Архітектурно-будівельний розділ дипломного проекту промислової будівлі – свиноферми, страница 5

                                  Відомості опорядження приміщень

№ приміщення

    Стеля

      Стіни і перегородки

  Примітка

      Вид і

Опорядження

 Висота,

      м

        Вид і

  опорядження

АПК

Фарбування

масляними

фарбами

     3,0

Поліпшена

штукатурка

Вапняне

фарбування

Масляні

фарби

світлих

відтінків

Карантин

Вапняне

фарбування

3,0

Масляне

фарбування

                            1.6. Відомості про інженерне обладнання.

Водозабезпечення.

      Водопровід господарчо – питний, протипожежний від внутрішньої мережі Н – 150м. Господарчо – питний водопровід передбачається для забезпечення водою господарчо – питних потреб, пожежегасіння, а також виробничих потреб, для яких потрібна вода питної якості. Вода подається в два резервуари запасу води, звідки насосами насосної станції другого підйому постачається до користувачів. Розвідна водопостачальна мережа на території виробничих корпусів передбачається кільцевою із чавунних напірних труб d 250мм з встановленням через 100м підземних пожежних гідрантів. Глибина закладання водопровідної мережі – 1,8м до верху труби.

Каналізація.

      На території проммайданчика передбачається система каналізації у вигляді побутової каналізації.

      В побутову каналізацію надходять побутові стічні води, а також виробничі стоки їдальні. Стічні води на самотічній мережі одним випуском d 300мм викидають у лагуни. Мережа побутової каналізації на майданчику передбачена з поліетиленових труб діаметром 150-200мм.

Опалення і вентиляція.

Опалення.

      Згідно технічних умов, теплових навантажень і норм будівельного проектування проектом прийнято наступні теплоносії:

-  опалення – перегріта вода з розрахунковою температурою в падаючому трубопроводі – 150  , в зворотньому – 70  ;

-  гаряче забезпечення водою – вода питної якості з температурою в точках водозбору – 65  ;

-  технологічні потреби – насичений пар, тиск Р=1,4 МПа (14,0кгс/см).

Система вентиляції.

Система вентиляції в основних виробничих приміщеннях прийняті:

-  місцева витяжка – механічна;

-  загально обмінна витяжка – природня і механічна.

                                           1.7. Будівельна фізика.

      Вихідні дані:

      Район будівництва – с.Очкіно (перша температурна зона та вологісний режим – «вологий»).

       Нормативний опір теплопередачі:

-  для панельних стін  (м).

Температура внутрішнього повітря – 18С

Вологість внутрішнього повітря – 65%

Режим експлуатації – Б

      Визначаємо загальний опір теплопередачі панелі з базальтового волокна та його оптимальну товщину.

      Теплотехнічний розрахунок проводиться згідно з нормативами опору тепловіддачі зовнішніх огороджуючих конструкцій промислових будівель. Для даних умов для зовнішніх панельних стін  (м).

      Загальний опір теплопередачі огороджуючої конструкції визначаємо за формулою:

     

      Rв, Rз – опір тепловіддачі відповідно внутрішньої та зовнішньої поверхні огородження, приймається по ДБН В.2.6-31:2006 «Теплова ізоляція будівель»

     

     

- коефіцієнти тепловіддачі відповідновнутрішньої та зовнішньої поверхні огороджуючої конструкції

- опір теплопередачі відповідно зовнішнього шару бетону, утеплювача, внутрішнього шару бетону.

     

    

     

      Отже   Товщина панелі з базальтового волокна (100мм) є достатньою, щоб теплотехнічні властивості стінової панелі відповідали нормативним.