Архітектурно-будівельний розділ дипломного проекту промислової будівлі – свиноферми, страница 2

       В даному дипломному проекті розглядаємо однопролітну раму з затяжкою,що складається з колон та ригелей постійного перерізу. Колони і ригеля виготовлені зі спарених оцинкованих профілей, з`єднаних між собою з`єднювальними елементами.

                                           Експлікація приміщень.

№п/п

Назва

Площа

м

Категорія

по вибух.

безпеці

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Кімната охорони

Кімната персоналy

Насосна

Котельнa

Клaдова

Гардероб вуличного одягу

Душева

Гардероб рoбочoго одягу

Їдальня

Коридор

Кабінет бухгалтера

Санвузол

Ветсклад

Пральня

Склад зберігання миючих и дезинфікуючих засобів

Кiмната ветеринара

Офiсне приміщення

Тамбур

Галерея

Коридор

Приміщення утримання тварин

6.13

      8,88

14,23

14,60

5,96

25,81

17,79

14,33

28,36

43,82

13,49

6,3

15,68

7,23

7,14

12,92

13,14

2,09

30,00

35,15

     274,56

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

        Д

Д

Д

        Д

                          Підрахунок техніко – економічних показників.

      1. Площа забудови:

      2. Робоча площа:

      3. Загальна площа:

      4. Будівельний об`єм:

     5. Об`ємний коефіцієнт:

     6.  Планувальний коефіцієнт:    

                             Техніко – економічні показники будівлі.

п/п

                                Назва

   Од.                     

   вим.                          

    Кількість

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

Площа забудови

Робоча площа

Загальна площа

Будівельний об`єм

Об`ємний коефіцієнт

Планувальний коефіцієнт

   

   

   

   

   

  %

     623,504

     418

     597,61

   7098,85

       12,88

        70


                            1.4. Архітектурно – конструктивне рішення.

Вибір основних несучих та огороджуючих конструкцій.

      Всі запроектовані несучі та огороджуючих конструкцій узгоджені з діючими нормами та правилами. При проектуванні було враховано кліматичні умови, район забудови, призначення будівлі, що проектується та технологічні процеси, що протікають в ній, нормативні та розрахункові навантаження.

      Фундаменти та фундаментні балки проектуємо виходячи з геологічних умов будівництва (несучий ґрунт – суглинок), мінімальної глибини закладання (див. розрахунково – конструктивний розділ даного проекту) та спираючись на СНиП 2.03.01-84 «Бетонные и железобетонные конструкции. Нормы проектирования» та «Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры» (до СНиП 2.03.01-84).

          Колони проектуємо виходячи з прийнятої конструктивної (крок крайніх колон – 1.82м, середніх – 3м) схеми, нормативного та розрахункового навантаження, необхідної мінімальної висоти будівлі, що потрібна для забезпечення протікання технологічних процесів та спираючись на ДБН  Д.2.2-9-99 «Металеві конструкции».

      Огороджуючи конструкції прийняті згідно звукоізоляційним та теплоізоляційним нормативним вимогам та необхідного освітлення, спираючись на ДБН В.2.6.-31:2006 «Теплова ізоляція будівель», СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология и геофизика», ГОСТ 27296-87 (СТ. СЗВ 4866-84) «Звукоизоляция ограждающих конструкций. Методы измерения».

      Конструкції прогонів покриття проектуємо виходячи з конструктивного рішення будівлі, що проектується, нормативних та розрахункових навантажень, спираючись на  ДБН  Д.2.2-9-99 «Металеві конструкции».