Добір перерізу і перевірка міцності та стійкості стержня верхньої частини позацентрово стиснутої ступінчастої наскрізної колони одноповерхового промислового будинку з мостовими кранами

Страницы работы

Содержание работы

5. Добір перерізу і перевірка міцності та стійкості стержня верхньої частини  позацентрово стиснутої  ступінчастої наскрізної колони  одноповерхового промислового будинку з мостовими кранами.

Мета роботи:

Засвоєння студентами послідовності і правил розрахунку позацентрово стиснутої суцільного перерізу (зварний двотавр) колони у відповідності з положеннями будівельних норм і правил (СНиП ІІ – 23 – 81*, «Стальные конструкции») на основі статичного компьютерного розрахунку поперечноЇ  рами цеху.

Типові завдання  :

Виконати перевірку стійкості в площині дії моменту позацентрово стиснутогостержня з двотавра 50Ш1, який згинається в площині стінки. Розрахунковадовжина стержня lef = 5м, розрахункові зусилля: N = 450кН, M = 370кНм, стальС375, gс = 1. Навести схеми, висновки, рекомендації.

Або:

Виконати перевірку стійкості з площини дії згинаючого моменту позацентровостиснутого стержня з двотавра 40Б1, який згинається в площині стінки при шарнірному закріпленні кінців. Розрахункові зусилля:N = 250 кН, M = 117 кНм. Розрахункова довжина стержня lef  = 4,0м . Матеріал.конструкцій - сталь С285, gс = 1;Навести схеми, висновки, рекомендації.

Довідковий матеріал:

Матеріал конструкцій та його міцносні характеристики приймати у відповідності з

 вказівками таблиць 50*, 51* та розділів 5 та 6  СНиП ІІ -23 - 81*, а  також Методичних вказівок, розроблених кафедрою БК та із підручників і довідників з металевих конструкцій (перелік рекомендованої літератури – див.документ 0).

Питання для закріплення та самоконтролю:

1. Як визначити радіуси інерції прийнятого поперечного перерізу елемента ?

2. Що таке «відносний ексцентриситет» і як він повязаний з ядровою відстанню перерізу позацентрово стиснутої колони?

3. Чому треба перевіряти стійкість позацентрово стиснутої колони (при дії згинаючого моменту в площині стінки)в обох площинах?

4.Як враховується вплив згинаючого моменту , що діє в площині стінки двотаврового перерізу колони, на перевірку стійкості цієї колони з площини дії моменту ?

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Задания на лабораторные работы
Размер файла:
31 Kb
Скачали:
0