Інструктивно-методичні матеріали до лабораторної роботи № 3 "Мікроскопія штучних та синтетичних волокон", страница 3

Нітрон має високу міцність /32-39 сН/ текс/ Вироби з нього після прання повністю зберігають форму, не вимагаючи прасування. Він характеризується низькою гігроскопічністю /1,5% /, що обмежує його використання при виробництві білизняних тканин, сильною електрифікацією і низькою теплопровідністю. Нітрон плавиться і горить інтенсивними спалахами, виділяючи багато чорної кіптяви. Після горіння утворюється темний шарик, який легко роздавлюється.

Використовується нітрон для виробництва верхнього трикотажу платтяних тканин, а також хутра на трикотажній  основі, килимарних виробів, ковдр і тканини технічного призначення.

Хлорин – полівініл-хлоридне волокно. Волокно менш міцне /12-14/, менш пружне, менш стійке стирання, низька гігроскопічність /0,1%/, низька термостійкість / 70С /,  негорюче, високі електроізоляційні властивості.

Хлорин обвуглюється, але не горить, виділяючи при цьому запах хлору. Хлорин має властивість нагромаджувати електростатичні заряди, тому його використовують для виготовлення лікувальної білизни.

ХІД РОБОТИ:

1.Розглянути під мікроскоп при великому збільшенні і замалювати повздовжній вигляд і поперечний перерізволокон: віскозних, полінозних, ацетатних, триацетатних, мідно- аміачних, аніду, лавсану, нітрону і хлориду.

2. Помістить невелику кількість вказаних волокон окремо в пробірки і подіяти на них при нормальній температурі і нагріванні розбавленими і концентрованими кислотами \                   \ і лугом \                   \ ацетатні волокна - ацетоном.

3. Перевірити дію хімічних реагентів на синтетичні волокна:

•а/поліамідні –  при нормальній температурі і нагріванні розбавлених і концентрованих соляної НСL і оцтової СНзСООН кислот, лугу NaОН;

•б/поліефірні – нормальній температурі і нагріванні розбавленої і концентрованої кислоти НСL , лугу NaOH;

•в/поліамкрилонітрильні – при нормальній температурі і нагріванні розбавленої і концентрованої сірчаної Н2SО4 і азотної НNОз кислоти і лугу NаОН;

•г/полівінілхлоридні – при нормальній температурі і нагріванні розбавленої і концентрованої кислоти / НСL, NOз, Н2SО4 / і лугу NаОН, а також ацетону.

4. Визначити характер горіння вказаних волокон.

5. Візуально встановлювати різницю між штучними волокнами різних видів і між штучними волокнами і раніше вивченими.

6. .Візуально встановити різницю між синтетичними волокнами різних видів і між синтетичними і раніше вивченими волокнами.

7. Зразки волокон закріпити до звіту в зошиті.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Яка сировина використовується для виробництва штучних волокон?

2. Коли буде одержано перше штучне волокно?

3. Яку кількість волокна можна одержати з 1 м деревини?

4. Назвати основні етапи виробництва хімічних волокон.

5. Виробництво віскозного волокна.

6. Яка мікроструктура і характер горіння віскозного волокна?

7. Яка мікроструктура і характер горіння мідно-аміачного волокна?

8. Яка мікроструктура і характер горіння ацетатного волокна?

9. Якими властивостями володіють штучні целюлозні волокна?

10. Сировина для виробництва синтетичних волокон.

11. Як класифікуються синтетичні волокна?

12. Якими позитивними і негативними властивостями володіють синтетичні волокна?

13. Охарактеризуйте лавсанове волокно.

14. Яка мікроструктура і характер горіння капронового волокна?

15. Відношення синтетичних волокон до хімічних реагентів.

16. Використання синтетичних волокон.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Мальцева Е.П. Материаловедение текстильних и кожевно-меховьіх материалов: учеб. для сред. спец. учеб. заведений М. : Легкопромбьітьіздат, 1989.- 240 с.

2. Стельмашенко В.И., Розаренова Т. В. Материаловедение швейного производства: учеб. для вузов. - М. : Легкопромбьітиздат, 1987. -224 с.

3. Панкратова М.А., ГапоноваВ.П. Текстильньїе волокна. Учеб. для сред. спец. учеб. заведений. -М.: Легкопромбьітиздат, 1986. -272с.

4. Кукин Т.Н., Соловьев А.Н., Кобляков А.И. Текстильное материаловедение / строение и свойства нитей и волокон /. Учеб. для вузов. -М.: Легкопромбьітиздат, 1989-96с.

5. Грановский Т.С., Мшвенмерадзе А.П. Строение и анализ тканей. Учеб. пособие для сред. проф.-тех. училищ.-М.: Легкопромбьітиздат, 1983 .-96с.

6. Лабораторний практикум по материаловедению швейного производства. Учебное пособие для вьісших учебньгх заведений легкой промьішленности. Б.А. Бузов, Н.Н. Пожидаев, Т.А. Модестов.