Варіанти об’ємно-планувальних рішень одноповерхової промислової будівлі, страница 3

          місце будівництва відноситься до 2 кліматичного району, підрайону В;

          середня температура найбільш холодної п’ятидневки – 24С

          середня температура найбільш холодної доби- 28С

          абсолютна мінімальна температура – 36С

          швидкісний напір вітру на висоті 10м над поверхнею землі 0,3кПа (30 кгс/м);

          нормативне снігове навантаження на 1м2 площадки горизонтальної поверхні 0,7 кПа (70 кгс/м).       Площадка будівництва характеризується рельєфом, який має характерні абсолютні відмітки у межах від 181,61 до 195,82м.

Фундаменти

          Фундаменти являються однією із відповідальних частин будівлі, так як від міцності, довговічності та стійкості фундаменту залежить міцність та довговічність всієї будівлі. У будівлі застосовані монолітні залізобетонні ростверки на палях. Клас бетону В 15 (М 200).

Стіни

          У будівлі прийняті тришарові стінові панелі типу «Сендвіч» із стальних профільованих листів з утеплювачем із мінераловатних плит. Теплотехнічний розрахунок виконувався у відповідності із вимогами СНиП 2-3 79**.Згідно розрахунку товщина мінераловатної плити складає 100мм.

               Теплотехнічний розрахунок зовнішньої стіни

Розрахунок проводимо згідно з вимогами СНиП 2-3-79** частина 2, глава 3.

Дані для розрахунку:

Місце будівництва: - м.Суми ( друга зона кліматичного районування та друга зона вологості – "нормальна")

Об'єкт будівництва- Механічний цех СМВО ім. Фрунзе.

Зовнішня стіна запроектована у вигляді навісних стінових панелей типу „.Сендвіч”

1.  Стальний профільований лист.

2.  Мінераловатна плита товщиною 100мм.

3.  Стальний профільований лист.

Нормативний опір теплопередачі:

·   для панельних стін  R0ТР=2.0 м2*0С/Вт,

·   для покриття  R0ТР=2.7 м2*0С/Вт,

·   для віконного заповнення  R0ТР=0.5 м2*0С/Вт,

Температура внутрішнього повітря – 160С.

Вологість внутрішнього повітря – 65%.

Вологовий режим приміщень – вологий.

Умови експлуатації конструкцій – Б.

    Панельні стіни.

1.  Стальний профільований лист.

2.Мінераловатна плита  d2=100мм

3.Стальний профільований лист

      Для забезпечення теплозахисних якостей огроджуючих конструкцій повинна виконуватися умова:              .

Для тришарової стінової конструкції маємо:

;

Для стінової огорожі        Вт/м2*0С.

Таким чином:

;

          З розрахунку видно, що прийнята товщина і матеріал зовнішньої стіни задовольняють теплотехнічні вимоги.

Віконне заповнення.


                          1,3,5.- Скло віконне  d=3мм g=2500кг/м3 l=0.76 Вт/м*0С

                          2,4. -  Повітряний прошарок RВ=0.14 м2*0С/Вт

Для забезпечення теплозахисних якостей огроджуючих конструкцій повинна виконуватися умова :             .

Для віконного заповнення маємо:

;

Для віконного заповнення        Вт/м2*0С.

Таким чином:.

Отже     . Тришарове остеклення задовольняє вимогам по опору теплопередачі.

                           Розрахунок природного освітлення.

   Розрахунок природного освітлення проводиться згідно з нормами СНиП 2-4-79 "Естественное и исскуственное освещение".

          Визначаємо приближений метод розрахунку необхідної площі світлового  прорізу:

          При верхньому освітленні:

 , де

- нормовано мінімальне значення коефіцієнта природного освітлення (КПО) при боковому освітленні приміщення, або нормальне середнє значення КПО при верхньому освітленні приміщення ( знаходимо по формулі 4)

- площа світлових прорізів при верхньому освітленні. М

- площа підлоги приміщення, м

 - світлові характеристики ліхтаря

 - загальний коефіцієнт світло пропускання світлового прорізу

 - коефіцієнт світлопропускання матеріалу

 - коефіцієнт враховуючий втрати світла в рамах світло прорізу

 - коефіцієнт враховуючий втрати світла в несучих конструкціях

 - коефіцієнт враховуючий втрати світла в сонцезахисних пристроях

 - коефіцієнт враховуючий втрати світла в захисній сітці

 r - коефіцієнт враховуючий підвищення КПО при верхньому освітленні, завдяки світлу, відбитого від поверхні приміщення

 - коефіцієнт враховуючий тип ліхтаря

          Нормоване значення КПО з урахуванням зорової роботи і світлового клімату в районі розташування будівлі визначаємо за формулою:

 , де

 - значення КПО у відсотках при розсіяному світлі небосхилу

m – коефіцієнт світлового клімату

с – коеф. сонячності клімату

Перевірочний (точний) метод розрахунку природнього освітлення