Державні будівельні норми України. Будівельна теплотехніка

Страницы работы

Фрагмент текста работы

ПРОЕКТ
ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ
БУДІВЕЛЬНА ТЕПЛОТЕХНІКА

Норми поширюються на будинки та споруди, що обігріваються, при новому будівництві та при реконструкції й капітальному ремонті (термореновації, термомодернізації та термореконструкції).
Норми встановлюють вимоги до теплотехнічних характеристик огороджувальних конструкцій (поелементні вимоги) будинків і споруд, порядок проведення розрахунків при проектуванні теплоізоляції будинків та споруд та вимоги до теплотехнічних характеристик будинків і споруд в цілому.
Терміни та визначення, що використовуються в нормах, наведені в Додатку А.
Перелік нормативних документів, на які є посилання в нормах, наведений у Додатку Б.

1. Загальні принципи проектування теплоізоляції будинків
1.1. Норми встановлюють мінімально допустимий рівень теплоізоляції будинків при їх проектуванні. За узгодженням з замовником (споживачем, інвестором) рівень теплоізоляції будинку, що проектується, може перевищувати нормативні показники.
1.2. При проектуванні теплоізоляційної оболонки будинку на основі багатошарових конструкцій слід розташовувати із внутрішньої сторони шари з матеріалів, що мають більш високу теплопровідність, теплоємкість й опір паропроникненню.
1.3. При проектуванні теплоізоляційної оболонки будинку на основі термічно неоднорідних огороджувальних конструкцій слід прагнути до зниження ступеня термічної неоднорідності в площині фасаду будинку. Теплопровідні елементи огороджень — внутрішні перегородки, колони, балки, вентиляційні канали й інші, не повинні приводити до значної термічної неоднорідності. Повітропроводи, вентиляційні канали й труби, що частково проходять у товщі зовнішніх огороджень, слід заглиблювати до поверхні теплоізоляції з теплої сторони. Необхідно передбачати заходи контролю із забезпечення щільного примикання теплоізоляційних матеріалів до теплопровідних включень. У разі наявності в конструкціях теплопровідних включень, ненаскрізні включення слід розташовувати ближче до теплої сторони огородження; у наскрізних, головним чином, металевих включеннях (профілях, стержнях, болтах, віконних рамах) слід передбачати теплоізоляційні включення з матеріалів теплопровідністю не більш 0,35 Вт/(м К).
1.4. При проектуванні нових і реконструкції існуючих будинків слід застосовувати теплоізоляцію з ефективних матеріалів, розташовуючи її з зовнішньої сторони огороджувальної конструкції. Не рекомендується застосовувати теплоізоляцію з внутрішньої сторони через можливе накопичення вологи в теплоізоляційному шарі, що приводить до незадовільного тепловологісного стану конструкції й приміщення в цілому, а також до зниження теплової надійності огороджувальної оболонки будинку.
1.5. Для забезпечення оптимальних параметрів енерговитрат будинків у холодну й перехідну пори року слід дотримуватись наступних вимог:
— об’ємно-планувальні рішення будинку повинні забезпечувати найменшу площу зовнішніх огороджувальних конструкцій для будинків однакового

Похожие материалы

Информация о работе