Інформація про виховну роботу кураторів академічних груп факультету технологій та дизайну

Страницы работы

Содержание работы

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

Інформація про виховну роботу кураторів

Специфіка навчально-виховної роботи факультету диктує специфічні методи та форми роботи кураторів.

Кураторами академічних груп призначені викладачі факультету технологій та дизайну, які викладають навчальні дисципліни у закріплених за ними групами. З числа викладачів кафедр факультету кураторами  академічних  призначено 15 викладачів. На першому курсі кураторами призначаються досвідчені викладачі.

Студенти знайомляться зі своїми кураторами на початку вересня. Деканат формує рапорт про призначення кураторів на навчальний рік та розміщує його на дошці оголошень.

Куратори академічних груп ведуть виховну роботу зі студентами згідно загального плану роботи кураторів по університету та враховуючи особливості виховної роботи на факультеті. Плани роботи кураторів подаються заступнику декана з виховної роботи та вносяться у факультетське планування виховної роботи,  що затверджуються проректором з виховної роботи.

По закінченні навчального року куратори подають до деканату звіт про виконану роботу. В звітах куратори відображають навчально-методичну роботу, яку вони виконували протягом навчального року. Плани та звіти кураторів зберігаються в деканаті факультету.

Два рази на місяць куратори проводять години спілкування зі студентами згідно плану роботи кураторів, відвідують навчальні заняття студентів, їх помешкання у гуртожитку, надають студентам інформаційно-довідкову допомогу. Робота кураторів здійснюється при активній співпраці з деканатом факультету та кафедрами, які проводять навчальні заняття у групі.

Кураторські години охоплюють національно-патріотичне, інтелектуально-духовне, грамадсько-правове, моральне, естетичне, екологічне, трудове та фізичне виховання студентської молоді. Особлива увага приділялася морально-правовим темам:

–  Права та обов’язки студентів.

–  Особливості самостійної підготовки студентів до занять.

–  Санітарно-гігієнічні норми та правила проживання у гуртожитку, права й відповідальність студентів за збереження майна і дотримання правил внутрішнього розпорядку.

–  Робота у бібліотеках університету та міста.

–  Здоров’я як найбільш пріоритетна загальнолюдська цінність.

–  Особиста безпека в умовах конфліктних ситуацій.

–  Безпека людини під час відпочинку на природі.

–  Культура поведінки в гуртожитку.

–  Шкідливі асоціальні звички.

–  Моральний стан студентської групи.

–  Законодавство України про шлюб та сім’ю.

–  Любов і дружба – духовна єдність у поглядах, почуттях, прагненнях.

–  Шкідливість алкоголю та тютюнопаління.

–  Голодомор 1932-1933 р. в Україні.

–  Проявам ксенофобії та расизму скажемо «ні».

–  Неправомірні дії у громадських місцях та кримінальна відповідальність за їх скоєння.

–  Конфліктні ситуації та шляхи виходу з них.

–  Особиста безпека в умовах конфліктних ситуацій.

–  Дії при дорожньо-транспортних пригодах.

Більшість  кураторів проводять екскурсії по визначним місцям Полтавщини, забезпечують відвідування студентами театральних вистав, концертних програм, організовують туристичні походи та екологічні акції, акції милосердя для дітей-сиріт, інвалідів та хворих дітей.

Викладачі факультету регулярно відвідують гуртожиток у вечірні години згідно графіка, складеного деканатом (не рідше 2 разів на місяць), про що свідчать записи в журналі на прохідній гуртожитку. Кураторами регулярно проводилися бесіди зі студентами про дотримання санітарно-гігієнічних норм проживання в гуртожитку, правил поведінки, взаємовідносин із сусідами.

 На засіданнях кафедр факультету регулярно розглядаються питання виховної роботи кураторів та обговорюються проблемні ситуації. Особлива увага приділяється кураторам груп І та V курсів, заступником декана надається консультаційна підтримка.

Деканат, куратори підтримують зв’язки з батьками студентів, листуються у випадку проблемних ситуацій. Батьки отримують консультації викладачів кафедр. Щороку проводяться збори батьків студентів 1-го курсу, на яких батьки отримують інформацію про успішність та навчальну дисципліну студентів, а також мають можливість поспілкуватися з викладачами факультету.

Куратори та деканат факультету співпрацюють з іншими факультетами університету, обмінюються досвідом та інформацією, взаємодопомагають у ведені документації, її удосконалені.

Значних труднощів у роботі кураторів не виникає. Проблеми в роботі кураторів пов’язуємо з питанням спілкування з групою, у випадку коли викладач не читає навчальних предметів у академічній групі. Також є неузгодженість планування та звіту роботи куратора, немає чіткої форми. Тому складно вести узагальнення в цілому роботи кураторів факультету та порівняння виховної роботи окремих викладачів.

Пропозиції:

·  призначати кураторами академічної групи тих викладачів, які викладають навчальні дисципліни в даній групі;

·  завершити та поширити нормативну частину планування роботи кураторів на навчальних рік, що розробила рада з організації виховної роботи університету;

·  створити методичний посібник роботи куратора;

·  при цьому залишити можливість варіативності виховних дій кураторів з врахуванням специфіки роботи факультету;

·  сприяти формуванню контактів кураторів з соціальними структурами, що пропонують лекторії з актуальних виховних питань студентської молоді.

Похожие материалы

Информация о работе