Варіанти об’ємно-планувальних рішень одноповерхової промислової будівлі

Страницы работы

Содержание работы

                                    1.1 Варіанти обємно-планувальних рішень

     В залежності від характеристики технологічного процесу одноповерхові промислові будівлі по об’ємно-планувальному рішенню можуть бути прогонного, зального,  чарункового і комбінованого типу.

       Будівлі прогонного типу застосовують у тих випадках, коли технологічні процеси направлені вздовж прогону і обслуговуються кранами. Розміри прогонів 12-36 м. вибирають в залежності від характеру технологічного процесу, габаритів розміщує мого обладнання. Крок внутрішніх вертикальних опор (колон) приймають 6 або 12 м, може бути і більше, але у всіх випадках кратне 6 м. Транспортного зв’язку між окремими ділянками в будівлях прогонного типу досягають за допомогою мостових і підвісних кранів, конвеєрів, або напільного транспорту.

      Будівлі зального типу використовують у тому випадку, коли технологічний процес пов’язаний з випуском великогабаритної продукції або встановленням великорозмірного обладнання. Прогони будівель зального типу можуть бути 100 м і  більше. Такі прогони перекривають просторовими конструкціями. Промислові будівлі зального типу можна блокувати з іншими будівлями, що мають іншу планувальну структуру.

     Модернізацію технологічного процесу легше здійснювати в одноповерхових будівлях суцільної забудови з квадратною сіткою колон. Така структура об’ємно-планувального рішення отримала назву чарункової, будівлі—гнучкі або універсальні. В будівлях чарункового типу найбільше розповсюдження мають сітки колон 12 х 12, 18 х 18, 24 х 24, 30 х 30,36 х 36 м. В гнучких цехах значні зміни в технологічному процесі  не відображаються на конструкціях будівлі, так як його об’ємно-планувальне і конструктивне рішення залишається постійним. Крім того досягається технологічна маневреність промисловості, уніфікація  об’ємно-планувального і конструктивного рішення, збільшення ефективності використання промислових площ, зниження вартості будівництва.

        В будівлях комбінованого типу, об’ємно-планувальне рішення може суміщати ознаки будівель прогонного і зального типів, прогонного і чарункового.

1.2 Генеральний план

Генеральний план розроблений у відповідності з функціонально-технологічною схемою виробництва, розміщенням будівель та споруд по виробничим зв’язкам, раціональними транспортами та інженерними комунікаціями.

Проектом передбачено:

·  потокова система виробництва;

·  максимально-раціональне блокування виробничих та підсобних преміщень;

·  забезпечення під’їзду до всіх пунктів, вимагаючих виконання вантажно-розвантажувальних операцій на автотранспорті;

·  раціональне використання території.

В основу рішення генерального плану прийнято дотримання вимог СНиП ІІ-89-80 “Генеральные планы промышленных предприятий”;

СНиП 2.05.07-85 “Промышленный транспорт”, а також санітарних та протипожежних норм.

Генеральний план забудови представляє собою план ділянки, на якому показано розташування проектуючих, зберігаючих та реконструйованих будівель. Генплан розробляється з детальним зображенням всіх будівель, проїздів, доріжок, озеленення та благоустрою з урахуванням функціонального або технологічного зв’язку проектуємої будівлі з іншими будівлями чи спорудами, їх орієнтацією по сторонах світу.

        Вертикальне планування ділянки вирішено в відповідності з рельєфом та                     природними умовами сусідніх районів в ув’язці з існуючими будівлями та                            дорогами з твердим покриттям.

Вертикальне планування вирішене способом проектних горизонталей. При будівництві враховані будівельні та технологічні вимоги. Вертикальне планування створює сприятливі умови для безпечного під’їзду та підходу до будівлі, а також безперешкодного відводу поверхневих вод. Відвід поверхневої та талої води з ділянки будівництва прийнятий поверхневий, розсіяний за рахунок запроектованих поздовжніх та поперечних ухилів доріг, майданчиків та газонів.

Рельєф ділянки пересічний, район будівництва відноситься до другого будівельно-кліматичного району.

Архітектурно-планувальне рішення генерального плану виконані із урахуванням єдиної об’ємно-просторової композиції Сумського Північного промвузла, яка закладена у основу проекту детального планування промислового вузла.

          Передбачений поділ території підприємства на функціональні зони:

1  зону виробничих об’єктів;

2  передзаводську зону;

3  зону заводських допоміжних будівель та споруд.

Зона виробничих об’єктів займає центральну частину заводу, і

представлена головним та механозбірним корпусами.

          Передзаводська зона знаходиться зі сторони вул. Комарова із виходячими на неї адміністративним корпусом із стоянкою  автомобілів особистого користування. Вхід робочих на територію підприємства передбачений зі сторони  вул. Комарова через прохідну яка розташована на  першому поверсі адміністративного корпусу.

Зона допоміжних будівель та споруд яка включає об’єкти та споруди  водопо -стачання і каналізації, технічний блок, блок цехів, об’єкти автоматичного пожежогасіння та ін. розташована у північно-східній, північній частині площадки, а також між головним та механоскладальним корпусами.

Забезпечення харчуванням робочих та служачи  заводу передбачено у

столовій розташованій між виробничими корпусами.

          Пожежна охорона  підприємства забезпечується службою комплексу пожежної частини Сумського Північного промвузлу.

Похожие материалы

Информация о работе