Інструктивно-методичні матеріали до лабораторної роботи № 1 "Загальна класифікація текстильних матеріалів. Мікроскопія бавовнику і льону", страница 4

4. 1.Уважно розглянути зовнішній вигляд волокон і визначити вид волокна (по кольору, блиску, звивистості).

5. Розглянути під мікроскопом при великому збільшенні і замалювати повздовжній вигляд і поперечний зріз бавовняних волокон різної стиглості.

6. Розглянути під мікроскопом при великому збільшенні і замалювати:

а) поздовжній вигляд технічного і елементарного волокна льону.

7. В пробірку покласти невелику кількість бавовняних волокон і волокон льону, подіяти на них при нормальній температурі і нагріванні розбавленими і концентрованими кислотами (             ) і лугом (               ).

8. Прослідкувати і описати характер горіння (колір полум'я, запах, продукти горіння).

9. Подати характеристику властивостей волокон льону і бавовнику.

10. Зразки волокон закріпити до звіту в зошиті.

11. Оформити письмовий звіт.

ЗМІСТ ЗВІТУ

1.Найменування та мета роботи.

2.Схема загальної класифікації текстильних матеріалів.

3.Таблиця з характеристикою виданих викладачем текстильних матеріалів, по формі табл. № 1.

Таблиця 1

Характеристика матеріалів

№ п/п

Вид

Визначення

Примітка

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ:

1.Назвіть принципи побудови загальної класифікації текстильних матеріалів.

2.Дайте визначення текстильній нитці.

3.В чому різниця між монониткою та елементарною ниткою ?

4. Дайте визначення комплексній нитці.

5. Дайте визначення крученій нитці.

6. Дайте визначення натуральній нитці.

7. Дайте визначення армованій нитці.

8. Як класифікуються волокна за походженням?

9. Написати емпіричну формулу елементарної ланки макромолекул бавовняного волокна?

10. Від чого залежить будова волокна бавовнику?

11. Який вигляд мають волокна бавовнику під мікроскопом?

12. Який хімічний склад бавовняного волокна і волокна льону?

13. Довжина і товщина волокон бавовнику і льону?

14. Які види тканин виготовляють із різних сортів бавовнику?

15. Ботанічна і біологічна характеристика бавовнику і льону?

16. Міцність волокон бавовнику і льону?

17. Відношення волокон бавовнику і льону до дії кислот і лугів?

18. Грубі технічні волокна, їх використання?

19. Основні райони вирощування льону і бавовнику?

20. Який характер горіння волокон льону і бавовнику?

21. Будова елементарного волокна льону?

22. Фізико-хімічні властивості льону і бавовнику?

23. Способи одержання льняного волокна?

ЛІТЕРАТУРА:

1.Мальцева Е.П. Материаловедение текстильних и кожевно-меховьіх материалов: учеб. для сред. спец. учеб. заведений.– М. : Легкопромбьітьіздат, 1989.– 240 с.

2.Стельмашенко В.И., Розаренова Т.В. Материаловедение швейного производства: учеб. для вузов. – М. : Легкопромбьітиздат, 1987. – 224 с.

3.Панкратова М.А., Гапонова В.П. Текстильньїе волокна. Учеб. для сред. спец, учеб. заведений. – М.: Легкопромбьітиздат, 1986. – 272с.

4.Кукин Т.Н., Соловьев А.Н., Кобляков А.И. Текстильное материаловедение / строение и своиства нитей и волокон /. Учеб. для вузов. – М.: Легкопромбьітиздат, 1989– 96с.

5.Грановский Т.С., Мшвенмерадзе А.П. Строение и анализ тканей. Учеб. пособие для сред. проф.-тех. училищ.– М.:Легкопромбьітиздат, 1983.–  96с.

6.Лабораторний практикум по материаловедению швейного производства. Учебное пособие для высших учебных заведений легкой промьішлености. Б.А. Бузов, Н.Н. Пожидаев, Т.А. Модестов.