Інформація про студентське самоврядування на факультеті технологій та дизайну

Страницы работы

Содержание работы

6.6. Інформація про студентське самоврядування на

факультеті технологій та дизайну

Студентське самоврядування – це форма організації діяльності студентів, що сприяє максимальному виявленню і реалізації їх творчих здібностей, формуванню моральних та професійних якостей, відповідальності за результати своєї життєдіяльності. Студентське самоврядування формує у молоді навички майбутніх професіоналів, педагогічних працівників, організаторів та керівників, сприяє залученню молодого покоління до процесу управління навчальним закладом.

Діяльність органів студентського самоврядування на факультеті технологій та дизайну спрямована на вдосконалення навчально-виховного процесу, підвищення якості навчання, виховання культури студентів і магістрантів, збільшення соціальної активності та відповідальності молоді, дозволяє максимально виявити та реалізувати творчі здібності студентів.

За участі студентського самоврядування проходить організація та проведення усіх заходів факультету технологій та дизайну. Студентське самоврядування це своєрідна школа майбутнього організатора, керівника, яку проходять під час виконання своїх обов’язків студенти – члени студентського самоврядування факультету.

До структури студентського самоврядування на факультеті входить сім секторів, що сприяє повному охопленню всіх аспектів студентського життя:

1.  Навчальний сектор

2.  Студентське наукове товариство

3.  Культурно-масовий сектор

4.  Соціально-побутовий сектор

5.  Спортивний сектор

6.  Сектор зв’язків з громадськістю

7.  Профспілковий комітет

Ефективність діяльності даного органу визначає той фактор, що у структурі студентського самоврядування працюють студенти факультету технологій та дизайну, які намагаються організувати своє дозвілля відповідно до сучасних умов.

Представники студентського самоврядування входять до складу вченої ради факультету. Головою студентського самоврядування є студентка групи ПН-33 Т.М. Тимощук. Вона проводить старостати, на яких обговорюються питання стану навчання в групах, інформує про можливі нововведення чи зміни в процесі навчання, донесення інформації про важливі події, заходи.

Регулярно відбувається співпраця навчального сектору з заступниками декана з навчальної роботи з приводу питань успішності та відвідування студентами занять. До кола обов’язків студентів-учасників навчального сектору, належать: допомога в проведенні ряду заходів з адаптації студентів першого курсу до навчання; співпраця з деканатом з питань поліпшення навчальної дисципліни студентів факультету.

Членами навчального сектору студентського самоврядування здійснюється щотижнева перевірка стану журналів та подання інформації в деканат та заступнику декана з навчальної роботи. Регулярно проводиться робота з проблемними студентами, яким надається допомога в разі необхідності. Проблеми навчання є предметом обговорення спільних засідань студентського активу та викладачів кафедр основ виробництва та дизайну, теорії та методики технологічної освіти, виробничо-інформаційних технологій та безпеки життєдіяльності, загальної педагогіки та андрагогіки. Рейтинги студентів факультету обговорюється в академічних групах, а також на радах факультету в присутності представників студентського активу.

Студентське наукове товариство співпрацює із заступником декана з наукової роботи при підготовці до проведення студентських науково-практичних конференцій, круглих столів, семінарів тощо. Члени Студентського наукового товариства активно працюють над науковими проектами у проблемних групах кафедр факультету, беруть активну участь у студентських наукових конференціях різних рівнів, Всеукраїнських студентських олімпіад з педагогіки і нарисної геометрії та креслення, Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт з машинознавства (Курмаз К.Г., Бабенко Р.В., Шило А.Ю.), теорії та методики професійної освіти (Бордюк Р.В., Колков Р.Ю., Оборожна Л.А., Тимощук Т.М.), безпеки життєдіяльності (Дерикон О.А.), цивільної оборони та пожежної безпеки (Бережна М.В.), будівництва та архітектури (Холодков Р.Т.) та допомагають у проведенні Днів науки, наукових виставках-ярмарках виробів студентів факультету.

Похожие материалы

Информация о работе