Заходи щодо покращення умов праці в процесі будівельно-монтажних робіт при будівництві будівлі. Заходи з техніки безпеки і пожежної безпеки

Страницы работы

Содержание работы

6.1Заходи щодо покращення умов праці

   Діючі норми і правила виконуються в процесі будівельно-монтажних робіт при будівництві будівлі. У випадку застосування методів будівельно-монтажних робіт, конструкцій, матеріалів, машин, інструменту, інвентарю, технологічного обладнання, транспортних засобів, за яким вимоги безпеки виробництва робіт не предбачені  діючими нормами і привилам, виконуються вимоги відповідних державних стандартів, а також норм і правил або інструкцій, затверджених в установленому порядку органами державного нагляду міністерствами та відомствами.

   Перед початком робіт в місцях, де існує або може виникнути виробнича небезпека (без зв’язку з характером роботи, що виконується), відповідному виконавцю робіт видається наряд-допуск на виробництво робіт підвищеної небезпеки по відповідній формі.

   Наряд-допуск видається на термін, необхідний для виконання заданого об’єму робіт. У випадку зміни умов роботи наряд-допуск анулюється і відновлення робіт дозволяється тільки після видачі нового наряду-допуску.

   Особа, що видала наряд-допуск на виробництво робіт здійснює контроль за виконанням відповідним керівником робіт міроприємств по забезпеченні безпеки праці.

   Всі особи, що знаходяться на будівельному майданчику,  носять захисні каски по ГОСТ 12.4.087-84: каска складатись із корпуса, внутрішньої оснастки і підборідочного ремня, корпуси касок є чотирьох кольорів: білого – для керівного складу організацій, начальників дільниць, інспекторів по охороні праці, робітників служби техніки безпеки;

 червоного – для майстрів, прорабів, інженерно-технічних працівників, головних механіків і енергетиків; жовтого і оранжевого – для робочих та молодшого обслуговуючого персоналу. Робочі і інженерно-технічні працівники без захисних касок і інших необхідних засобів індивідуального захисту до виконання робіт не допускаються.

   Перед допуском до роботи робочих і в процесі виконання ними робіт адміністрація забезпечує навчання і проведення інструктажу по безпеці праці в відповідності з вимогами ГОСТ 12.0.004-79: ввідний інструктаж проводить інженер по охороні праці (техніці безпеки); первинний інструктаж на робочому місці, повторний, позаплановий, текучий проводить безпосередній керівник робіт.

   При виробництві будівельно-монтажних робіт робочі дотримуються вимог ГОСТ 12.3.002-75 і передбачують технологічну послідовність виробничих операцій так, щоб попередня операція не була джерелом виробничої небезпеки при виконанні наступних.

       Організація будівельного майданчика, ділянок робіт та робочих місць  забезпечує безпеку праці працюючих на всіх етапах виконання робіт.

   Майданчик будівництва знаходиться в центрі міста, тому, щоб запобігти доступу сторонніх осіб, огороджений. Огородження, які примикаються до місць масового проходу людей, облаштованні суцільним захисним козирьком. Конструкція огородження  задовільняє вимоги ГОСТ 23407-78: конструкція огородження є збірно-розбірною з уніфікованими елементами, з’єднаннями і деталями кріплення, висота захисних панелей з козирьком становить 2,0 м, в розріжених панелях огородження відстань в просвіті (розрідженість) між деталями заповнення полотна панелей в межах 80-100 мм, захисний козирьок встановлений по верху огородження з підйомом до горизонту під кутом 200 в сторону тротуару, панелі

козирька  забезпечують перекриття тротуару і виходять за його край (зі сторони руху транспорту) на 50-100 мм.

   Зони потенційно діючих небезпечних виробничих факторів мають  сигнальні огородження, які задовільняють вимоги ГОСТ 23407-78: висота стійок сигнального огородження 0,8 м, відстань між стійками не  перевищує 6,0 м.

   На будівельний майданчик влаштовані 1 в’їзд та 1 виїзд, тимчасові дороги шириною 6,0 м дозволяють рухатись автомобільному транспорту зпід′їздом до всіх складів та вузлів.

   При в’їздах на будівельний майданчик встановлена схема руху транспортних засобів,  а на обочинах доріг і проїздів – добре видимі дорожні знаки, що регламентують порядок руху транспортного засобу в відповідності з правилами дорожнього руху.

   Швидкість руху автотранспорту поблизу місць виробництва робіт не  перевищує 10 км/год на прямих ділянках і 5 км/год на поворотах.

   На будівельному майданчику огородженні всі небезпечні зони ( монтажна зона, зона дії крана ).

   Відкритий котлован, траншеї огороджений захистним огородженням.

   До монтажних робіт допускаються чергові люди, які пройшли медичний огляд та мають допуск до роботи на висоті.

   Стропування вантажів проводять згідно техкарти, розстроповку вантажів та залізобетонних елементів проводять після їх закріплення.

Похожие материалы

Информация о работе