Заходи щодо покращення умов праці в процесі будівельно-монтажних робіт при будівництві будівлі. Заходи з техніки безпеки і пожежної безпеки, страница 2

   Засоби риштування мають рівні робочі настили з зазором між досками не більше 5 мм, а при розміщенні настилу на висоті 1,3 м і більше – огородження і бортові елементи. З’єднання щитів настилів внахлест допускається тільки по їх довжині, при чому кінці елементів, що стикуються, розміщені на опорі і перекривають її не менше ніж на 0,2 м в кожну сторону. Риштування  прикріплені до стіни будівлі, що будується.

При відсутності особливих вказівок  в інструкції заводу-виготовлювача кріплення риштувань до стін будівлі  виконується не менше ніж через один ярус для крайніх точок, через два прольоти для верхнього яруса і одного кріплення на кожні 50 м2 проекції поверхні риштувань на фасад будівлі.

  Приміщення, в яких проводяться роботи з пилевидними матеріалами, а також робочі місця біля машин дроблення, розмолу і просіювання цих матеріалів забезпечені вентиляційними системами (провітрюванням).

Виробнича санітарія

   Для побутового обслуговування влаштоване побутове містечко з інвентарних вагончиків та збірно-розбірних будиночків, з душовими та санвузлами.

   Для забезпечення нормального харчування передбачене приміщення для приймання їжі.

   У нічний час будмайданчик освітлюється згідно з ГОСТ 12.1.046-85.

   Токсичні речовини зберігаються в місцях віддалених від побутових приміщень.

   Питна вода подається по тимчасовому водопроводу та відповідає ГОСТу 2873-83 „Питна вода”.

   Робітники забезпечуються спецодягом та засобами індивідуального захисту.

   Розрахунок тимчасових приміщень приведений при розрахунку будгенплану.

6.2.  Заходи з техніки безпеки.

6.2.1.  Заходи з ТБ при виконанні електрозварювальних робіт.

   При виконанні зварювальних робіт в одному приміщенні з іншими роботами прийняті міри, що виключають можливість впливу небезпечних і шкідливих виробничих факторів на працюючих.

   При виконанні зварювання на різних рівнях по вертикалі передбачений захист персоналу, що працює на нижче розташованих рівнях, від випадкового падіння предметів, недогарків електродів, бризків металу й ін.

   Зони з наявністю небезпечного виробничого фактора  обгородженні відповідно до вимог ДСТ 23407—78 і ДСТ 12.2.062-81.

   Робочі місця, розташовані вище 1,3 м від рівня чи землі суцільного перекриття, обладнані огородженнями відповідно до ДСТ 12.4.059—89 висотою не менш 1,1 м, що складаються з поручня, одного проміжного елемента і бортової дошки шириною не менше 0,15 м.

   Для виконання зварювальних робіт на висоті більш 5 м влаштовані риштування (площадки) з неспалимих матеріалів відповідно до вимог ДСТ 12.2.012—75.

      Збереження вихідних зварювальних матеріалів і готової продукції  здійснюється на складах, які обладнані і утримуються у відповідності з вимогами будівельних, санітарних і протипожежних норм і правил, затверджених у встановленому порядку.

   Знежирення поверхонь виробів, що зварюються, роблять розчинами, склад яких допущений до застосування органами санітарного і пожежного нагляду.

     Відпрацьовані матеріали (недогарки електродів, жужільна кірка, технологічні зразки, відходи знежирення й ін.)  збираються в металеві ємкості і, у міру нагромадження, вивозяться з ділянок у відведені на території підприємства місця для збору й утилізації.

   До виконання зварювання допускаються особи, що пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань вимог безпеки, що мають кваліфікаційну групу по електробезпечності не нижче II і відповідні посвідчення.

   До зварювальних робіт на висоті1 допускаються працівники, які пройшли спеціальний медичний огляд, що мають стаж верхолазних робіт не менш одного року і розряд зварника не нижче III.

   Робітники електрозварювальних професій забезпечені засобами індивідуального захисту відповідно до типових галузевих норм, затвердженими у встановленому порядку, і відповідно до характеру й умов проведення робіт.

   Захист обличчя й очей забезпечується щитками за ДСТ 12.4.035-78 і окулярами за ДСТ 12.4.013—85 (зі світлофільтрами -за ДСТ 12.4.080-79).