Захист від шуму і вібрації. Захист від джерел іонізуючого випромінювання, страница 13

Найефективніші засоби - заміна вібронебезпечних інструментів і обладнання вібробезпечними створення нових конструкцій машин і облад­нання, вібрація яких не повинна виходити за межі безпечної для людний. Не менш важливим заходом щодо боротьби з вібрацією є автоматизоване чи дистанційне управління вібраційною технікою. Дня зменшення рівня вібрації необхідно встановити контроль за вібраційними параметрами. Ручні машини слід перевіряти один раз у 6 місяців на відповідність їх вібраційних параметрів паспортним даним, систематично і регулярно про­водити планово-запобіжні ремонти: ретельно зрівноважувати всі деталі агрегату, що рухаються; для зменшення динамічних сил. Які збуджують вібрації, застосовувати мащення деталей тощо.

Правильна організація праці також може служити профілактичним за­ходом проти віброзахворювання. Неабияке значення мають раціональні режими праці та відпочинку. Рекомендується, щоб загальний час контак­ту з вібруючими машинами, вібрація яких відповідає допустимим рівням, не перевищував 2/3 тривалості робочого дня, включаючи перерви на 15...20 хвилин. Оскільки дія вібрації ускладнюється при охолодженні, температура повітря у виробничих приміщеннях не повинна бути нижчою за 16 °С при вологості 40-60% і швидкості руху повітря не більш як 0,3 м/с. Якщо не можна створити такі умови праці, треба передбачити спеціальне приміщення для зігрівання.

Поряд з технічними, технологічними та організаційними заходами щодо запобігання вібраційних захворювань великого значення набуває медична профілактика.

До роботи з вібруючими машинами і механізмами допускаються особи, то досягли 18 років. Вони повинні проходити медичні огляди не рідше одного разу в рік. Протягом робочого дня вони повинні мати час для проведення гідропроцедур, масажу і виробничої гімнастики. Працівникам рекомендується робити ультрафіолетове опромінення і вітамінізацію (ві­таміни В, С, Р). Для профілактики захворювання слід використовувати профілакторії, будинки відпочинку і санаторії.

Засоби індивідуального віброзахисту поділяються на засоби для рук, ніг і тіла оператора. Для захисту рук використовують рукавиці, що виготовлені із пружно-демфуючих матеріалів, для захисту ніг - віброзахисне спецвзуття (чоботи, напівчоботи і черевики). Верх взуття ви­готовляють з тканини, а для підошви використовують пружно-демфуючі матеріали. Взуття має гумову стельку товщиною 30 мм, в яку встановлено 6 пружин. Гасіння вібрації таким взуттям становить приблизно 80% при частоті 20...60 Гц і амплітуді 0,1...0,4 мм. Засоби для захисту тіла оператора— це нагрудні пояси і спеціальні костюми, виготовлені з пруж­них демфуючнх матеріалів.  

Розділ 7. ЗАХИСТ ВІД ДЖЕРЕЛ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ

      7.1. Основні види і джерела іонізуючого випромінювання    

Подібно до того, як попереднє століття було віком пару і електри­ки, XX ст. стало віком атомної енергетики. Зараз розроблено багато перспективних напрямків використання атомної енергії в мирних цілях. Від­криття атомної енергії призвело до розвитку реакторобудування і атомних електростанцій. Розвиток ядерної енергетики пов¢язаний насамперед з різким розривом між ростучими вимогами сучасного суспільства в енергії і обмеженістю запасі традиційних видів палива.

Процеси розпаду радіоактивних елементів, які використовуються в атомних реакторах, супроводжується виділенням іонізуючого випромінювання.        

В будівельній інструкції з різною метою застосовують радіоактивні і ізотопи, які також в джерелами іонізуючого випромінювання. Вони широко використовуються в наукових дослідженнях і в різних галузях промисловості у вигляді так званих мічених атомів, наприклад для контролю дефектів будівельних конструкцій, при дефектоскопії трубопроводів, технологічного обладнанні, контролі якості зварних швів.

В промисловості будівельних матеріалів велику роль відіграє використання радіоактивних ізотопів та іонізуючого випромінювання для автоматизації виробничих процесів на заводах будівельних матеріалів, таких як цементні, скляні, цегельні, азбестові. Крім того, їх використовують для визначення щільності, вологості та однорідності грунтів. Крім, того дозволяють вести нагляд за ходом різних реакції, розділення речовин, синтезом хімічних сполук, можуть використовуватись для дослідження фільтрації води в грунтах, що має виключне значення для гідротехнічного, будування.