоб не допустити додаткового вивантаження суміші. При вкладанні бетону з бадьї відстань між нижнім кінцем бадбї і раніше вкладеним бетоном або поверхнею, на яку вкладається бетон, повинно бути не більше 1 м, якщо відстань не передбачена проектом виробництва робіт.

   При ущільненні бетонної суміші електровібраторами переміщати вібратор за токоведучі шланги не допускається, а при перерві в роботі  і при переході з одного місця на інше  електровібратори необхідно вимикати.