Визначення вартості будівництва в складі локальних, об’єктних та зведених кошторисів, страница 2

приймаємо згідно «Об’єктного кошторису» - пункт 5.1. розділ 5.

5. Показники потреби в основних будівельних матеріалах на 1 м2 загальній (корисної, приведеної) площі бетону, сталі  і т.д. підраховуються на підставі «Відомості обсягів робіт і вироблення ресурсів» та розраховуються за наступними формулами:

·  бетон та залізобетон:

Vзаг.бет./ Sзабудови=2853 м3/6340м2=0,45 м32;

·  сталь:

mзаг. сталі /Sзабудови=336020кг/6340м2=53кг/м2;

·  цемент:

mзаг. цементу /Sзабудови=1535т/6340м2=0,24т/м2;

·  лісоматеріали:

Vлісоматер./Sзабудови=68м3/6340м2=0,011м32.

6. Технологічність проектних рішень визначається за наступними показниками:

·  рівень збірності (Ксб - коефіцієнт збірності) підраховується по формулі:

Ксб =Vзбірн../Vзаг.=2853м3/126800м3=0,023;

·  число типорозмірів підраховуємо по кількості видів збірних елементів:

-   палі (1), косоури(1), перемички (2), східцеві марші (1), віконні блоки (2), дверні блоки (2):

nтип.розм.=1+1+2+1+2+2=9.

7. Визначення економічного ефекту від зниження термінів будівництва:

Ез.т.б.нНВ*(Тнп), тис.грн;

Де: КНВ=1813668 грн - кошторисна вартість об‘єкту відпвідно локального кошторису;

Тн-тривалість будівництва об‘єкту за нормами, рік;

Тп-тривалість будівництва об‘єкту за проектом, рік.

 Тн=14/12=1,166 років; 

 Тп=13,9/12=1,158 років;

      Ен=0,6- для спортивно-оздоровчих будівель;

Ез.т.б.=0,6*1813668*(1,166-1,158)=8705,61грн.

Дані розрахунку Заносимо до таблиці 7.3.1.

                                                       ТЕП                                     Таблиця 7.3.1.

№ п/п

Найменування показників

Одиниці вимірюв.

Показники

1

2

3

4

1.

Виробнича потужність

2.

Об‘ємно-планувальні показники

- площа забудови

м2

 6340.00

- будівельний об‘єм

м3

126800.00

- загальна корисна площа

м2

 11032.00

- робоча (виробнича) площа

м2

 7170.80

- К1 –відношення житлової площі до загальної корисної

    0.65

- К2 – відношення будівельного об‘єму до загальної площі

    20

3.

Показники кошторисної вартості

- загальна кошторисна вартість

тис. грн

15778,30

- кошторисна вартість об‘єкту

тис. грн

10901,23

- в т. числі монтажних робіт

тис. грн

10901,23

4.

Трудові витрати на зведення об‘єкту

тис.     люд-год

  184,53

5.

Показники витрат основних матеріалів на 1м2 загальної площі

- бетон та залізобетон

м3/м2

  0.45

- сталь

кг/м2

  53,0

- цемент

т/м2

  0.24

- лісоматеріали

м3/м2

  0.011

6.

Показники технологічності

- рівень збірності Кзб

 0.023

- число типорозмірів збірних елементів

     9

- маса монтажних елементів

т

                  найменша

   0.08

                  найбільша

  4,528

7.

Тривалість будівництва об‘єкту

міс

- за проектом

    13,9

- за нормами

     14

8.

Економічний ефект від зниження термінів будівництва

    грн

  8705,61