Дослідження впливу варіантів розрахункових схем залізобетонного рамного каркасу промислової будівлі на розподіл внутрішніх зусиль в його елементах, страница 3

Завдяки заміні покриття теплиці (металевих ферм з кроком 2,4м) контурними елементами з пиломатеріалів  з натягнутою на них попередньо напруженою сіткою з однієї або двох синтетичних ниток і накладеною на цю гнучку основу полімерною плівкою з’явиться можливість збільшити крок несучих конструкцій до 12,8м, значно полегшити масу всіх конструкцій каркасу, здешевити собівартість об’єкту а також поліпшити умови праці обслуговуючого персоналу господарства, що дозволить досягти значного економічного ефекту і самоокупності об’єкту в короткий термін.

.

ВИБІР РАЦІОНАЛЬНОЇ КОНСТРУКТИВНОЇ СХЕМИ ЗЛЕГШЕНОГО ПОКРИТТЯ НА ГНУЧКІЙ ВАНТОВІЙ ОСНОВІ БУДІВЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ З МЕТАЛЕВИМ КАРКАСОМ З СІТКОЮ КОЛОН 24 Х 24М

Студент: Зорабян К.А.,5 курс,ПЦБ, будівельний факультет

Науковий керівник: Паустовський С.В., доцент

Предметом наукового дослідження  у випускній магістерській роботі є проект критої сільськогосподарської споруди

Конструктивне рішення каркасу складається зі сталевих колон, розміщених з кроком 24м в обох напрямках, жорстко защемлених у фундаменти, з перерізом із прокатного двотавра з паралельними гранями полиць типу "К", які у верхній частині об'єднані з покриттям у вигляді гіперболічного параболоїду. Покриття має конструктивне рішення з 4-х секцій, кожна з яких являє собою чотирипелюсткові гіпари. Пелюстки гіпару утворюються контурними елементами, скомпонованими з двох прокатних швелерів, зварених полицями. До контурних елементів покриття кріпиться сітка, утворена з однієї нитки сталевого канату. Крок кріплення сітки до контурних елементів прийнятий 1м. Сітка утворюється однією ниткою тросу шляхом послідовного перекидання його в точках кріплення до контурного елементу через гачки, закріплені в стінці контурного елемента. Перша точка закріплення тросу жорстка, а остання точка закріплена з допомогою пружини з розрахунковим попереднім натягом.

            Відомі конструкції гнучких вантових основ, що застосовуються в основному для покриттів великих прогонів і мають переважно складні громіздкі та важкі конструктивні рішення контурних елементів та зокрема кожної з ниток вантів, які потребують постійного нагляду та підтягування до розрахункової величини  зусилля натягу, а також закріплення кінців відтяжок до якорів, тому ці елементи однопоясних вантових систем не забезпечують належної стабілізації вантової основи покриття. Собівартість таких конструктивних рішень значно зростає в зв’язку зі значним ускладненням як конструкцій окремих вузлів так і монтажу елементів покриття цих типів, а також і споруди в цілому.

      Задача досліджень – спрощення конструкції контурних елементів і вантової сітки без зменшення їх надійності та без збільшення собівартості і маси; стабілізація зусиль натягу всіх вантів, скорочення витрат матеріальних та людських ресурсів на монтаж гнучкої основи огороджуючих конструкцій будівлі.

        Поставлена задача вирішується завдяки утворенню вантової сітки однією безперервною ниткою з синтетичного канату або сталевого тросу, один кінець якої закріплений в початковій точці з внутрішнього боку одного з контурних елементів, нитка послідовно з розрахунковим зусиллям натягу перекидається через гачки або блоки, закріплені  в заздалегідь визначених точках внутрішньої площини контурних елементів, а вільний кінець нитки з допомогою пружини закріплюється в кінцевій точці контурного елемента, забезпечуючи постійний натяг сітки впродовж всього терміну експлуатації конструкції.

Ширина вантажної площі на сітку складається з власної ваги на кожну нитку і дорівнює 0,707м. Навантаження на сітку складається з власної ваги пелюсток з покрівельної сталі товщиною 1мм, сітки з тросу та снігового навантаження. Покрівельні пелюстки подібно до риб'ячої луски, кріпляться до сітки з тросу шляхом згинання двох суміжних кутів листа 1 х 1м за натягнутий трос. Крім того, листи перекривають один одного приблизно на половину. Тому слід враховувати товщину всього перекриття коефіцієнтом 2,5 та коефіцієнтом надійності за навантаженням γf= 1,2.

Застосування в спорудженні неопалюваних сільськогосподарських будівель подібних об'єктів  дасть змогу значно прискорити їх  зведення ,зменшити собівартість , використовувати місцеві будівельні матеріали, значно скоротити терміни самоокупності об'єктів.