Захист від шуму і вібрації. Захист від джерел іонізуючого випромінювання, страница 8

Основними документами, що регламентують безпеку при роботі з ультразвуком, є "Санітарні норми і правила при роботі на промислових ульт-развукових установках", затверджені Міністерством охорони здоров'я СРСР в 1977 р., а також ДВСТ 12.1.001-83 "ССБП. Ультразвук. Загальні вимоги безпеки" і ДЕСТ 12.2.05І-80 "ССБП. Обладнання технологічне уль­тразвукове. Вимоги безпеки".

Допустимі рівні коливань ультразвуку нормуються в триоктавних стрічках частот і наведені в ДЕСТ 12.1.001-83. Рівні ультразвуку в зо­нах контакту рук та інших частин людини з робочими органами не повинні перевищувати 110 дБ.

Колективний захист від дії підвищених рівнів ультразвуку полягає у зменшенні шкідливого рівня в джерелі виникнення; локалізації дії ультразвуку за допомогою конструктивних і організаційних заходів (використання звукоізолюючих екранів, кожухів, розміщення установок в окремих приміщеннях), вживанні організаційно-профілактичних заходів (інструктаж працівників, встановлення раціональних режимів праці і відпочинку).

Конструктивно-планувальні рішення вимагають застосування дистан­ційного управління і системи блокування, що вимикає генератор джере­ла ультразвуку при порушенні звукоізоляції.

Контактна дія ультразвуку повинна виключатися засобами автомати­зації та дистанційним управлінням. В разі необхідності застосовують спеціальний інструмент з віброізолюючою рукояткою та захисні рука­виці.                                                              

До роботи з ультразвуковим обладнанням допускають осіб, не молодших 18 років. Як засіб індивідуального захисту застосовують проти шуми за ДЕСТ 12.4.051-78.

6.6. Інфразвук, його дія на організм людини, гігієнічне нормування і

принципи захисту

Інфразвук за фізичними властивостями має однакову природу із звуком. Він мало поглинається повітрям, тому може поширюватись на ве­ликі відстані.

Інфразвук характеризується інфразвуковим тиском, інтенсивністю, частотою коливань менше 20 Гц. Рівні інтенсивності інфразвука та інфразвукового тиску виражаються в децибелах.

Багато явищ природи - землетруси, виверження вулканів, морські бурі - генерують інфразвукові хвилі. В виробничих умовах він утворюєть­ся при роботі компресорів, турбін, дизельних двигунів, електровозів, промислових вентиляторів та інших великогабаритних машин і механізмів. У багатьох виробничих процесах інфразвукові коливання виявляються до­мінуючою частиною спектру.

Інфразвук діє на весь організм людини, негативно впливав на його здоров’я і працездатність. Дані багатьох дослідників свідчать про ви­соку чутливість організму людини до рівня коливань з максимумом енер­гії в області інфразвукових частот.

В результаті тривалої дії низькочастотних коливань у липини спо­стерігається слабість, зниження працездатності, з’являється роздрату­вання, порушується сон. У деяких осіб виникають нервово-вегетативні розлади і навіть порушення психіки. Відомо, що робітники компресорних станцій скаржаться на втому, головний біль. Загальне нездужання, по­ганий сон.

У осіб, що перебувають на відстані 200...300 м від реактивних лі­таків, з¢являється відчуття безпричинного страху, підвищується арте­ріальний тиск, трапляються випадки непритомності. При роботі реактив­них двигунів виникає струс грудної клітки і брюшини, спостерігається стан, що нагадує морську хворобу, розвивається запаморочення, нудота.

Низькочастотні коливання сприймаються як фізичне навантаження, у людини збільшується загальна втрата енергії, виникають вестибулярні порушення, знижується гострота зору і слуху тощо. Характер і вираженність змін в організмі залежать від діапазону частот, рівня звукового тиску і часу впливу.

Зміни, що відбуваються в організмі в умовах виробництва, не мож­на віднести повністю за рахунок інфразвуку, оскільки на виробництві наявні звукові коливання широкого спектру, але експериментальне дове­дено, що інфразвукові коливання викликають згадані зміни в організмі  людини.